Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Ženy v období změn, 1989-2009

Ženy v období změn, 1989-2009

15. prosinec 2009  | Gender Studies, o.p.s.  |  Heinrich-Böll-Stiftung
Dvacáté výročí událostí roku 1989 vybízí ke shrnutí a ohlédnutí. Ani po dvaceti letech demokratické transformace se ženám v oblasti veřejného života nepodařilo vzdálenost, která je odděluje od mužů, zmenšit takovým způsobem, aby jejich hlas byl ve veřejné debatě zřetelně slyšitelný. A navíc se hodnocení minulých dvou dekád z ženské perspektivy příliš nehodí do ovzduší oslav výročí. Je totiž určitým paradoxem, že svoboda znovunabytá v roce 1989 souvisela pro ženy ze zemí bývalého východního bloku často se značným omezením ekonomických, sociálních a reprodukčních práv.
Dvacáté výročí událostí roku 1989 vybízí ke shrnutí a ohlédnutí. Ani po dvaceti letech demokratické transformace se ženám v oblasti veřejného života nepodařilo vzdálenost, která je odděluje od mužů, zmenšit takovým způsobem, aby jejich hlas byl ve veřejné debatě zřetelně slyšitelný. A navíc se hodnocení minulých dvou dekád z ženské perspektivy příliš nehodí do ovzduší oslav výročí. Je totiž určitým paradoxem, že svoboda znovunabytá v roce 1989 souvisela pro ženy ze zemí bývalého východního bloku často se značným omezením ekonomických, sociálních a reprodukčních práv.

S ohledem na deficit veřejné debaty o roli žen v období změn, se publikace zastoupení Nadace Heinricha Bölla ve Varšavě pokouší o mnohovrstevný dialog o zkušenostech z období transformace a udílí hlas ženám. Autorky publikace hodnotí uplynulé dvacetiletí reforem z úhlu pohledu žen ze zemí bývalého východního bloku: Česka, Polska, Slovenska, Ukrajiny a bývalého NDR prismatem osobních zkušeností. Publikace je zároveň platformou mezigeneračního dialogu. Příspěvky osobní povahy se prolínají s teoretičtějšími úvahami a literární texty mnohdy doplňují objektivnější pokusy o popis uplynulých dvaceti let.

Jednotlivé texty jsou ke stažení zde.

Obsah:

Úvod: Agnieszka Rochon, Agnieszka Grzybek

Polsko
Bożena Umińska-Keff
Získat zpět traktory

Agnieszka Graff
Kam se poděla ženská na traktoru a cynický tvrďák? O nenávratně ztracené genderové nevinnosti

Sylwia Chutnik
Transformers aneb proměny v Polsku po roce 1989 očima třicetileté ženy

Česká republika
Petra Hůlová
Štěstí bez Seana Conneryho

Jiřina Šiklová
Ženy v transformaci - příklad České republiky

Kateřina Jacques
Mnohé se zlepšilo, na ženský samet ale ještě čekáme

Slovenská republika
Jana Juráňová
Ako sa naša minulosť stále premieta do našej súčasnosti

Anna Grusková
Povedzte Žofinke a ostatným...

Ľubica Kobová
Feminizmus ako prax slobody

bývalá Německá demokratická republika
Rita Pawlowski
Bez žen se stát neobejde!? Zkušenosti z politických změn 1989/90 a z následného vývoje

Jana Simon
Má nezdařená přeměna na Italku

Mirjam Hirsch
Transformace – nesporná západní kategorie? Příklad postkomunistického Německa

Ukrajina
Natalka Sňadanko
Být či se považovat, aneb o nepopulárnosti ukrajinského feminismu

Taňa Maljarčuk
Jíst a pít
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.