Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více

Žena měsíce na www.zenyaveda.cz

25. červen 2004
Zajímá vás, jak žijí vědkyně? Na webových stránkách Národního kontaktního centra Ženy a věda si můžete přečíst řadu zajímavých rozhovorů s ženami, úspěšnými v české vědě. Co jste chtěla dělat, když jste byla malá? je jedna z otázek, jimiž se rozhovor ptá na životní dráhu a cestu k úspěchu v náročné práci vědkyně. Ženou měsíce června je Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc., profesorka na Matematicko - fyzikální fakultě UK, která odpovídá: "Na střední škole jsem obdivovala paní Curie-Sklodowskou. Zaujala mne nejen její vědecká práce, ale i schopnost úspěšně zvládnout vědu i rodinu." Na těchto stránkách si můžete přečíst rozhovory i s dalšími českými vědkyněmi: Prof. RNDr. Blankou Říhovou DrSc., Doc. PhDr. Marcelou Efmertovou, Doc. Dr. Zdenkou Švarcovou, Prof. PhDr. Jindřiškou Bártovou či Doc. PaedDr. Ludmilou Fialovou, PhD. red

Požádat muže, aby se svlékli, a malovat jejich akty, znamená alespoň v Indii rozbít předpokládané role

25. červen 2004
Pápi Ghoshal je bengálská umělkyně z Kalkaty, jejíž výstavu můžete shlédnout v Minigalerie ženského umění Gender Studies, o.p.s. do pátku 2. července. Její malby jsou otevřeným a smělým pohledem do světa mužů, odvážným pokusem prolomit hradbu oddělující touhu a skutečnost. Zároveň naznačuje prudký obrat ve vztahu k genderovým rolím ve společnosti a v přístupu žen k mužům a k sobě samým (Prakáš Karmarár v katalogu). Ve své knize básní Ritur Dingulo (Dny menstruace) Pápia nechává působivě splynout svět fantazie se silou svých myšlenek. Tato kniha je napsaná v Pápiině rodném jazyce a je k dispozici v knihovně Gender Studies, o.p.s. Více

Soutěž Gender Studies, o.p.s. - Staňte se nejlepší firmou s rovnými příležitostmi

25. červen 2004
Gender Studies, o. p. s. připravuje soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro práci žen a mužů. Do nultého ročníku, jehož vítěz bude slavnostně vyhlášen v listopadu tohoto roku na mezinárodní konferenci, budou zařazeny především firmy, které se zúčastní výzkumu GS na téma rovných příležitostí a filantropie firem.Soutěž však bude otevřena i dalším firmám, které projeví zájem. Stačí odpovědět na otázky GS týkající se programů a strategií na podporu rovného uplatnění žen a mužů. lin Více

Mezinárodní konference: Rovné příležitosti v soukromém sektoru a možnosti firemního dárcovství ženským neziskovým organizacím

25. červen 2004
Rovné příležitosti na trhu práce jsou pro soukromý sektor v České republice poměrně novým konceptem. Protože jde o přístup, který ve firmách vytváří přátelské pracovní prostředí, pomáhají programy na podporu rovných příležitosti dosáhnout lepších pracovních výsledků, obstát v konkurenci a uspět. Aby se rozšířila informovanost o zkušenostech s rovnými příležitostmi žen a mužů, připravuje Gender Studies, o. p. s. na druhou polovinu listopadu 2004 mezinárodní konferenci, kde se představí situace rovných příležitostí v soukromém sektoru v ČR a možnosti jeho rozvoje. lin Více
« | 1 | .. | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | .. | 976 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.