Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Reakce na článek Běda otcům, kterým....

8. březen 2004
V čísle 10/04 časopisu Týden vyšel článek "Běda otcům, kterým...". Reakci na něj napsala M. Marksová-Tominová, která jej považuje za text zaměřený proti ženám. Reakce byla zaslána také do časopisu Týden a jeho šéfredaktorovi D. Balšínkovi. Více

Mediální manipulace Hnutí pro život ČR

5. březen 2004
Hnutí pro život ČR v rámci své kampaně za legislativní zákaz interrupcí rozesílá všem zinteresovaným skupinám a jednotlivcům videokazetu o interrupcích. Pro Gender Studies, o. p. s. na ni napsal odborný posudek filmový režisér Nenad Djapić. Ten jen zároveň doprovodil svým názorem na problematiku interrupcí. Více

Oslavy MDŽ v zahraničí – výzva pro zahraniční zpravodaje

5. březen 2004
Mezinárodní den žen je svátkem s bohatou a pohnutou historií, která ostatně ilustruje mnohé peripetie moderních dějin občanské emancipace a boje za lidská práva. Není v žádném případě svátkem komunistickým, komunisté ho pouze zneužili ve prospěch své ideologie (stejně jako fašisté zneužili Den matek), a dodnes se slaví také na západ od našich hranic. Oslavy ovšem nespočívají v tom, že se ženám rozdávají květiny a muži se opijí. Tento ten ženské organizace, odbory a řada politických stran organizují nejrůznější akce připomínající stále trvající úsilí žen o dosažení rovnosti ve společnosti. Více

Databáze ženských organizací

5. březen 2004
Dovolujeme si Vás informovat, že v těchto dnech pro Vás Gender Studies o.p.s. připravila a zprovoznila databázi českých a slovenských ženských neziskových organizací a organizací, které se zabývají genderovou problematikou na našich internetových stránkách (rubrika ženské organizace, http://www.feminismus.cz/organizace.shtm). Tuto databázi jsme vytvořili za spolupráce těchto organizací. Zájemci/zájemkyně se zde dozvědí základní informace o těchto organizacích. Databáze je jednou ročně aktualizována.
« | 1 | .. | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.