Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více

Omezení svobodné volby způsobu a místa poskytování porodnické péče

3. květen 2004
Parlament ČR v prosinci 2003 schválil vládní návrh zákona o nelékařských povoláních, který má do budoucna mimo jiné určit i podmínky pro výkon profese porodní asistentka a možnosti pro tzv. přirozený porod v naší zemi. Zákonodárci bez zohlednění míry zdravotního rizika chtějí svěřit zodpovědnost za poskytovanou porodnickou péči výhradně lékařům. I porodní asistentky, které dnes pracují mimo nemocnice a naplno se věnují např. předporodní přípravě nebo návštěvní službě, mají oprávnění pro samostatný výkon své profese ztratit. V praxi to znamená, že českým ženám nemá být napříště umožněna svobodná volba způsobu a místa poskytování porodnické péče. Proti tomuto zákonu protestují ženské neziskové organizace spolu s Českou asociací porodních asistentek. Porodní asistentka má podíl na našem zrození a je v lidském životě natolik důležitou postavou, že se 5. květen připomíná jako Mezinárodní den porodních asistentek. step Více

PhDr. Hana Maříková: Postavení muže v rodině

28. duben 2004
Gender Studies, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z jarního cyklu Úterky s Gender tentokrát na téma "Role a postavení muže a ženy v rodině". Přednáška doktorky Hany Maříkové se jmenuje Postavení mužů v rodině. Koná se v úterý 4. května 2004 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00. Více

Ženy na kandidátkách do EP – smutný pohled ale i šance pro preferenční hlasy…

27. duben 2004
Možnost zaregistrovat kandidátní listinu k volbám do Evropského parlamentu využilo k začátku dubna celkem 31 stran. Ačkoli nejsou všechny listiny dostupné na internetu, lze alespoň ze zveřejněných 14 listin usuzovat, že velmi málo stran respektovalo při jejich sestavování princip rovné reprezentace žen a mužů. Více

Francouzská realita: ženy v politice

27. duben 2004
Francouzské ženy jsou ve své zemi vysoce ekonomicky aktivní a proto je překvapující nesoulad mezi touto jejich ekonomickou aktivitou a malou účastí v politickém životě.
Ve Francii je účast žen v politice poměrně nízká: pouze 12%tní zisk míst v Národním shromáždění při volbách v roce 2002 staví Francii na 13. místo mezi státy EU a na 60. místo ve světě podle procentního zastoupení žen v parlamentu.
Více
« | 1 | .. | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | .. | 976 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.