Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Středy s Gender: "...z pohledu žen"

8. zaří 2004
Gender Studies si Vás dovoluje pozvat na další setkání tentokráte v rámci cyklu Středy s Gender: "...z pohkedu žen". Cyklus se zaměří na několik českých filmů od žen – režisérek a poskytne prostor pro diskuzi o genderových rolích ve vybraných filmech a reflexi rolí žen, mužů a obecně celé společnosti ve filmu. Besed se zúčastní režisérky a filmové kritičky. Cyklus vznikl ve spolupráci s Lidovou univerzitou a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Více

Globalizované pomocnice

3. zaří 2004
Vzdělané ženy z chudých zemí se nechávají najímat jako pomocnice v domácnosti v bohatých industriálních zemích. Dnes jsou nejvýznamnějším exportním artiklem třetího světa. Jsou součástí globální trendu, o kterém se oficiálně nemluví a není zachycen v žádných statistikách. Více

Střídavá péče o děti - pro a proti

2. zaří 2004
Od novely zákona o rodině z roku 1998 mají opatrovnické soudy v ČR možnost rozhodnout o tzv. střídavé péči obou rodičů o nezletilé děti. Kromě praktického pohledu na tuto formu péče se přednáška zaměří na to, jak je tato možnost vnímána, využívána a reflektována zúčastněnými stranami a jakou roli by mohl větší důraz na střídavou péči sehrát při dekonstrukci genderových stereotypů. Přednáška na toto téma se koná 16. září 2004 od 18,00 v prostorách knihovny Gender Studies, o. p. s. -Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Pořádá Anarchofeministická skupina, přednášet bude R. Dergam.

Udělení ceny Irene Prix za rok 2004

2. zaří 2004
Cenu Irene Prix za rok 2004 obdrží Jana Hradilková, jedna ze zakladatelek organizace Gender Studies, o.p.s.
Psychoterapeutický projekt Rafael centrum pod záštitou o.s. Tolerance a občanská společnost si Vás dovoluje pozvat na udílení ceny Irene Prix za rok 2004.
Předání ceny doprovázené jednodenním seminářem proběhne v pátek 10. září 2004 v sále Vzdělávacího a kulturního centra ŽM, Praha 1, Maiselova ul. č. 15.
Více
« | 1 | .. | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.