Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Přijďte podpořit protest proti shromáždění "Dost bylo antidiskriminace"! (POZOR - ZMĚNA TERMÍNU)

7. duben 2010
V reakci na připravované protestní shromáždění "Dost bylo antidiskriminace", jehož cílem je "vyjádřit odpor proti politickému zneužívání antidiskriminační a lidskoprávní problematiky a také vyjádřit zásadní pochybnost o smyslu existence úřadu ministra pro lidská práva při Vládě ČR", vyzývá nezisková organizace Fórum 50 % k jeho narušení. Akce se uskuteční 14. dubna od 16.30 na Malostranském námestí v Praze. Více

Seminář EQ-TRAIN: Rovné odměňování v České republice – fakta, mýty a možnosti obrany před nerovným odměňováním

7. duben 2010
Gender Studies, o.p.s. a rakouská organizace Das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen (Síť rakouských poradenských center pro ženy a dívky) si Vás dovolují pozvat na třídenní seminář EQ-TRAIN, který je zaměřen na problematiku rovného odměňování. Účastníci a účastnice se seznámí se základními fakty, které se týkají problematiky rovného odměňování a rozdílů mezd žen a mužů. Téma bude představeno z několika perspektiv - genderové, sociologické a právní. Seminář povedou renomované odbornice (Nina Bosničová, Alena Křížková, Martina Štěpánková a Helena Čornejová). Více

Fórum 50 % zahájilo kampaň za vyšší počet žen v politice

6. duben 2010
Podle posledního průzkumu Fóra 50 % z června 2009 si téměř 90 % dotázaných přeje vyšší zastoupení žen v politice. Podpora političek napříč stranami i dalších veřejně činných žen ukazuje, že si to přejí i samotné političky a kandidátky do PSP. Strany, jež mají na "vizáži" Poslanecké sněmovny největší podíl, ODS a ČSSD, však na toto přání nezareagovaly a na volitelná místa kandidátních listin jmenovaly pouze 7, resp. 12 % žen. V téměř polovině krajů obsadili prvních pět míst kandidátních listin těchto dvou stran pouze muži. S největší pravděpodobností tedy již potřetí za sebou klesne zastoupení žen ve sněmovně. 

Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi

31. březen 2010
8. března, ne náhodou právě v den 100. výročí vzniku MDŽ, vydala Gender Studies novou publikaci zaměřenou na problematiku diskriminace v České republice. V současnosti je situace v této oblasti taková, že na straně jedné panuje přesvědčení o umělé implementaci neexistujícího problému a obava z přehnaného omezování svobody rozhodování. Na straně druhé je práce neziskových organizací i státních institucí, které se snaží přinášet informace o tomto problému a pomáhat lidem, kteří se s nerovným zacházením setkali a jejichž životy jím byly negativně ovlivněny. Více
« | 1 | .. | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.