Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Ojedinělý výzkum ukazuje stinné stránky manuální práce z domova

13. srpen 2010
Evropská kontaktní skupina (EKS) zveřejnila kvalitativní sondu, která se zaměřila na opomíjený jev nekvalifikované práce z domova. Její výsledky shrnuje publikace „Fenomén manuální práce z domova v České republice“. V diskusích o slaďování práce a rodinného života se práce z domova často zmiňuje. Málokdy je však míněna práce nekvalifikovaná, spočívající zejména v kompletaci různých výrobků. Právě této formě práce se zveřejněný výzkum věnuje.

Česká ženská lobby a další lidsko-právní neziskové organizace podporují Annu Šabatovou jako kandidátku na pozici veřejného ochránce práv

7. srpen 2010
Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, tímto otevřeným dopisem se na Vás obracíme s žádostí o podporu kandidatury Anny Šabatové na funkci Veřejného ochránce práv.
Anna Šabatová se věnuje oblasti lidských práv a nediskriminace již mnoho let, v této souvislosti je v České republice výjimečnou osobností. Dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi a nejen proto má jejich podporu jako nástupkyně Otakara Motejla na postu ombudsmana. Více

Jihomoravský kraj: Premiant mezi krajskými úřady

30. červenec 2010
Jihomoravský kraj se v top 3 ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem už pomalu stává tradicí. Nebyl rok, kdy by tento kraj nevyhrál nebo neskončil na druhém místě. Zásluhu na tom má především koncepční přístup k rozvoji kraje, a to i v oblasti rodinné politiky a rovných příležitostí. Více

Krajský úřad kraje Vysočina se umístil mezi úřady, které nejaktivněji podporují rovné příležitosti žen a mužů

30. červenec 2010
Krajský úřad kraje Vysočina aktivně prosazuje rovné příležitosti pro ženy a muže v rámci svého personálního řízení uvnitř úřadu prostřednictvím využívání flexibilních pracovních úvazků i nastavením benefitů pro své zaměstnance a zaměstnankyně. Docílení rovnosti je cílem činnosti pracovní skupiny, která v rámci úřadu pracuje. Směrem k veřejnosti úřad podporuje vyrovnávání šancí a snaží se, aby kraj Vysočina byl krajem, který respektuje práva a zájmy znevýhodněných a slabších, krajem spoluvytvářejícím harmonickou společnost. Přinášíme rozhovor se Zdenkěm Kalecem, ředitelem Krajského úřadu kraje Vysočina. Více
« | 1 | .. | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.