Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Slaďování práce a rodiny po rodičovské dovolené

31. srpen 2010
Téma slaďování rodinného a profesního života je u nás v současné době stále aktuálnější. Tento článek vás provede úskalími, která vás mohou potkat, ať už budete pracovat s miminkem nebo až po skončení tříleté rodičovské. Jestli se ale do práce vrhnete brzo, zjistěte si podmínky pro kombinaci peněžité pomoci v mateřství či rodičovského příspěvku s vyděláváním peněz. Více

Slaďování rodinného a pracovního života a (ne)rovné příležitosti matek samoživitelek

31. srpen 2010
V České republice proběhlo v posledních dvaceti letech množství významných změn, mezi něž patří i proměny instituce rodiny. Součástí aktuálního trendu v rodinném chování je mj. i rostoucí počet rozvodů a rozchodů partnerských párů s dětmi, a tedy růst počtu neúplných rodin. Ze současné úrovně rozvodovosti vyplývá, že se dnes rozpadá každé druhé manželství. Složení domácností se tak postupně mění a neúplné rodiny představují stále významnější typ rodinného uspořádání. Více

Konference Gender Studies u příležitosti vyhlášení letošních vítězů soutěže Firma roku: Rovné příležitosti

31. srpen 2010
I tento rok vyhlásí Gender Studies vítěze soutěže Firma roku: Rovné příležitosti. Tentokrát již v říjnu, v rámci dvou odborných konferencí. Na rozdíl od minulých ročníků budou vítězné firmy vyhlašovány zvlášť za oblast regionů a hlavního města na konferencích v Brně a Praze. Začneme půldenní (odpolední) akcí 5.10.2010 v brněnském hotelu Holiday Inn, kde si ocenění za nejzajímavější programy rovných příležitostí a slaďování práce a rodiny převezme zástupce či zástupkyně vítězné firmy v kategorii „oblast Regiony“. Více

Společně proti chudobě: světová koalice Social Watch

31. srpen 2010
Koalice Social Watch monitoruje stav a vývoj lidských a sociálních práv po celém světě. V současnosti k ní patří více než 700 organizací ze 70 zemí světa. Tato síť funguje i v České republice a vydává každoročně výroční zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen (většina lidí žijících v chudobě jsou ženy). Informace o dění v České republice i ve světě najde zde.
Více
« | 1 | .. | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | .. | 978 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.