Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Novinka z Aspektu: Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

24. leden 2011
Autorky představují: Trinásta publikácia zborníkového radu Aspekty obsahuje analýzy, ktoré vznikli v rámci spoločného projektu partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Slovenskej republiky a Zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Projekt sa zameral na skúmanie rodových dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy z rôznych hľadísk. V našej publikácii sme sa dotkli vybraných aspektov tejto komplexnej problematiky, pričom sme vychádzali z analýzy situácie na trhu práce, vládnych protikrízových opatrení, vybraných zákonov, vládnych a opozičných diskurzov o kríze a z obsahovej analýzy médií. Táto publikácia sa zároveň zaradila do kontextu viacerých aktivít zacielených na uplatňovanie rodového hľadiska v ekonómii, na ktorých realizácii sme sa podieľali v rokoch 2009 a 2010. Více

Pozvánka na prezentaci českého vydání zprávy Social Watch 2010

21. leden 2011
Česká koalice Social Watch srdečně zve na prezentaci českého vydání zprávy Social Watch 2010, která vychází pod názvem „PO PÁDU. Čas na změnu.“Patnáctá mezinárodní zpráva koalice Social Watch vychází i v české zkrácené verzi a shrnuje základní problémy, s nimiž jsme se potýkali v roce 2009. Tím největším zůstává stále extrémní chudoba, jejíž snižování se od roku 2000 globálně zpomaluje. Zpráva ukazuje, že je třeba komplexně změnit náš přístup k rozvoji. Obsahuje národní zprávy a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidskoprávní situaci ve světě a o dopadech ekonomické krize. Více

Dopolední pohádka pro děti

21. leden 2011
Chcete si dopoledne zajít na kávu a odpočinout si na chvíli od svých ratolestí? Tvůrčí kavárna Vypálené koťátko pořádá každou druhou středu dopolední divadelní představení pro děti. Začátek je v 10:00 a představení trvá většinou okolo jedné hodiny. Děti se samy zúčastňují vyprávění známých pohádek a tak nemají problém obejít se po celou dobu bez rodičů, kteří si mezitím mohou pochutnat na znamenité Fair trade kávě. Více

Přečtěte si nejnovější vydání časopisu o postavení Romů Romano Hangos

17. leden 2011
Z obsahu: U příležitosti Mezinárodního dne lidských práv převzalo 11. prosince v kulturním centru Pražská křižovatka několik sdružení a jednotlivců ceny Gypsy Spirit 2010. Vyhlašovatelem cen je Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Přečtěte si, ke komu cena putovala, rozhovor se  slovenským sochařem Ivanem Berky-Dušíkem a další zajímavé články.
« | 1 | .. | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | .. | 978 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.