Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více

Jak prosadit ženy ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004

2. červen 2004
Letos poprvé se 10 nových členských zemí zúčastní voleb do Evropského parlamentu. Uskutečňování politiky rovnosti bude záviset na složení poslanců, tedy na počtu zvolených žen a mužů. Ženy dnes tvoří 31% všech členů Evropského parlamentu, jejich politické názory nejsou přehlíženy a jejich podíl na rozhodování zajišťuje realizaci politiky rovných příležitostí. Genderová témata jsou přímo i nepřímo součástí všech přijímaných rozhodnutí, jejich znalost by proto měla být základním požadavkem na budoucí poslance a poslankyně. al Více

Argumenty na podporu paritní demokracie na evropské úrovni

2. červen 2004
V průběhu předchozích volebních období se podíl žen v Evropském parlamentu postupně zvyšoval. Současné relativně pozitivní rozdělení křesel, alespoň podle pohlaví, však může být ohroženo letošními volbami. Ty totiž prokáží respekt "starých" i "nových" států k principu rovnosti, jejž všechny deklarativně přijímají. I nadále je proto třeba podporovat účast žen ve volbách a usilovat o dosažení paritní demokracie v Parlamentu. Složení kandidátních listin závisí na politických stranách v jednotlivých státech, které tak hrají rozhodující roli ve snaze o dosažení rovnosti mezi muži a ženami v Evropském parlamentu. red Více

Frakce žen v rámci českých parlametních stran

2. červen 2004
V politice napříč stranami se děje zvláštní věc. S tím, jak roste moc, ubývá žen. Ženy tvoří větší či menší část členské základny, také na komunální úrovni, kde je hodně drobné práce, která se sice nedá ošidit, ale mediální slávu s ní nezískáte, nalezneme řadu starostek. Ale jak vykročíme do krajů, Poslanecké sněmovny, Senátu a vlády, najednou jakoby se po ženách země slehla. step Více

Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí

2. červen 2004
Chybí vám v politice ženy? Dejte jim svůj preferenční hlas na kandidátce strany, kterou budete volit! První eurovolby, a tedy možnost voličů a voliček rozhodnout o 24 poslancích a poslankyních, kteří je budou v Evropském parlamentu zastupovat, jsou v dohlednu. Uskuteční se již v pátek a v sobotu 11. a 12. června. Současní členové Evropského parlamentu se shodně obávají, že po vstupu 10 nových členských zemí do EU se značně sníží zastoupení žen. al Více
« | 1 | .. | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | .. | 978 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.