Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Zařízení péče o děti v České republice

28. leden 2011
Zařízení péče o děti jsou v kontextu slaďování rodinného a pracovního života důležité pro rodiče dětí různých věkových kategorií. Jen kvalitní zařízení a služby mohou zajistit kvalitní péči a v pozdějším předškolním věku také vzdělávání dětí mimo rodinné prostředí. Páteř systému nerodičovské (1) péče je v současné době soustředěna ve veřejných mateřských školách (kam mohou být umísťovány děti od 2 let). Vzhledem k tradici a skladbě zařízení a služeb péče o děti se dá očekávat, že tomu bude tak i do budoucna. Více

Novinka z Aspektu: Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

24. leden 2011
Autorky představují: Trinásta publikácia zborníkového radu Aspekty obsahuje analýzy, ktoré vznikli v rámci spoločného projektu partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Slovenskej republiky a Zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Projekt sa zameral na skúmanie rodových dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy z rôznych hľadísk. V našej publikácii sme sa dotkli vybraných aspektov tejto komplexnej problematiky, pričom sme vychádzali z analýzy situácie na trhu práce, vládnych protikrízových opatrení, vybraných zákonov, vládnych a opozičných diskurzov o kríze a z obsahovej analýzy médií. Táto publikácia sa zároveň zaradila do kontextu viacerých aktivít zacielených na uplatňovanie rodového hľadiska v ekonómii, na ktorých realizácii sme sa podieľali v rokoch 2009 a 2010. Více

Dopolední pohádka pro děti

21. leden 2011
Chcete si dopoledne zajít na kávu a odpočinout si na chvíli od svých ratolestí? Tvůrčí kavárna Vypálené koťátko pořádá každou druhou středu dopolední divadelní představení pro děti. Začátek je v 10:00 a představení trvá většinou okolo jedné hodiny. Děti se samy zúčastňují vyprávění známých pohádek a tak nemají problém obejít se po celou dobu bez rodičů, kteří si mezitím mohou pochutnat na znamenité Fair trade kávě. Více

Pozvánka na prezentaci českého vydání zprávy Social Watch 2010

21. leden 2011
Česká koalice Social Watch srdečně zve na prezentaci českého vydání zprávy Social Watch 2010, která vychází pod názvem „PO PÁDU. Čas na změnu.“Patnáctá mezinárodní zpráva koalice Social Watch vychází i v české zkrácené verzi a shrnuje základní problémy, s nimiž jsme se potýkali v roce 2009. Tím největším zůstává stále extrémní chudoba, jejíž snižování se od roku 2000 globálně zpomaluje. Zpráva ukazuje, že je třeba komplexně změnit náš přístup k rozvoji. Obsahuje národní zprávy a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidskoprávní situaci ve světě a o dopadech ekonomické krize. Více
« | 1 | .. | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.