We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Promítání a diskuse Ženy v politice

19.3.2019  Praha  | 

Americké centrum a Fórum 50 % Vás srdečně zvou na promítání a navazující diskusi Ženy v politice. Uvidíte film „14 Women“ o amerických senátorkách a budete moci diskutovat o zastoupení žen v české politice. Po promítání filmu s Vámi budou diskutovat Kateřina Valachová (ČSSD), místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Veronika Šprincová, ředitelka organizace Fórum 50 %. Film bude promítán v angličtině, diskuse proběhne v češtině. 

Více

Mothers, child care and the creation of good socialist citizens'

20.3.2019  Jihomoravský kraj  | 

In 1963 a documentary film, Children Without Love [Děti bez lásky], was smuggled out of Communist Czechoslovakia to the Venice Biennale film festival – and was screened in cinemas at home, surreptitiously tagged onto the end of a Miloš Forman film. It showed emotionally distressed young children looked after for long hours in infant homes, many from the first weeks of infancy. A collaboration between filmmaker Kurt Goldberger, child psychologists, an infant home headmistress and a reformist journalist, the film eventually contributed to a change in the law, with the Communist Party committing to extend paid maternity leave for women. This reversed the state’s previous ideological preference for collective child-rearing and full female employment. In this session we will look at visual and written sources from the time, and oral history testimony. We will explore how the debates over child care, and particularly the mother's role in the infant's early years, reflected changing ideas about how the state should support the healthy development of the child's mind so they could grow up to be good members of society, both in socialist countries and in the 'West'

Více

Nenechte se diskriminovat: v pondělí 14.12. 2009 startuje kampaň proti diskriminaci na základě pohlaví a věku v MHD Liberec

18. prosinec 2009
V pondělí 14.12. 2009 se v libereckých tramvajích objeví letáky zaměřené proti diskriminaci na základě věku a pohlaví a proti sexuálnímu obtěžování. Kampaň realizuje obecně prospěšná společnost Gender Studies a jejím cílem je upozornit na možnost obrany proti diskriminaci a to prostřednictvím právní poradny Gender Studies.

Ženy v období změn, 1989-2009

15. prosinec 2009
Dvacáté výročí událostí roku 1989 vybízí ke shrnutí a ohlédnutí. Ani po dvaceti letech demokratické transformace se ženám v oblasti veřejného života nepodařilo vzdálenost, která je odděluje od mužů, zmenšit takovým způsobem, aby jejich hlas byl ve veřejné debatě zřetelně slyšitelný. A navíc se hodnocení minulých dvou dekád z ženské perspektivy příliš nehodí do ovzduší oslav výročí. Je totiž určitým paradoxem, že svoboda znovunabytá v roce 1989 souvisela pro ženy ze zemí bývalého východního bloku často se značným omezením ekonomických, sociálních a reprodukčních práv. Více

Lidská práva stále ve hře: festival Týden lidských práv

8. prosinec 2009
Ve dnech 7. - 12. prosince 2009 se v Brně u příležitostí Mezinárodního dne lidských práv uskuteční VII. ročník festivalu Týden lidských práv. Festival se tentokrát zaměří na souvislosti mezi lidskými a sociálními právy. Učiní tak nejen prostřednictvím besed a přednášek, ale i formou filmových projekcí, interaktivních workshopů či informačních stánků v ulicích. Nad letošním ročníkem festivalu převzal oficiální záštitu Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl.

POZVÁNKA na „nežné“ Feminizmy pre začiatočníčky: 20 rokov verejnosti na Slovensku

7. prosinec 2009
Aspekt rpredstaví publikácie, ktoré si aj pri príležitosti 20. výročia československej Nežnej revolúcie všímajú rodové aspekty verejného diskurzu: Ženy v období transformácie 1989 - 2009: Poľsko, Česká republika, Slovenská republika, bývalá Nemecká demokratická republika, Ukrajina (Zastúpenie nadácie Heinrich Böll Stiftung, Varšava), Gender a demokracie: 1989 - 2009 (Gender Studies, o.p.s., Praha) a Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku (ASPEKT, Bratislava). Kedy: v stredu 9. decembra o 17. hod. Kde: České centrum, Na vŕšku 1, Bratislava. Čo: V úvodnom paneli vystúpia Hana Havelková, Linda Sokačová (ČR); Anna Grusková, Jana Juráňová, Ľubica Kobová (SR); moderuje Jana Cviková.
« | 1 | .. | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | .. | 979 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.