Reprodukční spravedlnost s postižením

28.5.2024  Praha  | 

Další z debat organizace ASAP zaměřených na reprodukční spravedlnost a dostupnost interrupcí v České republice se bude věnovat osobám se zdravotním postižením.

Více
feminismus.czČlánky › Ženy na skleněném útesu

Ženy na skleněném útesu

Ženy na skleněném útesu
V souvislosti s bariérami znesnadňujícími ženám kariérní postup je známým pojmem skleněný strop, termín zavedený v roce 1984. Označuje situaci, kdy se ženám ve firemní hierarchii mnohdy podaří vystoupat do úrovně středního managementu, jejich postup však v jeden moment ustane jakoby nad hlavou měly "skleněný strop" - neviditelnou, ale přesto existující bariéru. V současnosti se však začíná mluvit o dalším fenoménu ohrožujícím úspěch žen ve vedoucích pozicích. Ani poté, co probourají skleněný strop zachovávající vysoké pozice pro muže, totiž nemají vyhráno: ocitají se na tzv. skleněném útesu.

V souvislosti s bariérami znesnadňujícími ženám kariérní postup je známým pojmem skleněný strop, termín zavedený v roce 1984. Označuje situaci, kdy se ženám ve firemní hierarchii mnohdy podaří vystoupat do úrovně středního managementu, jejich postup však v jeden moment ustane jakoby nad hlavou měly "skleněný strop" - neviditelnou, ale přesto existující bariéru.

V současnosti se však začíná mluvit o dalším fenoménu ohrožujícím úspěch žen ve vedoucích pozicích. Ani poté, co probourají skleněný strop zachovávající vysoké pozice pro muže, totiž nemají vyhráno: ocitají se na tzv. skleněném útesu.

Výzkum British Journal of Management poukazuje na předpoklad, že špatné hospodářské výsledky firem mohou vést k vyšší ochotě jmenovat ženy do vedení. V období poklesu ekonomiky totiž měly firmy, která jmenovaly do vedení ženy, konzistentně horší výsledky po dobu pěti měsíců před jejich jmenováním, než firmy, které vedením pověřily muže. Ženy ve vedoucích pozicích tak mohou být vystaveny větší kritice než muži na stejné pozici. Objevily se také názory, že ženy ve vrcholové pozici ohrožují prosperitu firmy, i když existují studie poukazující na opak, tj. na pozitivní vliv vyššího zastoupení žen ve firmách na růst a ziskovost (např. studie The Bottom Line americké organizace Catalyst). Jeden z autorů zmíněného výzkumu, profesor Haslam, říká: "Zdá se, že mají-li firmy problémy, obrátí se na ženy jako na "poslední možnost". Muži manažeři si zřejmě myslí, že ženy jsou schopnější zvládnout krizi." Výzkum vycházel z rozhovorů s více než 300 osobami, kterým byly předloženy životopisy mužů a žen s požadavkem zvolit vhodného kandidáta/-ku na danou pozici. Pokud byla nabízena práce v úspěšné firmě, většina zvolila muže, v případě neúspěšných firem byli účastníci výzkumu více nakloněni volbě ženy.

Podle profesora Haslama měl výzkum velký ohlas: ženy mu sdělovaly konkrétní příklady z praxe a zajímaly se o další informace o fenoménu skleněného útesu, resp. jeho souvislosti s kariérními možnostmi žen. Podle průzkumu BBC si 31% žen, ale pouze 8% mužů myslí, že ženy mají méně šancí získat vedoucí pozici než muži, a proto jsou spíše ochotny akceptovat riskantnější pozice. V České republice nebyl zatím žádný obdobný průzkum realizován.

Zdroje:

Křížková, A., Pavlica, K. (2004). Management genderových vztahů. Management Press.

Ryan, M., Haslam, A.. Introducing… the glass cliff. In BBC News. Online: http://newsvote.bbc.co.uk

Not so much a glass ceiling as a glass cliff. In Management Issues. Online: http://www.management-issues.com

The Bottom Line. Catalyst Study. Online: http://www.catalystwomen.org/files/full/financialperformancereport.pdf

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.