Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více

Medan: dívčí škola v Avganistánu

21. zaří 2004
Linhartova nadace si Vás dovoluje pozvat na prezentaci projektu Nadace Člověka v tísni "Medan: dívčí škola v Avganistánu". Více

Management genderových vztahů

21. zaří 2004
Vychází kniha "Management genderových vztahů - Postavení žen a mužů v organizacích". Autory jsou Alena Křížková ze Sociologického ústavu AV ČR. Vychází u Management Press, http://www.mgmtpress.cz/.

Ženy v evropském parlamentu

21. zaří 2004
Je jistě potěšující, že z nově zvolených poslanců Evropského Parlamentu tvoří 30,33% ženy. Ale mezi 20 předsedajícími výborů EP jsou jen 3 ženy. Více

Němečtí muži v šéfovských křeslech

21. zaří 2004
Přestože německé ženy mají vyšší vzdělání než jejich mužské protějšky najdeme jich na vedoucích pozicích jen 11%, což je méně než průměr EU - 14%. Při příležitosti konference "Ženy v rozhodujících hospodářských pozicích", konané 17. a 18.7. 2004 v Berlíně, objasnila Renate Schmidt, ministryně pro rodinu, ve své úvodní řeči, že příčina malého počtu žen ve vedoucích pozicích leží především v samotných podnicích, kde je výkonnost a schopnost žen zpochybňována. Více
« | 1 | .. | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | .. | 978 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.