Firma roku 2022: Rovné příležitosti | Závěrečná konference

7.10.2022  Praha  |  Příjmová rovnost je jedním z nejdůležitějších cílů v rámci genderové problematiky na trhu práce. Průměrná gender pay gap (GPG = genderová diskrepance v mzdách a platech žen oproti mužům) je v EU kolem 15 % a ačkoli se v Česku situace pomalu zlepšuje, stále před sebou máme dlouhou cestu. Více

Abychom se mohli nadechnout, musíme zjistit, že se dusíme

28. únor 2022

Česká republika zaujímá dlouhodobě nelichotivé přední příčky v počtu sebevražd a nachází se v tomto směru nad evropským a světovým průměrem. V roce 2020 byla sebevražda příčinou úmrtí u 1224 osob. Jak uvádí Národní ústav duševního zdraví, na jednu dokonanou sebevraždu však připadá až dvacet pokusů, což je jistě číslo, které nás nemůže nechat chladnými. V aktuální době pandemie COVID-19 mnoho studií potvrdilo souvislost s prudkým zhoršením duševního zdraví populace, kterou vnímáme v profesích, které s tímto tématem pracují, nebo v počtech hovorů na linkách důvěry. 

Více

Na zločin se musíme dívat očima oběti

28. únor 2022

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c. je soudní znalkyně a forenzní psycholožka. Působila jako prorektorka a vedoucí katedry společenských věd na Policejní akademii v Praze, externě přednáší soudní psychologii na Právnické fakultě UK a je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Vydala řadu knih (např. Forenzní psychologie, Moderní psychologie pro právníky, Domácí násilí: Nebezpečné rodinné vztahy v 21. století). Zabývá se kriminální psychologií, viktimologií a pomocí obětem trestných činů. Působí také v neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí. 

Více

8. březen s Hnízdem feminismu

28. únor 2022

Již za osm dní si budeme opět připomínat Mezinárodní den žen. Na tento významný den je plánována řada akcí, o nichž referujeme v sekci akce na webových stránkách feminismus.cz.

Více

Dan Glass: Breaking the Silence

28. únor 2022

Dan Glass / Breaking the Silence / AIDS Coalition to Unleash Power - from ‘United Queerdom: From the Legends of the Gay Liberation Front’

Více
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 997 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.