Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

15. zaří 2004
13. srpna 2004 vyhlásila obecně prospěšná společnost Gender Studies (dále jen GS) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na tiskové konferenci na půdě tohoto ministerstva nultý ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Zorganizování nultého ročníku je podpořeno nadací Heinrich Boell Stiftung zastoupením ve Varšavě a programem Phare 2002. red Více

Procter and Gamble pro mateřská centra

15. zaří 2004
Nadace VIA vyhlašuje uzávěrku grantového programu Procter & Gamble pro mateřská centra s datem 20. září 2004. Program byl společností Procter & Gamble založen v červnu 2004. Jeho cílem je podporovat mateřská centra v České republice, která se věnují programům pro rodiče s dětmi a rozvíjejí tak život nejen konkrétních rodin, ale celé místní komunity. red Více

Topregion.cz – inspirace pro řízení rozvoje lidských zdrojů v krajích

15. zaří 2004
Na webové adrese www.topregion.cz naleznete informace týkající se řízení lidí v krajích. Stránky jsou zajímavým komunikačním kanálem mezi kraji, podnikatelským a neziskovým sektorem. Jsou zde informace týkající se projektů s evropským financováním, analýzy a prognózy týkající se lidských zdrojů či vzdělanosti a informační společnosti. Realizátorem tohoto projektu je Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. lin

Možnosti firem a podniků při budování rozvojového partnerství v jednotlivých krajích ČR

15. zaří 2004
V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie budou přerozděleny prostředky z tzv. strukturálních fondů. Tyto fondy mají sloužit především k vyrovnání zaostalejších regionů se zbytkem Evropy a jsou rámcově zaměřeny na zvyšování zaměstnanosti, růst kvalifikace, integraci sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva a na vzdělávání. Jeden z velkých balíků peněz bude přerozdělen v rámci programu SROP (Společný regionální operační program), zaměřeného na rozvoj jednotlivých regionů a krajů. Programy jsou rozděleny na tématické oblasti, tzv. priority, které jsou dále členěny na opatření. lada Více
« | 1 | .. | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.