Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Jsou ve společnosti Boeing diskriminovány ženy?

15. zaří 2004
V dubnu 2004 on-line verze časopisu BusinessWeek uvedla, že ve společnosti Boeing se objevily případy diskriminace. Jedna z pracovnic této firmy, Patti Anderson, oznámila, že měla nižší plat než její mužští kolegové a také se musela potýkat se sexuálním obtěžováním. Statistiky rovněž dokazují, že muži jsou častěji najímáni na lépe placené pozice. Společnost sice odmítla veškerá nařčení z diskriminace, ale její interní dokumenty prokazují opak. lin Více

Vstup do EU, péče o ženu a dítě porodní asistentkou a paragrafy

15. zaří 2004
Porodní asistentka je v EU "regulované povolání", tzn., že je třeba pro ni stanovit srovnatelné podmínky pro vzdělávání a výkon povolání. Ve zdravotnictví je takových povolání celkem pět. Kromě porodní asistentky také lékař, zubař, farmaceut a všeobecná sestra. Regulaci řídí v EU směrnice, které je třeba zapracovat do národní legislativy. Nejen z tohoto důvodu probíhala v nedávno minulé době diskuse nad novými zdravotnickými zákony, nad zákonem o "lékařích", pro lékaře, zubaře a farmaceuty, a zákonem "o nelékařích", pro ostatní zdravotníky. iva Více

Možnosti firem a podniků při budování rozvojového partnerství v jednotlivých krajích ČR

15. zaří 2004
V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie budou přerozděleny prostředky z tzv. strukturálních fondů. Tyto fondy mají sloužit především k vyrovnání zaostalejších regionů se zbytkem Evropy a jsou rámcově zaměřeny na zvyšování zaměstnanosti, růst kvalifikace, integraci sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva a na vzdělávání. Jeden z velkých balíků peněz bude přerozdělen v rámci programu SROP (Společný regionální operační program), zaměřeného na rozvoj jednotlivých regionů a krajů. Programy jsou rozděleny na tématické oblasti, tzv. priority, které jsou dále členěny na opatření. lada Více

Vernisáž obrazů Vlasty Polívkové

14. zaří 2004
Minigalerie Gender Studies, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na první podzimní vernisáž obrazů Vlasty Polívkové ve čtvrtek 23.9.2004 v 19.00 v Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, Praha 2.
Při příležitosti zahájení výstavy přednesou své básně Markéta Hlasivcová a Květoslava Salmonová.
« | 1 | .. | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | .. | 978 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.