Proč zrovna já? Výstava a doprovodný cyklus diskuzí na téma „kultura znásilnění“

2.2.2017  

Série digitálních tisků 3D objektů konstruovaných podle skutečných předmětů, fotografií a vzpomínek umělkyně a aktivistky Almy Lily Rayner, která v dětství zažila dlouhodobé sexuální zneužívání. Její projekt je autobiografickým svědectvím. V rámci výstavy organizované ve spolupráci s galerií Artwall se poprvé v českém prostředí objeví tento typ zpovědi ve veřejném prostoru.

Více

(o)Slaďte si pracovní a rodinný život: Sdílení dobré praxe veřejné a soukromé sféry

27.2.2017  Jihomoravský kraj  | 

Na konferenci bude představena Metodika pro praktické a právní možnosti rozšiřování  opatření  pro  slaďování pracovního a soukromého života, která vznikala  především  za  spolupráce  zaměstnanců  a  zaměstnankyň krajských úřadů,  ministerstev,  Úřadu  vlády  a  organizace  Gender Studies a jejich zkušenostmi se slaďováním pracovního, soukromého a rodinného života.

Více

Akademická dráha: kariéra, poslání - vernisáž a výstava

27.2.2017  

I v roce 2017 tvoří ženy na akademických postech Právnické fakulty Univerzity Karlovy stále menšinu. Dle webových stránek fakulty, působí na fakultě 19 profesorů, ale jen 6 profesorek. Podobný nepoměr je i na nižších akademických postech. Trend nerovného zastoupení mužů a žen v akademii se zdá být setrvačný; v interním doktorském studiu ženy představují opět pouze 30 %. Zveme na výstavu rozhovorů, která bude k vidění v přízemí Právnické fakulty UK od 27. února do 10. března 2017. Vernisáž se uskuteční 27. února v atriu fakulty od 17:30, vystoupí saxofonový kvartet 4 Saxess.

 

Více

Proč zrovna já? Výstava a doprovodný cyklus diskuzí na téma „kultura znásilnění“

2. února 2017 (čtvrtek) - 31. března 2017 (pátek)

Série digitálních tisků 3D objektů konstruovaných podle skutečných předmětů, fotografií a vzpomínek umělkyně a aktivistky Almy Lily Rayner, která v dětství zažila dlouhodobé sexuální zneužívání. Její projekt je autobiografickým svědectvím. V rámci výstavy organizované ve spolupráci s galerií Artwall se poprvé v českém prostředí objeví tento typ zpovědi ve veřejném prostoru.

Více

(o)Slaďte si pracovní a rodinný život: Sdílení dobré praxe veřejné a soukromé sféry

27. února 2017 (pondělí)

Na konferenci bude představena Metodika pro praktické a právní možnosti rozšiřování  opatření  pro  slaďování pracovního a soukromého života, která vznikala  především  za  spolupráce  zaměstnanců  a  zaměstnankyň krajských úřadů,  ministerstev,  Úřadu  vlády  a  organizace  Gender Studies a jejich zkušenostmi se slaďováním pracovního, soukromého a rodinného života.

Více

Akademická dráha: kariéra, poslání - vernisáž a výstava

27. února 2017 (pondělí) - 10. března 2017 (pátek)

I v roce 2017 tvoří ženy na akademických postech Právnické fakulty Univerzity Karlovy stále menšinu. Dle webových stránek fakulty, působí na fakultě 19 profesorů, ale jen 6 profesorek. Podobný nepoměr je i na nižších akademických postech. Trend nerovného zastoupení mužů a žen v akademii se zdá být setrvačný; v interním doktorském studiu ženy představují opět pouze 30 %. Zveme na výstavu rozhovorů, která bude k vidění v přízemí Právnické fakulty UK od 27. února do 10. března 2017. Vernisáž se uskuteční 27. února v atriu fakulty od 17:30, vystoupí saxofonový kvartet 4 Saxess.

 

Více

Diskuse: Proč jsi to nenahlásila?

28. února 2017 (úterý)

Policii či soudy vnímáme jako instituce, jež mají pomáhat lidem, kteří zažili sexuální násilí, dosáhnout spravedlnosti a vyrovnat se s traumatickou zkušeností. Instituce ale ve společnosti hrají i další roli – určují například, co je a co není sexuální násilí, nebo kdo se může považovat za jeho „oběť“. Má manžel nárok na tělo své ženy? Policista na bezplatný sex s prostitutkou? Kdy se sexuální obtěžování stává postižitelným? Tyto a další otázky se budou probírat na další z cyklu diskusí, které se konají u příležitosti výstavy "Proč zrovna já?".

Více

EKONOMIE HOLEK A MAMINEK: Vliv mateřství na výši daní, důchodů a na rozdělení domácích prací

2. března 2017 (čtvrtek) 15:00 - 16:30

Zatímco finanční podpora rodin s dětmi se v Česku realizuje především formou snižování daňové zátěže, podpora formou služeb je podstatně menší. To vyžaduje vyšší péči o děti v rámci rodiny. Do jaké míry mateřství ovlivňuje výši odvedených daní, pojistných, nebo přiznaných dávek a důchodů? Kdo se o děti v české domácnosti nejvíce stará? Platí rovnice, že čím víc se jeden rodič stará o děti a domácnost, tím víc se ten druhý stará o finanční zabezpečení rodiny? A co pomáhá zvýšit nízkou porodnost ve většině států EU: státní finanční podpora, nebo poskytované služby ulehčující péči o dítě?

Více

Uděláme vám cirgus! Pouťová oslava v předvečer MDŽ

7. března 2017 (úterý)

Feministicky modifikovaný cirkus v předvečer MDŽ: slavíme a vzpomínáme, na ty, co nám přinesly feminismus na stříbrném podnose. Ženský si kdysi prošly bitím od fízlů, aby mohly volit a my měly právo nevolit, aby měly právo nerodit a rodit, kdy chtějí. Oslavujeme proto, že vzpomínka na ženský, co za nás vybojovaly právo žít po svém, právo být slyšet, je pro nás důležitá. Oslavujeme proto, že můžeme. Oslavujeme proto, že chceme. Přijďte do pouťového cirkusu, kde jsou všechny atrakce jen pro vás! Mořská panna, co panna není a nikdy jí ani nebyla, medvědice, kterou na nebi nenajdete, autodrom, střelnice s nároky na smysl pro humor. Přijďte všichni! Všichni, kdo se neposerou z toho, že jsou ženský, a všichni, kdo se neposerou z toho, že jsou chlapi! Více

22 % K ROVNOSTI

8. března 2017 (středa)

Cílem konference k Mezinárodnímu dni žen je poukázat na problém nerovného odměňování jako na socioekonomický problém (nikoliv pouze jako na morální problematiku), seznámit zástupce soukromého i veřejného sektoru s projektem 22 % K ROVNOSTI a s nástrojem LOGIB-CZ, motivovat je ke vstupu do projektu a získat co nejvíce podnětů pro projekt.

Více

Sufražetky a bojovnice. Procházka o volebním právu žen.

11. března 2017 (sobota)

Volební právo, které ženy získaly nedlouho po vzniku první Československé republiky, bylo výsledkem mnohaletého úsilí ženských aktivistek a jejich podporovatelů. Procházka nás přenese na místa demonstrací a petičních akcí za volební právo žen probíhajících v Praze (a nejen v ní) před více než sto lety.

Více

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.