Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Slavný projekt Our Bodies, Ourselves dnes slaví 35. narozeniny

5. květen 2004
Začalo to v Bostonu, kde se v roce 1969 sešla malá skupinka aktivistek na semináři o ženském zdraví. Tehdy ještě netušily, že vstoupí do dějin. Více

Rovné příležitosti rodičů

4. květen 2004
Dnešní ženy se svým vzděláním a schopnostmi v mnoha oborech lidské činnosti vyrovnají mužům a mateřství by pro ně nemělo automaticky znamenat znevýhodnění na pracovním trhu. Mužům naopak svědčí, když se angažují nejen v pracovní, nýbrž i v rodinné sféře. Příslušnost k ženskému pohlaví automaticky neznamená rodičovskou kvalifikaci a příslušnost k mužskému neznamená obdobnou diskvalifikaci. Výzkumy potvrzují, že zájem otců o děti je vydatnou prevencí rozvodů a podstatným činitelem rodinné soudržnosti. tan Více

Ocenění Společnost přátelská rodině

4. květen 2004
Síť Mateřských center v ČR vyhlásila u příležitosti Mezinárodního roku rodiny 2004 cenu "Family Friendly Society" (Společnost přátelská rodině). Certifikát mohou získat: výrobní podniky a firmy, společnosti a organizace, které poskytují služby, kulturní instituce, sportovní organizace, školy, nemocnice, úřady, obce, média. Každý subjekt bude hodnocen podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout. Základní kritéria: nabídka musí mít trvalý charakter, žádné bariéry, dítě vítané, rodinné slevy, čisté a zdravé prostředí (nekuřácké) a ohleduplnost k životnímu prostředí. První kolo proběhne v květnu 2004 (mezi Dnem matek a Dnem dětí) a 2. kolo v prosinci 2004 (ke Dni lidských práv). Kontakt: 222 316 407, 603 271 561, 603 863 623. E-mail:krut@volny.cz

Možnosti skloubení práce a rodiny v životě žen

4. květen 2004
Gender Studies, o.p.s. si vás dovoluje pozvat na další setkání v rámci cyklu Úterky s Gender JARO 2004. V úterý 25.5. v 18,00 hod budou přednášet Mgr. Hana Hašková a Mgr. Alena Křížková na téma "Možnosti skloubení práce a rodiny v životě žen". Mgr. Hana Hašková se zaměřuje na vliv mateřství na životy žen, pozici žen na trhu práce a vlivem sociální politiky na rodinné a pracovní podmínky mužů a žen. Mgr. Alena Křížková se zabývá možnostmi sladit rodinu a práci v životě žen a mužů a životními strategiemi v české podnikatelské sféře. Rezervace: 224 915 666, gender.media@ecn.cz. Přednášky se konají v knihovně Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, Praha 2. red
« | 1 | .. | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.