Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Levi Strauss Foundation se podílí na podpoře uplatnění mladých žen v občanské společnosti

6. duben 2004
V pěti zemích Střední a Východní Evropy proběhl v minulém roce v návaznosti na projekt Young Women’s Leadership Institute (1999-2001) program "Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami". Program byl stejně jako předchozí ročník podpořen Nadací Leviho Strausse (USA), koordinován byl sítí center Partners for Democratic Change International. Zúčastnily se jej pětičlenné skupiny žen z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Srbska.al Více

Feministické internetové knihkupectví

6. duben 2004
Idea založit Feministické internetové knihkupectví (http://knihkupectvi.feminismus.cz) vznikla z potřeby usnadnit všem zájemcům a zájemkyním snadnější přístup k genderové a feministické literatuře. Na serveru je možné nejen zakoupit knihy s genderovou a feministickou tématikou, ale také si přečíst recenze na českou a světovou literaturu či dvojjazyčný časopisu s genderovou tématikou One Eye Open – Jedním okem. Zájemci mají v knihkupectví možnost najít literaturu z těchto oblastí: eseje – portréty – studie, historie, feministická teorie a kritika, společenské vědy, beletrie, násilí na ženách, gender a rovné příležitosti a je zde také rubrika ostatní (letáky, cd, diáře a další propagační materiály ženských organizací). V dubnu 2004 bylo možné si vybrat z více než 230 titulů. lin

Více žen v politice?

6. duben 2004
Pokračováním projektu zaměřeného na zvýšení politické participace žen bude 14.dubna 2004 mezinárodní konference nazvaná “Parlament žen. Ženy ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004”. Cílem regionálního projektu je zasadit se o co nejvyšší politické zastoupení žen kandidujících ve třech přistupujících zemích - České republice, Polsku a Slovensku. Kampaň má zároveň přispět k prosazení tématu politické participace žen do politické agendy a společenské diskuse. al Více

Umělkyně podpořily Fond právní pomoci obětem domácího násilí

6. duben 2004
V prostorách Galerie Louvre v Praze na Národní třídě se 10. března konala akce s názvem Domácí násilí – věc veřejná, kterou připravila ženská organizace proFem o. p. s. z podnětu herečky Jitky Schneiderové, patronky Fondu právní pomoc obětem domácího násilí. Z fondu založeného organizací proFem je jednotlivým ženám, které se staly obětí domácího násilí, na žádost poskytována finanční pomoc v trestních a občanských řízeních. Ženy – oběti domácího násilí se mohou na tuto organizaci také obrátit a požádat o právní radu. Právničky připravují pro ženy odbornou pomoc a v některých případech pak vystupují jako obecné zmocněnkyně. lin Více
« | 1 | .. | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.