Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Návrh věcného záměru zákona o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací

20. říjen 2003
Místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje Petr Mareš předložil dne 22. září na jednání vlády Návrh věcného záměru zákona o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací, který upravuje právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, jazyka, politického aj. smýšlení, národnosti, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu, povinností k rodině nebo jiného postavení. Více

Vanessa Tiegs maluje spirituální obrazy menstruační krví

20. říjen 2003
Začala jsem si vést svůj menstruační deník v roce 1998. Byl to vizuální deník znázorňující mandaly, které pojily mé sny s mým menstruačním cyklem. Byl určen pouze pro mé oči ... Ukázala jsem svou práci několika blízkým přátelům a jejich odezva mě podpořila k tomu, abych se o ni podělila se širším publikem.

Významné české ženy ve světě byly vyznamenány na setkání krajanů

20. říjen 2003
TÝDEN ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ – PRAHA 28.9 – 4.10.2003 - bylo pro nás všechny velkou ctí, smět osobně pozdravit „Významné české ženy ve světě“ a být při tom, když byly vyznamenávány: Lady Mileny GRENFELL-BAINES, Eliška HAŠEK-COOLIDGE, Běla Gran JENSEN, Edita KOCH, Charlotta KOTIK, Blanka MATRAGI, Meda MLÁDKOVÁ, Lea VIVOT, Aja VRZÁŇOVÁ-STEINDLER, Barbara Lee PODOSKI. Více

Konference Žena spotřebitelka se zabývala zajištěním zdravotně nezávadné výživy

20. říjen 2003
OSN vyhlásila 16. říjen jako „Světový den výživy“, kdy si připomínáme celou oblast výživy lidstva, dostatečné, dostupné a bezpečné výživy. Tématem letošního roku Světového dne výživy je globální eliminace hladu ve světě s podtextem dostatečné a zdravotně nezávadné výživy pro všechny. Více
« | 1 | .. | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.