Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Jak je ženám v jejich těle?

8. červen 2004
Letošní volba Miss České republiky zvedla vlnu protestu. Doc. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy 1.LF UK A VF, zorganizovala podpisovou petici a prezidentu volby Miss České republiky Miloši Zapletalovi zaslala dopis s žádostí, aby zvážil způsob další organizace této soutěže. Důvod: 8 z 12 letošních finalistek trpí podváhou, z toho 3 velkou podváhou, která s sebou přináší již zdravotní komplikace a může být ukazatelem poruchy příjmu potravy. Podpisová akce se má zasadit o „zmírnění vlivu mediální propagace extrémní štíhlosti“, píše na informačních stránkách pro poruchy příjmu potravy www.pppinfo.cz MUDr. Papežová. Více

Inger Edelfeldt: Mystika ženy v komiksu

8. červen 2004
V pátek 7. května se konala v knihovně Gender Studies o.p.s. diskuze se švédskou spisovatelkou a kreslířkou Inger Edelfeldt. Tato spisovatelka přijela do Prahy na Svět knihy diskutovat o cestě k dospělosti. Avšak do knihovny Gender Studies přišla diskutovat o svém komiksu Mystika ženy z roku 1988. Diskuzi moderovala překladatelka Viola Lyčková.
Inger Edelfeldt píše pro dospělé a dospívající, kreslí pro děti. Občas píše básně. Komiksy psala hlavně v 80. letech. Když Inger Edelfeldt psala svoji komiksovou knihu Mystika ženy, nechala se knihou Betty Friedan pouze inspirovat. Více

Rovnost žen a mužů v České republice - tisková zpráva MPSV ČR

5. červen 2004
V České republice i nadále existují oblasti, ve kterých nemají ženy stejné možnosti jako muži a naopak. Rada vlády pro rovné příležitosti proto vypracovala materiál, který tyto základní oblasti mapuje a předloží ho Vládě ČR.

Významné ženy a hnutí v historii feminismu - kapitola z nové knihy od Nesehnutí Abc feminismu

4. červen 2004
Pojem feminismus je ve společnosti běžně vysvětlován jako hnutí za emancipaci žen, ale v dnešní době se feminismus zabývá mnohem širším spektrem témat, se již ani nedá hovořit o feminismu v jednotném čísle. Tvrzení, že se jedná o hnutí pouze ženské, vyvrací zapojení řady mužů do aktivit feministických spolků – v československých zemích je jistě známa angažovanost V. Náprstka v emancipaci žen či názory T. G. Masaryka na rovnoprávnost žen.
Více
« | 1 | .. | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.