Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Cesty amerického feminismu

Cesty amerického feminismu

Cesty amerického feminismu
Od října do prosince organizuje Gender Studies přednášky v Americkém centru (Tržiště13) na téma Cesty amerického feminismu. Přednášející představí začátky amerického feminismu, feminismus ve 20. století a současný americký feminismus, součástí bude také přednáška o černém feminismu. O přednáškách, ale i americkém feminismu, nám více prozradila amerikanistka Nina Bosničová.

Od října do prosince organizuje Gender Studies přednášky v Americkém centru (Tržiště13) na téma Cesty amerického feminismu. Přednášející představí začátky amerického feminismu, feminismus ve 20. století a současný americký feminismus, součástí bude také přednáška o černém feminismu. O přednáškách, ale i americkém feminismu, nám více prozradila amerikanistka Nina Bosničová.

Gender Studies chystá na podzim cyklus přednášek zaměřený na americký feminismus. Ty jsi autorkou projektu, proč si myslíš, že bychom měli českou veřejnost seznamovat s americkým feminismem?

Bez ohledů na to, že feminismů je velké množství a ne všechny mají původ ve Spojených státech, česká laická veřejnost feminismus jako celek často považuje za americký import a vidí ho negativně – jako něco nepřirozeného, militantního, něco, co je potřeba odmítnout. Projekt se snaží o, alespoň částečnou, nápravu tohoto stereotypního pohledu a o vysvětlení role, kterou americké feministické hnutí sehrálo v historii ženské emancipace celosvětově.

V současné době, kdy se opět zvedá jakási mediální vlna antifeminismu, přichází tento projekt, podle mého názoru, právě včas, aby o daném tématu pohovořil fakticky a na odborné úrovni. Projekt má zvláštní místo i v rámci aktivit organizace Gender Studies – je jakýmsi návratem ke kořenům v devadesátých letech, kdy veřejné diskuse teoretického, akademického rázu o feminismu a genderových studiích probíhaly častěji.

Můžeš nám jednotlivá témata přednášek představit?

Série přednášek chronologicky mapuje vývin amerického feminismu. První dvě přednášky se váží k americkému feminismu 19. a 20. století, třetí se zaměřuje na jeho významný afroamerický proud, nazývaný Černý feminismus. Poslední přednáška ukáže, jak vypadá současný feministický aktivismus v USA (s akcentem na americkou multikulturalitu). Po přednáškách, které budou probíhat v  prostorech Amerického centra (Americká ambasáda projekt financuje), bude následovat diskuse s publikem. Všechny přednášející jsou akademičky, které se americkému feminismu věnují dlouho a sdílejí náš názor, že je potřeba toto téma v ČR „oddémonizovat“. Přednášky jsou určeny široké veřejnosti, která by se o tématu zábavným způsobem ráda dozvěděla více. Způsob prezentace bude přizpůsoben tomuto cíli.

Jaký je tvůj vztah k americkému feminismu a jak vnímáš feminismus v ČR?

Já si na americkém feminismu vážím především jeho praktického rázu. S velkým zjednodušením lze, podle mne, říct, že je v něm snazší vystopovat přímou cestou od teorie k praxi, než je tomu například u omnoho intelektuálnějšího, akademičtějšího feminismu francouzského. Jsem velkou obdivovatelkou černých feministek, které o problematice často píši velmi osobitým stylem a v osobním, laskavém tónu. Ze zřejmých důvodů zdůrazňují důležitý fakt, že ženy nejsou homogenní skupinou a že významnou roli v boji za rovnoprávnost hrají vedle genderové také třídní a rasová příslušnost. Je, podle mne, fajn, když český feminismus v tom americkém najde zdroj inspirace a síly. České prostředí však má svá historická a kulturní specifika, která nevyhnutně ovlivňují i to, o co a jakým způsobem se zasazuje české feministické hnutí. Velkou radost by mně, každopádně, udělalo, kdyby se na feminismus, jeho výdobytky a cíle, v našich končinách začalo nahlížet alespoň s takovou dávkou respektu a důstojnosti, jako je tomu právě ve Spojených státech.

Cyklus přednášek je financován Americkou ambasádou v ČR.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.