Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Mezinárodní konference: Rovné příležitosti v soukromém sektoru a možnosti firemního dárcovství ženským neziskovým organizacím

25. červen 2004
Rovné příležitosti na trhu práce jsou pro soukromý sektor v České republice poměrně novým konceptem. Protože jde o přístup, který ve firmách vytváří přátelské pracovní prostředí, pomáhají programy na podporu rovných příležitosti dosáhnout lepších pracovních výsledků, obstát v konkurenci a uspět. Aby se rozšířila informovanost o zkušenostech s rovnými příležitostmi žen a mužů, připravuje Gender Studies, o. p. s. na druhou polovinu listopadu 2004 mezinárodní konferenci, kde se představí situace rovných příležitostí v soukromém sektoru v ČR a možnosti jeho rozvoje. lin Více

Soutěž Gender Studies, o.p.s. - Staňte se nejlepší firmou s rovnými příležitostmi

25. červen 2004
Gender Studies, o. p. s. připravuje soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro práci žen a mužů. Do nultého ročníku, jehož vítěz bude slavnostně vyhlášen v listopadu tohoto roku na mezinárodní konferenci, budou zařazeny především firmy, které se zúčastní výzkumu GS na téma rovných příležitostí a filantropie firem.Soutěž však bude otevřena i dalším firmám, které projeví zájem. Stačí odpovědět na otázky GS týkající se programů a strategií na podporu rovného uplatnění žen a mužů. lin Více

Požádat muže, aby se svlékli, a malovat jejich akty, znamená alespoň v Indii rozbít předpokládané role

25. červen 2004
Pápi Ghoshal je bengálská umělkyně z Kalkaty, jejíž výstavu můžete shlédnout v Minigalerie ženského umění Gender Studies, o.p.s. do pátku 2. července. Její malby jsou otevřeným a smělým pohledem do světa mužů, odvážným pokusem prolomit hradbu oddělující touhu a skutečnost. Zároveň naznačuje prudký obrat ve vztahu k genderovým rolím ve společnosti a v přístupu žen k mužům a k sobě samým (Prakáš Karmarár v katalogu). Ve své knize básní Ritur Dingulo (Dny menstruace) Pápia nechává působivě splynout svět fantazie se silou svých myšlenek. Tato kniha je napsaná v Pápiině rodném jazyce a je k dispozici v knihovně Gender Studies, o.p.s. Více

Žena měsíce na www.zenyaveda.cz

25. červen 2004
Zajímá vás, jak žijí vědkyně? Na webových stránkách Národního kontaktního centra Ženy a věda si můžete přečíst řadu zajímavých rozhovorů s ženami, úspěšnými v české vědě. Co jste chtěla dělat, když jste byla malá? je jedna z otázek, jimiž se rozhovor ptá na životní dráhu a cestu k úspěchu v náročné práci vědkyně. Ženou měsíce června je Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc., profesorka na Matematicko - fyzikální fakultě UK, která odpovídá: "Na střední škole jsem obdivovala paní Curie-Sklodowskou. Zaujala mne nejen její vědecká práce, ale i schopnost úspěšně zvládnout vědu i rodinu." Na těchto stránkách si můžete přečíst rozhovory i s dalšími českými vědkyněmi: Prof. RNDr. Blankou Říhovou DrSc., Doc. PhDr. Marcelou Efmertovou, Doc. Dr. Zdenkou Švarcovou, Prof. PhDr. Jindřiškou Bártovou či Doc. PaedDr. Ludmilou Fialovou, PhD. red
« | 1 | .. | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.