Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více

"Obrovská práce na prosazení parity ve Francii spočívala na občanské společnosti," říká Muriel Rouyer

3. červen 2004
Muriel Rouyer, bývalá tajemnice institutu Observatoire de la Parité v Paříži vystoupila 20. května na prvním z kulatých stolů s kandidátkami do Evropského parlamentu, který uspořádala Gender Studies, o.p.s. Francie je jednou z mála zemí, která zavedla paritní systém a přes počáteční potíže se jím řídí. V Praze Muriel Rouyer hovořila o francouzském paritním zákonu a přístupu politických stran ke kvótám, ale i o svých zkušenostech z působení na pozici asistentky místopředsedkyně Výboru pro práva žen a rovné příležitosti v Evropském parlamentu.al Více

Siemens představil charitativní projekt Fond pomoci

3. červen 2004
Společnost Siemens představila Fond pomoci, jehož prostřednictvím budou každý měsíc udělovány finanční granty v celkové výši 200.000 Kč na podporu charitativní činnosti neziskových organizací působících na území České republiky. Ročně tak Siemens Fond pomoci na charitativní projekty rozdělí 2, 400.000 Kč. red Více

Jak prosadit ženy ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004

2. červen 2004
Letos poprvé se 10 nových členských zemí zúčastní voleb do Evropského parlamentu. Uskutečňování politiky rovnosti bude záviset na složení poslanců, tedy na počtu zvolených žen a mužů. Ženy dnes tvoří 31% všech členů Evropského parlamentu, jejich politické názory nejsou přehlíženy a jejich podíl na rozhodování zajišťuje realizaci politiky rovných příležitostí. Genderová témata jsou přímo i nepřímo součástí všech přijímaných rozhodnutí, jejich znalost by proto měla být základním požadavkem na budoucí poslance a poslankyně. al Více

Argumenty na podporu paritní demokracie na evropské úrovni

2. červen 2004
V průběhu předchozích volebních období se podíl žen v Evropském parlamentu postupně zvyšoval. Současné relativně pozitivní rozdělení křesel, alespoň podle pohlaví, však může být ohroženo letošními volbami. Ty totiž prokáží respekt "starých" i "nových" států k principu rovnosti, jejž všechny deklarativně přijímají. I nadále je proto třeba podporovat účast žen ve volbách a usilovat o dosažení paritní demokracie v Parlamentu. Složení kandidátních listin závisí na politických stranách v jednotlivých státech, které tak hrají rozhodující roli ve snaze o dosažení rovnosti mezi muži a ženami v Evropském parlamentu. red Více
« | 1 | .. | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | .. | 976 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.