Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Jak žijí a pracují Vietnamci a Vietnamky v České republice

Jak žijí a pracují Vietnamci a Vietnamky v České republice

Jak žijí a pracují Vietnamci a Vietnamky v České republice
Za cestu do České republiky zaplatili i 15 000 USD. Aby získali takovouto částku v hotovosti, často zastavili své pozemky a domy a doufali v brzké splacení dluhu. Nevěděli příliš, kam jedou a netušili, že může přijít ekonomická krize a oni se v cizí zemi ocitnou bez práce, bez prostředků a s narůstajícím dluhem. Situaci vietnamské komunity v ČR více než rok po příchodu ekonomické krize monitoruje výzkum organizací La Strada ČR a Klub Hanoi.

Za cestu do České republiky zaplatili i 15 000 USD. Aby získali takovouto částku v hotovosti, často zastavili své pozemky a domy a doufali v brzké splacení dluhu. Nevěděli příliš, kam jedou a netušili, že může přijít ekonomická krize a oni se v cizí zemi ocitnou bez práce, bez prostředků a s narůstajícím dluhem. Situaci vietnamské komunity v České republice více než rok po příchodu ekonomické krize monitoruje výzkum organizací La Strada ČR a Klub Hanoi.

Vietnamská komunita je dlouhodobě vnímána jako ohrožená z hlediska obchodu s lidmi a nucené práce. V době, kdy český průmysl poptával vysoké množství levné pracovní síly, etablovaly se zprostředkovatelské agentury stejně jako neoficiální sítě, které tento „dovoz pracovní síly“ pomohly realizovat. Samotní migranti a migrantky měli o České republice velmi obecnou představu, která navíc často neodpovídala realitě. Část respondentek a respondentů kvalitativního výzkumu vypověděla, že agentury záměrně šíří nepravdivý obraz a zamlčují základní informace.

Pokles výkonnosti české ekonomiky v době hospodářská krize způsobil propouštění agenturních zaměstnanců a zaměstnankyň – cizinců a cizinek, kteří pracovali především v českých továrnách. Jejich vysoká zadluženost je nyní činí velmi zranitelnými. Čekají, až se zlepší situace na trhu práce a oni si budou schopni najít zaměstnání a splatit své dluhy. V této situaci někteří přistoupí na práci za pouhé ubytování a stravu, protože jsou vděčni za poskytnuté zázemí. Zejména propuštěné dělnice skončily často jako pomocnice ve vietnamských domácnostech a o jejich odměňování lze jen spekulovat. „Přeji si, abych vydělal na dluh, a pak jel domů,“ uvedl jeden z respondentů.

Neznalost jazyka a právních norem vytváří praktickou závislost pracovních migrantů a migrantek na různých zprostředkovatelích a agenturách. Vznikají jim tak další nemalé finanční náklady a zároveň se zde vytváří prostor pro neférové praktiky ze strany zprostředkovatelů, tlumočníků a dalších, kteří na procesu agenturního zaměstnávání participují. Výzkum například potvrdil, že cizinci a cizinky platí neúměrně vysoké částky za ubytování, dopravu do zaměstnání, tlumočení a další nezbytné služby spojené s jejich pobytem. V důsledku se pak k nim dostává pouze malá část mzdy, která leckdy stačí pouze na pokrytí životních potřeb.

V druhé polovině roku 2009 média informovala o řadě případů „novodobého otroctví“ cizinců a cizinek v České republice. Taktéž zjištění výzkumu organizací La Strada ČR a Klub Hanoi potvrzují, že ochrana práv pracovních migrantů a migrantek má v současné době řadu mezer a některé případy hraničí s trestnými činy obchodování s lidmi a nucené práce. Cizinci a cizinky pracující na podnikatelské vízum (dle odhadů se jedná o nadpoloviční většinu) jsou přidělováni k různým druhům závislé činnosti (například práce v továrnách), což naplňuje znaky švarcsystému. Dále se setkáváme s prací pod hlavičkou družstva, kdy pracovnice a pracovníci mají „podíl na zisku“, jehož dělení podléhá stanovám družstva.

Hlasy volající po dodržování práv cizinců a cizinek se ozývají nejen ze strany organizací, které se snaží propagovat nediskriminační přístup na trh práce. Taktéž skupiny, které lobbují za práva českých zaměstnanců a zaměstnankyň, uznávají nutnost dodržování pracovně-právních standardů při zaměstnávání cizinců a cizinek. Jen to totiž může zajistit, že cizinci a cizinky nebudou nuceni nabízet svoji práci za dumpingovou cenu. Do boje proti závažnému porušování lidských práv, které obchod s lidmi za účelem nucené práce znamená, se v roce 2006 zapojil i komerční sektor kampaní „End Human Trafficking Now“ a podpisem tzv. Aténských Etických principů.

Celou Analýzu procesu agenturního zaměstnávání Vietnamců a Vietnamek v ČR můžete stáhnout zde.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.