Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Procter and Gamble pro mateřská centra

15. zaří 2004
Nadace VIA vyhlašuje uzávěrku grantového programu Procter & Gamble pro mateřská centra s datem 20. září 2004. Program byl společností Procter & Gamble založen v červnu 2004. Jeho cílem je podporovat mateřská centra v České republice, která se věnují programům pro rodiče s dětmi a rozvíjejí tak život nejen konkrétních rodin, ale celé místní komunity. red Více

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

15. zaří 2004
13. srpna 2004 vyhlásila obecně prospěšná společnost Gender Studies (dále jen GS) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na tiskové konferenci na půdě tohoto ministerstva nultý ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Zorganizování nultého ročníku je podpořeno nadací Heinrich Boell Stiftung zastoupením ve Varšavě a programem Phare 2002. red Více

"Díky informovanosti se situace v ČR v oblasti zaměstnanecké politiky bude zlepšovat"

15. zaří 2004
Alespoň to si myslí výkonná ředitelka České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ) Kamila Murphy. Tato organizace je jednou z vedoucích organizací na českém trhu, které se zabývají politikami rozvoje lidských zdrojů. ČSRLZ je profesní nezisková organizace a je také členem Evropské asociace personálního řízení (EAPM) a Světové federace asociace personálního řízení (WFPMA). Na otázky spojené s rovnými příležitostmi pro ženy a muže se K. Murphy ptala Linda Sokačová z Gender Studies, o .p. s. lin Více

Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů

15. zaří 2004
V červnu 2004 Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a expertní tým (např. Lenka Simerská z Gender Studies či Rut Kolínská ze Sítě mateřských center) představily informativní metodiku vztahující se k tvorbě veřejných rozpočtů z hlediska rovnosti žen a mužů (gender budgeting). lin Více
« | 1 | .. | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | .. | 978 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.