Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více

Nepříjemně blízká znásilnění

16. únor 2010
Znásilnění je děsivý čin. Pochopitelně, již samou svou podstatou, násilným vniknutím do intimní sféry člověka. Je ale děsivý také tím, jak často se děje a jak moc je opředený různými mýty a mylnými představami. Je ambivalentní. Je až příznačné, jak lidé silně odsuzují znásilnění a jejich pachatele, a druhým dechem jsou schopni odsoudit oběti, „protože si o to říkaly“, nebo se prostě jen na ně koukat skrz prsty.

Dobro dětí ve všech rodinách: výzva - podpořte individuální adopce gay a lesbických párů

15. únor 2010
Ministr pro lidská práva má vládě navrhnout, aby pověřila ministryni spravedlnosti vypracováním novely zákona, která by odstranila zákaz individuálního osvojení dětí pro lidi žijící v registrovaném partnerství. Současný právní stav umožňuje individuální adopci každému občanu ČR bez ohledu na pohlaví či orientaci - s jedinou výjimkou registrovaných partnerů. Analýza JUDr. Jana Wintra z Právnické fakulty Univerzity Karlovy dokládá, že je toto ustanovení v rozporu s ústavním pořádkem a Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách. [2] Rada vlády pro lidská práva už v červnu 2009 vyzvala ministra ke změně zákona.

Analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice

15. únor 2010
Problematika sexuálního násilí – znásilnění – patří mezi ty fenomény, které lze přirovnat k obrazu plovoucího ledovce. Pozornost upoutává především jeho dobře viditelný vrcholek, ovšem další a podstatně masivnější část zůstává skryta a zahalena tajemstvím. Úkolem předkládané analýzy je znovuodhalení, případně odhalení, zveřejnění a předložení k diskusi těch oblastí problematiky sexuálního násilí – znásilnění –, která zůstávají neřešeny.

Zabývejte se mateřskou: otevřený dopis poslancům a poslankyním Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

15. únor 2010
Členové a členky Výboru pro slaďování rodinného, soukromého a pracovního života Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů se na jednání 9.2. 2010 rozhodli vyjádřit znepokojení nad způsobem projednávání problematiky snížení peněžité pomoci v mateřství v souvislosti se státním rozpočtem a „Úsporným balíčkem“. Jsme si vědomi, že v krizové období vyžaduje od každého, aby šetřil, a tak přispěl ke společnému cíli – překonání krize. Chápeme, že bylo nutné vypracovat celkem nekompromisní opatření. Více
« | 1 | .. | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | .. | 978 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.