Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

OVOCE STROMŮ RAJSKÝCH JÍME

21. leden 2004
Ve čtvrtek 5.2.2004 od 20 hodin bude v kině Ponrepo promítán film Věry Chitilové "Ovoce stromů rajských jíme". Film byl natočen v roce 1969 v koprodugci s Belgií. Trvá 92 minut. Promítání je otevřeno pro veřejnost, legitimace není nutná.

Genderové stereotypy

21. leden 2004
Feministická skupina 8. března vás zve 17.2. v 18,30 do Klubu v Jelení na workshop na téma Genderové stereotypy. Tento pojem už je pro většinu lidí natolik známý, že by se zdálo zbytečné, se jím zabývat. I přesto nám připadá zajímavé se věnovat tématu, jaké role jsou ve společnosti připisované mužům a ženám, jaké stereotypy ohledně vlastností a schopností stále přetrvávají. Jak moc jsme ovlivňováni/y těmito stereotypy a do jaké míry se nám daří projevovat se svobodně a nenechat se jimi svazovat? Tentokrát jsme zvolili/y interaktivní formu a těšíme se na vaši aktivní účast.
Přednáška bude k dispozici na Radiu Jelení (www.radiojeleni.cz)

SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ – NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE ZPĚT V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

14. leden 2004
Ve středu 14. ledna bude Poslanecká sněmovna projednávat novelu Zákoníku práce, kterou zamítl Senát. Soudě podle senátní debaty byl jednou z hlavních příčin zamítnutí paragraf o zákazu sexuálního obtěžování. Přitom tento zákaz je již obsažen ve stávajícím Zákoníku – v novele se pouze zpřesňuje jeho definice a objevuje se pojem sexuální obtěžování jako takový. Více

Petice občanských sdružení zabývajících se v ČR přirozeným porodem

13. leden 2004
CHCETE, ABY V ČESKÉ REPUBLICE EXISTOVALA MOŽNOST INFORMOVANÉ VOLBY, TJ. ABY VEDLE LÉKAŘSKÉHO MODELU POSKYTOVÁNÍ PORODNICKÉ PÉČE FUNGOVAL I MODEL SOCIÁLNÍ, NABÍZEJÍCÍ PÉČI SAMOSTATNĚ PRACUJÍCÍCH PORODNÍCH ASISTENTEK? Pokud zní Vaše odpověď ANO, žádáme Vás o připojení Vašeho podpisu k této petici.
Více
« | 1 | .. | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.