Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Nápis Tento měsíc menstruuji září na Václavském náměstí

16. březen 2004
Celkem 35 umělců i neumělců, žen i mužů, odpovědělo na výzvu Gender Studies, o.p.s k účastni na projektu a vytvořilo svá díla na téma menstruace a co s ní souvisí. V úterý 3. února 2004 se sešlo kolem 300 lidí na zahájení výstavy Tento měsíc menstruuji v Gallery Art Factory, v samotném srdci Evropy na Václavském náměstí. Mezi vystavenými artefakty převládaly fotografie, byly tu také dvě videa, malby, sochy a objekty, teoretické texty i literární útvary. Nechyběly samozřejmě ani objekty z vložek, mezi něž patřil i 180 cm dlouhý spacák. Nezapomeňte, že si v knihovně Gender Studies, o.p.s. nebo prostřednictvím internetu na feministickém knihkupectví můžete zakoupit unikátní tričko s nápisem Tento měsíc menstruuji v různých barvách i designu. Dokonce i v pánském provedení!!! step Více

Rózsa Péter - Zakladatelka teorie rekurzivní funkce

16. březen 2004
17. února uplynulo 99 let od narození Rózsy Péter. Rózsa Péter přinesla do teorie matematiky obrovský vklad, za který sice v životě došla uznání, ale její jméno, které by mělo být psáno společně s autory výpočtové teorie (Gödel, Turing, Church, Kleene), je dnes zapomenuto. Rózsa Péter ve svých přednáškách nazvaných „Mathematics is Beautiful” říkala: “Žádný jiný obor než matematika nemůže v takovém rozsahu nabídnout radost z objevování, což je asi největší radostí člověka.
Více

Opravdu divnej chlap - reakce na článek Jana Paula v Britských listech, kde napadá výstavu Tento měsíc menstruuji

16. březen 2004
Jan Paul ve svém článku příznačně nazvaném „Také každý měsíc menstruujete? Já ne, možná jsem divnej chlap a možná, že nejsem vůbec chlap...“ (Britské listy, 10. 3. 2004) nevybíravým způsobem útočí na výstavu Tento měsíc menstruuji, a tím i na snahu přispět k tomu, aby menstruace přestala být něčím odporným, co je třeba pečlivě skrývat. Jsem jednou z vystavujících a účastnila jsem se přípravy výstavy. Kromě toho jsem autorkou rozhovorů, které Jan Paul použil bez udání zdroje, což považuji za zcela zásadní profesní pochybení, které není hodno Britských listů. Více

Rozhovor s poslankyní Annou Čurdovou

16. březen 2004
„Pokud je kolektiv složen z mužů i žen, může lépe pracovat,“ tvrdí Anna Čurdová, předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti. Tato poslankyně, která prosadila zařazení MDŽ - svátku boje žen za svá práva mezi významné dny ČR, se v únoru 2004 stala také místopředsedkyní Výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy pro rovné příležitosti. step Více
« | 1 | .. | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.