Mezipatra Queer Film Festival

2.11.2017  Česká republika  | 

18. ročník queer filmového festivalu představí kolem stovky českých i zahraničních filmů s LGBTQ+ tématy a jejich tvůrce a tvůrkyně. Filmy oceňuje odborná porota v rámci prestižní mezinárodní soutěže mezinárodních filmů. Nedílnou součástí programu jsou doprovodné diskuze, přednášky, workshopy, výstavy a party. Hlavní část festivalu probíhá v Praze a Brně a formou ozvěn ve vybraných městech v ČR.

Více

Gender Mainstreaming in Public Participation

29.11.2017  Praha  | 

Odborný seminář je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi a ve vlastních projektech.

 

Více

Mezinárodní den proti násilí na ženách

30.11.2017  Praha  | 

Zástupci České ženské lobby, sítě 32 organizací podporujících práva žen v České republice a člena Evropské ženské lobby, budou diskutovat o různých formách násilí, jeho prevenci a důsledcích a o významu Istanbulské úmluvy.

 

Více

Promítání dokumentárního filmu o českém porodnictví Porodní plán a následná beseda se spoluautorkou Gabrielou Kontra

7. říjen 2011

Gender Studies, o.p.s. a Komunitní centrum Kampa zve na projekci filmu Porodní plán a následnou besedu (nejen) o problematice porodnictví s jednou z tvůrkyň, Gabrielou Kontra: "Do projektu Porodní plán jsme se pustily proto, že se o porodu mluví nedostatečně. Ne málo, ale nedostatečně. Porod je zásadní událostí života každé ženy, jako prožitá zkušenost i jako čirá potencialita, vepsaná od narození do jejího těla. Možnost porodit definuje ženu jako ženu. Dotýká se její nejhlubší intimity, tělesné i psychické. A o takových věcech se velmi těžko mluví – mnohem snažší je mluvit o porodu zvenku, technicky, jako to dělají lékaři, nebo v žertovné nadsázce, jako to dělají matky, když svým dětem líčí, jak přišly na svět. " 18.10. v 18hod. v KC Kampa. Akce se koná za podpory Nadace Heinricha Bölla. Více info zde.

Historie unikátní univerzity z Nového světa (První část přednáškového cyklu "Úvod do kostarických studií")

3. říjen 2011
Universidad Estatal a Distancia vznikla v Kostarice v roce 1977 jako čtvrtá státní vysokoškolská instituce a dalo by se říct „VŠ poslední instance“, aby umožnila i těm nejvyloučenějším skupinám společnosti získat vysokoškolské vzdělání a s ním i lepší životní vyhlídky a uplatnění. Tedy i matkám na mateřské dovolené, chudším vrstvám populace zaměstnaným až 6 dní v týdnu (dnes dokonce i vězňům). UNED má za sebou 34 let existence a jako distanční univerzita zákonitě žije a roste symbioticky s vývojem moderních informačních technologií. Otevřená univerzita, Fórum 50% a Gender Studies zvou na první ze série přednáškového cyklu Úvod do kostarických studií".

Výsledky dotazníkového šetření vzorku malých a středních firem naznačují vysokou míru diskriminace a obtěžování

30. zaří 2011
V rámci projektu Nebojte se rovných příležitostí realizovala organizace Liana ke konci června 2011 u 16 firem dotazníková šetření, z nichž vyplynula vysoká míra diskriminačního jednání zkoumaných firem zvláště v oblasti náboru zaměstnanců a zaměstnankyň, a dále pak neobvyklá míra sexuálního obtěžování, včetně obtěžování ze strany nadřízených. Více

Gay otcovství

30. zaří 2011
Fenomén (aktivního) otcovství již nějakou dobu prostupuje českou společností (1). Péče o děti není známkou nedostatečné mužnosti, naopak. Být tátou je žádoucí a sexy. Pro tuto chvíli nechám stranou, co přesně chápání aktivního otcovství zahrnuje a kolik mužů aktivními otci skutečně je, a zaměřím se na postavu samotného otce. Bez ohledu na rozmanitost diskuzí i představ o „správném“ otcovství zůstává totiž figura otce překvapivě plochá. Více
« | 1 | .. | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | .. | 971 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.