Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Německé ženy se mohou vzdělávat celý život ve Frauenakademiích

6. duben 2004
Ulm je jedním z řady německých měst, které se může pyšnit záviděníhodnou vymožeností – Frauenakademií. Ulmští měšťané moudře podporují zastřešující instituci Volkshochschule. Nejde ovšem o naši známou „lidušku“, ale moderní centrum vzdělávání dospělých. Kromě jazykových kurzů, včetně němčiny pro cizince, hodin věnovaných zdraví, kulturních aktivit, péči o životní prostředí a diskusím nad negativním dopadem globalizace, naleznete v budově postavené v „brutálním“ stylu kurzy určené pro ženy. Frauenakademie mají v Německu dlouhou tradici. Jejich myšlenka je postavená na specifické nutnosti vzdělávání žen. Některé ženy v západním světe mění několikrát za svůj život své povolání ať už dobrovolně, nebo pod tlakem trhu práce. step Více

Informace v občanské společnosti - www.darcovstvi.ecn.cz

6. duben 2004
Jako veškerá lidská činnost, potřebuje i dárcovství, aby o něm lidé věděli. Poskytnout podporu tiše a bez veřejnosti je jistě pěkná věc, ale na druhou stranu v České republice je stále potřeba propagovat myšlenku firemního dárcovství, neboť občanská společnost ke svému dobrému fungování potřebuje rozvíjet a kultivovat charitativní aktivity soukromého sektoru daleko více než doposud. Abyste byli informování o dění na poli dárcovství a firemní filantropie dovolujeme si vám představit internetovou stránku www.darcovstvi.ecn.cz, kterou provozuje nevládní nezisková organizace Econnect. Ta má za cíl pomáhat ostatním organizacím neziskového sektoru v České republice využívat informační technologie a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká. Podporuje zajímavé projekty nevládních iniciativ a chce napomáhat budování občanské společnosti za pomoci informací a informačních technologií. step

Firmy jako IBM a Microsoft vědí, že ženy v technických oborech potřebují

6. duben 2004
Ti, kteří podporují a požadují větší zastoupení žen v technických pozicích, musí často čelit odmítavým stanoviskům: Proč by se měly podporovat ženy, vždyť nejsou technicky zdatné? Není právě přístup podporující ženy diskriminační? Odpověď zní ne: v současném vzdělávacím systému nadále existují genderové stereotypy, které chlapcům přisuzují větší talent v technických oborech a více je podporují ve studiu. Právě tímto přístupem přichází sektor průmyslového výzkumu (na nějž se zaměřila sonda Evropské komise) o nadané dívky. Ženy výzkumnice by přitom do vědy mohly přinést odlišnou perspektivu spolu s inovačními přístupy a metodami. lin Více

Co je firemní filantropie?

6. duben 2004
Hlavně v posledních letech se role podniků ve společnosti změnila. Firma již není vnímána pouze jako subjekt, který má produkovat výrobky nebo služby výhradně za účelem vlastního zisku. Očekávání jejích zákazníků a také investorů jsou dnes podstatně větší. Čistá profitabilita podniku, který chce být úspěšným hráčem na trhu, už opravdu nestačí. Zvlášť v době, kdy celosvětovou veřejností zahýbala diskuse o krizi důvěry ve velké firmy a finanční skupiny, tedy v době po pádu Enronu. Firemní filantropie je klíčovou složkou širšího konceptu společenské zodpovědnosti podniků. Je důležitým pojítkem mezi firmou a místem, ve kterém podnik působí. red Více
« | 1 | .. | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.