Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Seminář o rovných příležitostech na Slovensku

9. únor 2004
Volební zákon a rovnost příležitostí na Slovensku budou tématem semináře, který 20. února v Bratislavě pořádají Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Komisia pre rovnosť príležitostí a postavenie žien a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike. Více

Výzva - Pro svobodnou volbu v otázce interrupcí!

6. únor 2004
V poslední době se objevují pokusy, jejichž cílem je legislativní zákaz interrupcí. S tímto postojem organizace Gender Studies, o. p. s. zásadně nesouhlasí. Nepodporujeme a nepropagujeme interrupce. Nemůžeme se však s navrhovaným zákazem ztotožnit, protože se jedná pouze o zdánlivé řešení problematiky interrupcí.
Dopis s tímto úvodem zasílá organizace Gender Studies, o. p. s. všem poslancům a poslankyním PS Parlamentu ČR. Jestliže se zněním dopisu souhlasíte, uvítáme, pokud ho podepíšete (Váš podpis umístěte nad závorku se jmény autorek dopisu) a pošlete svým jménem poslancům a poslankyním z Vašeho kraje (seznam s kontakty naleznete pod celým zněním dopisu, klikněte na poslance/kyni a zkopírovaný dopis mu/jí zašlete, kopii prosím zašlete na gender.office@ecn.cz). Přivítáme také veškeré šíření naší výzvy. Děkujeme za podporu. Tiskovou zprávu o této akci zasíláme také médiím. Pokud budete mít se zasílaním dopisu jakékoliv potíže, zašlete ho do Gender Studies o.p.s. na adresu gender.office@ecn.cz, rády ho za Vás zašleme (prosíme, připište z jakého jste kraje). Více

Senátor Kubera se "omluvil"

6. únor 2004
Po přečtení protokolu ze zasedání Senátu ČR k zákonu o státních svátcích a významných dnech jsem chtěl senátoru Kuberovi napsat dopis, který měl začínat: Pane senátore Kubero! Mám pochopit, že jste se omluvil? To je ta omluva, kterou jsem žádal já mnozí/hé, kteří se podepsali/y pod můj dopis předsedovi Senátu ČR, a tím z něj udělali petici? Vy přece vůbec nevíte, komu se máte omluvit, nevíte ani jak. Více

Podpořte petici proti vulgárním výrokům senátora Kubery!

6. únor 2004
Senátor Kubera obdržel petici, v níž byl vyzván k omluvě za své urážlivé výroky. V reakci na tuto výzvu sice vystoupil na plenárním zasedání Senátu ve středu 21. ledna, jeho pojetí omluvy ovšem vyznělo pitoreskně a jen potvrdilo nepochopení snah všech, kdo se zasazují o práva žen, rovné příležitosti a rovné postavení mužů a žen ve společnosti. Proto nadále vyzýváme k podpisu petice, najdete ji zde. Více
« | 1 | .. | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.