Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Konference ČR a fenomén prostituce

9. zaří 2011
Centrum ProEquality při Otevřené společnosti, o.p.s. a Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice pořádají konferenci ČR a fenomén prostituce: Možnosti právní úpravy a postavení osob zabývajících se prostitucí, která se koná pod záštitou radního hlavního města Prahy Petra Dolínka dne 21. září 2011 v prostorách Magistrátu HMP. Konference se zaměří na zvýšení povědomí odborné veřejnosti a politické reprezentace v ČR o fenoménu prostituce, možnostech právní úpravy a jejím vlivu na práva osob zabývajících se prostitucí. Představen bude vývoj právní úpravy prostituce v ČR a současné regulační návrhy, analýza názorů veřejnoprávních aktérů a aktérek a odborné veřejnosti v ČR, mediální analýza českého tisku a srovnání právních úprav prostituce v Nizozemí a Švédsku. Registrace do 15.září.

Seminář prof. Jo Dixon a prof. Marjorie S. Zatz s názvem "State Responses to Social Problems from Feminist Perspective"

9. zaří 2011
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář prof. Jo Dixon a prof. Marjorie S. Zatz s názvem "State Responses to Social Problems from Feminist Perspective", který se koná v pondělí 26. 9. od 14 hodin v Akademickém konferenčním centru Jilská 1/Husova 4. Přednáška i následná diskuse bude v angličtině. Více

2. národní konference o ženách a vědě s názvem Genderová rovnost jako sociální inovace: Rovné příležitosti v měnícím se vědeckém prostředí

2. zaří 2011

Konference se bude konat pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Aleny Gajdůškové, předsedy Akademie věd České Republiky prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., a ředitele Informačního centra OSN v České republice Michala Broži dne 22. 9. 2011 od 9 hod. v prostorách Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1. Kromě zahraničních hostek se konference zúčastní významné osobnosti české vědy a vědní politiky. Registrace na konferenci bude ukončena dne 9. 9. 2011. 

Soutěž Úřad roku „Půl na půl“: prosazování rovnosti žen a mužů na úřadech samosprávy od prvního ročníku soutěže (2007) do současnosti

31. srpen 2011
V letech 2005–2008 byla obecně prospěšná společnost Gender Studies koordinátorkou dvou společných projektů „Půl na půl“ v rámci programu EU EQUAL. Projekty si kladly za cíl vyrovnávání nerovností žen a mužů na trhu práce. V rámci projektů uskutečnila Gender Studies v roce 2006 průzkum genderové citlivosti u ředitelů krajských úřadů. Výsledky průzkumu potvrdily, že veřejná správa byla v té době v oblasti rovných příležitostí žen a mužů obecně velmi málo aktivní a citlivost krajských úřadů k tomuto tématu byla téměř nulová. Více
« | 1 | .. | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | .. | 976 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.