Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více

Novinky ve Feministickém internetovém knihkupectví

25. listopad 2003
V našem feministickém internetovém knihkupectví najdete tyto nové tituly: Přímá cesta č. 5 - Muži v patriarchátu - Feministická skupina 8. března, listopad 2003, A4, barevná obálka, 36 str, 25,- Kč. Institucionální feminismus vs. Anarchofeminismus - leták, Feministická skupina 8. března, A4. Zasíláme za poštovné! Ponořena do Léthé - sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy 2000 - 2001, FF UK: 2003, brož., 147 str, 110,- Kč. U nás se slevou 5%! Poesie bangálského modernismu v komparativním kontextu - Blanka Knotková, FF UK: 2003, 96,- Kč. U nás se slevou 5%! Speciální nabídka: Esej o politickém harémismu - Mirek Vodrážka, Zvláštní vydání: 1999, 70 str. Původní cena 69,- Kč, současná cena pouze 40,- Kč!

Násilí na ženách a jeho zakotvení v české legislativě

25. listopad 2003
Násilí páchané na ženách závažným způsobem ohrožuje prosazování a rovnou účast žen ve společnosti a společenských procesech. Zahrnuje "jakýkoli násilný čin podmíněný pohlavím oběti, jehož následkem je, nebo může být, fyzická, psychická nebo sexuální újma žen nebo jejich utrpení, včetně vyhrožování takovými činy, donucování nebo svévolné omezování svobody, ať už k němu dochází ve veřejném nebo soukromém životě." (Deklarace Spojených národů o Eliminaci násilí na ženách, článek 1, U.N. Doc. A/48/49 (1994)). Násilí na ženách a zejména domácí násilí bývá často považováno za rodinnou záležitost. S nárůstem výskytu násilí na ženách však u žen klesá pocit bezpečí doma, stejně jako se zhoršuje jejich aktivní přístup k ekonomickým, sociálním a politickým aspektům společnosti. Z toho důvodu nemůže být násilí na ženách vnímáno jako soukromá záležitost, ale spíše jako předmět veřejné diskuse. Více

Domácí násilí a české právo

25. listopad 2003
Domácí násilí je násilím, k němuž dochází v domácnosti v rámci rodiny a je jednou z nejvážnějších forem násilí na ženách. Zahrnuje fyzické, sexuální a citové násilí mající za cíl získání moci a kontroly nad ženou. Ačkoli je v současnosti domácí násilí vnímáno v České republice jako problém, nediskutuje se o něm často. Zaprvé, česká Ústava a Listina základních práv a svobod zaručují právo na nedotknutelnost osobního a rodinného života. (Listina, odst. 10(2)). Z toho důvodu je domácí násilí obecně vnímáno jako soukromá záležitost rodiny. Za druhé, české právo specificky nechrání před domácím násilím. Pachatel je spíše stíhán za takové trestné činy jako vražda, újma na zdraví, vydírání, znásilnění nebo jiná opatření. Přestože Česká republika ratifikovala řadu mezinárodních smluv o lidských právech odsuzujících domácí násilí, české právo se dosud k dané otázce v širším kontextu nevyjadřuje. Více

Nové webové stránky projektu Paměť žen

19. listopad 2003
Nové webové stránky projektu Paměť žen Women´s memory jsou na světě. Na adresách www.feminismus.cz/pametzen a www.womensmemory.net najdete spousty informací o tomto dlouhodobém mezinárodním projektu, který Gender Studies, o.p.s. iniciovalo a koordinuje. Můžete zalistovat v bohatém seznamu knih, vztahujících se k tématům oral-history, vzpomínek, situace žen ve 20. století a zúčastnit se diskuze, nyní na téma: Je dnes ženám v mateřské roli lépe než v ní bylo předchozím generacím?
« | 1 | .. | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | .. | 976 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.