Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

EQUAL chce odstraňovat diskriminaci a nerovnosti v oblasti trhu práce

27. červenec 2004
Cílem iniciativy EQUAL, která vychází z Evropského sociálního fondu, je prosazování inovativních prostředků pro řešení stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti trhu práce. O projekty v rámci Equal mohou žádat také soukromé podniky. Projekty jsou realizovány tzv. rozvojovými partnerstvími, která jsou založena na spolupráci organizací různého druhu (např. regionální, místní úřady, úřady práce, nestátní organizace, podniky, soc. partneři atd.), které se sdruží buď na základě příslušnosti k určitému geografickému území nebo příslušnosti k určitému sektoru. red Více

Strukturální fondy Evropské unie vyžadují rovné příležitosti žen a mužů

27. červenec 2004
Vstupem do Evropské unie získala Česká republika možnost čerpat finanční prostředky z tzv. strukturálních fondů, které tvoří jádro regionální a strukturální politiky EU. Jejich hlavním cílem je snižování rozdílů mezi regiony členských států a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí. Formou projektu mohou o finanční zdroje ze strukturálních fondů žádat vedle neziskových organizací a institucí také soukromé firmy, důraz je kladen například na "podporu zakládání a rozvoje malých a středních podniků" či "podporu inovací výrobků, technologií a služeb". jj Více

Čeští europoslanci si rozebrali výbory i funkce

27. červenec 2004
Čeští europoslanci si v minulém týdnu poprvé vyzkoušeli, jak se pracuje v Evropském parlamentu (EP). Usadili se v několika z dvaceti tamních výborů a někteří z nich dokonce získali prestižní funkce. Nejvýše postaveným naším politikem se přitom stal Miroslav Ouzký (ODS), obsadil jedno ze čtrnácti křesel místopředsedů EP. Více

Jak se zachovat, když cítíte, že vás nadřízený diskriminuje?

27. červenec 2004
"Stejnou práci se mnou vykonávají další dva kolegové, ale nadřízený se vozí jenom po mně." Přinášíme vám příklad diskriminace na pracovišti. Na dotaz klientky odpovídala Mgr. Jarmila Kopecká z Gender poradny Hradec Králové. Genderové poradenství je zde poskytováno jako nadstandardní služba Občanské poradny Hradec Králové, která je provozována Občanským poradenským střediskem, o.p.s. jk Více
« | 1 | .. | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.