Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Právě vyšlo 5. číslo Zpravodaje Gender Studies, o.p.s. Rovné příležitosti do firem, jehož tématem je nerovnost platů

25. červen 2004
Rovné příležitosti v zaměstnání jsou výrazným tématem dnešní doby. Ženy jsou stále vzdělanější a hledají uplatnění téměř ve všech profesích. Není to snadná cesta, neboť se pohybují v podmínkách, které nejsou ženám a jejich potřebám uzpůsobené. Gender Studies, o.p.s. chce vydáváním e-mailového zpravodaje Rovné příležitosti do firem přispět k informování veřejnosti o situaci žen v České republice, především ve vztahu k trhu práce. Pravidelnými rubrikami jsou Rovné příležitosti v praxi, Firemní filantropie, Zprávy z ženských organizací, Kalendář akcí a rozhovor se zajímavou Osobností. Zpravodaj vychází jednou měsíčně a je rozesílán do soukromých firem, novinářům, poslancům a zájemcům. Aktuální číslo se věnuje především platové nerovnosti mezi muži a ženami.
Pokud máte zájem odebírat zpravodaj Rovné příležitosti do firem, napište na e-mailovou adresu gender.info@ecn.cz, přístupný je také na internetové stránce www.feminismus.cz. Zpravodaj vychází v rámci projektu "Vytváření dárcovského prostředí pro ženskou problematiku mezi zahraničními investory v ČR", podpořeného z programu EU Phare 2002 - Dlouhodobá udržitelnost občanské společnosti.

Přispět na Fond právní pomoci ženám-obětem domácího násilí lze i nákupem umění

25. červen 2004
Neobvyklou charitativní akci upořádala organizace proFem, která se dlouhodobě zabývá problematikou domácího násilí. Ve středu 16. června 2004 se v Galerii Doubner na Václavském náměstí konala benefiční aukce na podporu Fondu právní pomoci ženám-obětem domácího násilí. V aukci bylo draženo kolem 90ti uměleckých děl: fotografie, malby, grafiky a další zajímavé umělecké a užitkové předměty, mimo jiné designové skleničky a šperky. Neprodaná díla je možné shlédnout v katalogu, který organizace proFem vydala k aukci. Pokud se Vám budou díla líbit, můžete se je zakoupit i nyní a přispět tak na Fond právní pomoci. Katalog je k dostání na internetu: www.profem.cz , e-mailová adresa: profem@ecn.cz. lin Více

Žena měsíce na www.zenyaveda.cz

25. červen 2004
Zajímá vás, jak žijí vědkyně? Na webových stránkách Národního kontaktního centra Ženy a věda si můžete přečíst řadu zajímavých rozhovorů s ženami, úspěšnými v české vědě. Co jste chtěla dělat, když jste byla malá? je jedna z otázek, jimiž se rozhovor ptá na životní dráhu a cestu k úspěchu v náročné práci vědkyně. Ženou měsíce června je Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc., profesorka na Matematicko - fyzikální fakultě UK, která odpovídá: "Na střední škole jsem obdivovala paní Curie-Sklodowskou. Zaujala mne nejen její vědecká práce, ale i schopnost úspěšně zvládnout vědu i rodinu." Na těchto stránkách si můžete přečíst rozhovory i s dalšími českými vědkyněmi: Prof. RNDr. Blankou Říhovou DrSc., Doc. PhDr. Marcelou Efmertovou, Doc. Dr. Zdenkou Švarcovou, Prof. PhDr. Jindřiškou Bártovou či Doc. PaedDr. Ludmilou Fialovou, PhD. red

Požádat muže, aby se svlékli, a malovat jejich akty, znamená alespoň v Indii rozbít předpokládané role

25. červen 2004
Pápi Ghoshal je bengálská umělkyně z Kalkaty, jejíž výstavu můžete shlédnout v Minigalerie ženského umění Gender Studies, o.p.s. do pátku 2. července. Její malby jsou otevřeným a smělým pohledem do světa mužů, odvážným pokusem prolomit hradbu oddělující touhu a skutečnost. Zároveň naznačuje prudký obrat ve vztahu k genderovým rolím ve společnosti a v přístupu žen k mužům a k sobě samým (Prakáš Karmarár v katalogu). Ve své knize básní Ritur Dingulo (Dny menstruace) Pápia nechává působivě splynout svět fantazie se silou svých myšlenek. Tato kniha je napsaná v Pápiině rodném jazyce a je k dispozici v knihovně Gender Studies, o.p.s. Více
« | 1 | .. | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | .. | 978 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.