Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Dobro dětí ve všech rodinách: výzva - podpořte individuální adopce gay a lesbických párů

15. únor 2010
Ministr pro lidská práva má vládě navrhnout, aby pověřila ministryni spravedlnosti vypracováním novely zákona, která by odstranila zákaz individuálního osvojení dětí pro lidi žijící v registrovaném partnerství. Současný právní stav umožňuje individuální adopci každému občanu ČR bez ohledu na pohlaví či orientaci - s jedinou výjimkou registrovaných partnerů. Analýza JUDr. Jana Wintra z Právnické fakulty Univerzity Karlovy dokládá, že je toto ustanovení v rozporu s ústavním pořádkem a Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách. [2] Rada vlády pro lidská práva už v červnu 2009 vyzvala ministra ke změně zákona.

Média a etika, média a diskriminace žen

10. únor 2010
V posledních měsících dostával v české televizi a tisku opakovaně prostor jistý H., autor stále znovu vydávaného urážlivého pamfletu, namířeného proti ženám. Celé jméno dotyčného neuvedu – H. by je mohl omylem pochopit jako reklamu. Pozval si jej například moderátor Kraus do pořadu ČT Uvolněte se, prosím; zpovídala jej redaktorka Lidových novin Bartošová. Více

NKC - ženy a věda hledá akademické páry, v nichž oba partneři pracují v oblasti vědy a výzkumu nebo učí na vysoké škole

9. únor 2010
Národní kontaktní centrum - ženy a věda, které působí v rámci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v současné době řeší popularizačně-výzkumný projekt zaměřený na akademické páry. Hledá páry, v nichž oba partneři pracují (nebo v nedávné době pracovali) v oblasti vědy a výzkumu, případně v oblasti vysokého školství, které by byly zároveň ochotny se s podělit o své zkušenosti. Více

České porodnictví – věc veřejná!

5. únor 2010
Již více než deset let je české porodnictví tématem diskuzí ve veřejném i mediálním prostoru. Přes její úctyhodnou délku však tato diskuze nepřekonala tendenci stavět proti sobě názory na dva existující modely porodní péče (lékařský a tzv. přirozený). Stejně tak způsob, jakým je tato debata prezentována, je často černobílý. Koncem minulého roku jsem viděla dokumentární film Porodní plán a videa na www.porodniplan.cz, který mapuje a nastiňuje problematiku českého porodnictví. Podle mě se v tomto projektu podařilo vytvořit základ pro posunutí debaty o kus dále, a tak nastal čas pokusit se zlepšit úroveň veřejné debaty o českém porodnictví. Můžeme tak přispět k jeho pozitivní proměně.
« | 1 | .. | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.