Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více

Od Vagina Monologů k V-Day

20. únor 2004
22. února se bude v Brně konat druhé představení hry Vagina Monology, tentokrát jako součást dvoudenní akce V-day. Hlavním posláním je upozornit širokou veřejnost na problematiku domácího násilí, obchodu se ženami a sexuálního zneužívání. Více

Menstruace v jiných kulturách

20. únor 2004
Menstruace je spojená s velkým množstvím významů a jako protikladná je chápána v mnoha kulturách světa. Na jedné straně je označována za pozitivní a mocnou sílu, která hraje důležitou roli jako zdroj plodnosti a je významnou součástí kosmického cyklu života a smrti. Menstruační krev je prospěšná pro zemi, obnovuje její plodnost, proto je příchod první menstruace oslavován rituály. Více

Urgentní výzva pro svobodnou volbu!

19. únor 2004
Dnes jsme se ze zákulisí poslanecké sněmovny dozvěděly následující velmi důležité údaje, týkající se návrhu zákona o zakázání interrupcí:
1. Zákon se bude s největší pravděpodobností projednávat příští úterý či středu.
2. Někteří poslanci, kteří se touto problematikou nijak zvlášť nezabývají, začínají nabývat dojmu, že „zákaz interrupcí si přeje většina voličů“. Tento dojem získali jen a pouze na základě neuvěřitelné „pro-life“ kampaně, díky které každý poslanec/kyně dostává denně až ke 20 mailům vyžadujících zákaz. PROTO JE SKUTEČNĚ VELMI DŮLEŽiTÉ, ABYSTE JEŠTĚ NEJPOZDĚJI BĚHEM PONDĚLÍ ODESLALI CO NEJVÍCE MAILU, KTERÉ PODPORUJÍ SVOBODNOU VOLBU ŽENY – možná nejen poslancům/kyním z vašeho obvodu, ale naprosto všem. UKAZUJE SE, ŽE VYJÁDŘENÍ HLASU „MLČÍCÍ VĚTŠINY“ MÁ OBROVSKOU VÁHU A JE NESMÍRNĚ DŮLEŽITÉ.

Volby do Evropského parlamentu v roce 2004: Argumenty na podporu paritní demokracie na evropské úrovni

19. únor 2004
Volby do Evropského parlamentu v červnu 2004 se poprvé uskuteční v celkem 25 zemích „nové“ Evropské unie. V České republice proběhnou v pátek a sobotu 11. a 12. června. V průběhu předchozích volebních období se podíl žen v Evropském parlamentu postupně zvyšoval – v současnosti tvoří ženy 31% všech poslanců. Současné relativně pozitivní rozdělení křesel – alespoň podle pohlaví – však může být ohroženo dalšími volbami, zejména těmi letošními. Ty totiž prokáží respekt „starých“ i „nových“ států k principu rovnosti, jejž všechny deklarativně přijímají. Více
« | 1 | .. | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | .. | 978 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.