Kolektivní zkušenost flexibility

30. červen 2020

V posledních letech se urputně snažíme hovořit o flexibilitě práce. O negativní i pozitivní flexibilitě. O genderových konotacích ve spojení s flexibilitou. Zas a znovu otevíráme téma klouzavé pracovní doby, home officu, stlačeného pracovního týdne, konta pracovní doby, ale také zkrácených úvazků. A do toho vpadnou krizová opatření a doporučení vlády zaměstnavatelům: využívejte nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště.1

Více

Domácí a sexuální násilí v době nouzového stavu

30. červen 2020

V době nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru COVID-19 je zásadní věnovat pozornost různorodosti dopadu přijatých opatření na skupiny osob ohrožených specifickými riziky. I v běžném režimu nejsou potřeby obětí domácího a sexuálního násilí v mnohých případech adekvátně saturovány, avšak zátěž, kterou vyvolává současný stav, je enormní.

Více

Dopady současné krize na situaci osob poskytujících placené sexuální služby

30. červen 2020

Ženy a muži poskytující placené sexuální služby jsou velmi různorodou skupinou. Jedno mají však všichni společné, a to je práce opředená řadou předsudků. V souvislosti s tím uvádíme termín sociální stigma spojené s určitou charakteristikou, která je společností z různých důvodů odmítána či nepochopena. Lidé si tuto práci volí z různých důvodů na základě životní situace, ve které se nacházejí.

Více

Jak na gender korona přišla

5. červen 2020
Státy po celém světě se ocitly ve zcela nové situaci. V důsledku pandemie koronaviru jsou vlády v jednotlivých zemích nuceny zavádět nová provizorní opatření. Tato opatření mají ovšem jiný dopad na muže a jiný na ženy, ať už jde o oblast péče o domácnost, trh práce nebo změny ve zdravotnictví, kdy po nějaký čas např. nebyla umožněna přítomnost mužů u porodu. Více
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 987 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.