Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Ženy jsou nominovány na prezidentky pouze v případech, kdy nemohou zvítězit, říká Claudie Neusuess

Ženy jsou nominovány na prezidentky pouze v případech, kdy nemohou zvítězit, říká Claudie Neusuess

Ženy jsou nominovány na prezidentky pouze v případech, kdy nemohou zvítězit, říká Claudie Neusuess
Předposlední květnový víkend byl v Německu ve znamení prezidentských voleb. Stejně jako před nedávnem v Rakousku, i zde se o post prezidenta ucházel muž a žena. Na rozdíl od rakouských voleb měla ale německá kandidátka větší šance. Zároveň se Gesine Schwan mohla spolehnout na velkou podporu ze strany občanské společnosti, zejména ženských neziskových organizací.
Předposlední květnový víkend byl v Německu ve znamení prezidentských voleb. Stejně jako před nedávnem v Rakousku, i zde se o post prezidenta ucházel muž a žena. Na rozdíl od rakouských voleb měla ale německá kandidátka větší šance. Zároveň se Gesine Schwan mohla spolehnout na velkou podporu ze strany občanské společnosti, zejména ženských neziskových organizací.

Zeptali jsme se proto Claudie Neusuess, politické konzultantky z Berlína, která spolupracuje s řadou neziskových organizací a mezinárodních sítí, na její názor na prezidentské volby a výhledy, které by Německo čekaly, kdyby…

Horst Köhler zvítězil v německých prezidentských volbách nad Gesine Schwan. Podpora Gesine Schwan však byla velmi vysoká. Jak hodnotíte výsledek voleb?

Domnívám se, že pro Německo je opravdu velkým zklamáním, že Gesine Schwan volby nevyhrála. Ačkoli bylo jasné, že za konzervativním kandidátem stála většina volitelů, Gesine Schwan opravdu využila šance, kterou vlastně neměla! Byla jí věnována mediální pozornost, mohla tedy otevřeně hovořit o tom, co v polické agendě považuje za důležité. To jí přineslo velkou podporu ve společnosti a zároveň i ohlas v podobě iniciativy polských a rakouských ženských organizací, které se vyslovily pro její zvolení. Kdyby v Německu existovala přímá volba, je jisté, že by byla zvolena. Svým způsobem byla tedy úspěšnější kandidátkou. Domnívám se, že se můžeme těšit na to, na co se Gesine Schwan zaměří v budoucnu.

Jak vnímají ženské organizace, aktivistky za ženská práva a expertky na genderovou tématiku prohru Gesine Schwan?

Již po dlouhá dobu se aktivistky ženského hnutí snaží prosazovat a podporovat ženy kandidující do prezidentského úřadu. Dodnes nebyly úspěšné. Je smutné, že ženy jsou nominovány na prezidentky pouze v případech, kdy je zcela jasné, že nemají šanci zvítězit. Nikdy nebylo v německém parlamentu zastoupení žen tak vysoké jako dnes. Doposud nikdy nebyla ženská politická participace tak výrazná a přesto je stále nedosažitelné prosadit ženu na prezidentskou pozici. Situace byla nyní o to komplikovanější, že předsedkyně opoziční křesťansko-demokratické strany CDU, Angela Merkel, navrhla mužského kandidáta, Horsta Köhlera. Je to právě ona, kdo má velkou šanci vyhrát příští volby a stát se první kancléřkou. Vzhledem k tomu, že je známá svou cílevědomostí a cestou za mocí a úspěchem, tvrdí se, že v prezidentských volbách nenominovala ženu právě proto, aby nesnížila své šance podle hesla „Německo není připravené mít dvě ženy na nejvyšších pozicích.“ Na druhou stranu nikomu nemají ve vedení státu vadit jen muži. Zůstáváme tedy u známého faktu, že muži jsou normou, ženy jen výjimkou. Naštěstí Gesine Schwan dokázala, že talentovaných, zajímavých a kvalifikovaných žen je dostatek a mají potenciál.

Stejně jako před několika týdny v průběhu rakouských voleb byla i Gesine Schwan médii prezentována jako případná pátá prezidentka v Evropě (vedle Irska, Islandu, Finska a Lotyšska). Zaměřila svou kampaň na tzv. ženské otázky?

Nijak výrazně se těmto otázkám nevěnovala, ale velmi otevřeně o nich diskutovala. Přestože přiznávala, že není feministkou, hovořila o svých zkušenostech a důvodech, proč se nikdy necítila být diskriminována. Zároveň ale vysvětlovala, kdy a jakými argumenty ji její kolegyně přesvědčila o potřebě zavedení oboru gender studies na univerzitách. Vedle toho zdůraznila důležitost opravdu rovného partnerství mezi muži a ženami co se týká domácích prací. Věnovala se otázkám solidarity, vzájemné důvěry, schopnostem vést politický dialog o situaci ve společnosti; zdůrazňovala roli vzdělání, vědomostí a sociální spravedlnosti. Podtrhla i oblast evropské integrace s tím, že ekonomika je důležitá, ale není vším.

Domníváte se, že by se v případě svého zvolení věnovala otázkám ženských práv a rovnosti žen a mužů?

Určitě ano a hned z více perspektiv. V symbolické rovině už proto, že je ženou, která si stojí za tím, že dosažení vedoucí pozice není jen výsledkem tvrdé práce a potlačování rodiny, volného času apod. Je velmi otevřená, ráda diskutuje a sdílí názory s ostatními. Její pojetí moci odpovídá tezím Hanny Arendtové. V rovině tématické jsem také velmi optimistická. Gesine Schwan jsem potkala už jako studentka a po letech si uvědomuji, že se za ta léta výrazně profilovala v oblasti rovných práv žen a mužů a rozšířila své znalosti. Důraz, který klade na důvěru a dialog, v jejím případě vůbec neznamená, že by byla nedůraznou ženou, naopak, stojí si za svým!

Jaké byly cíle kampaně Horsta Köhlera?

Horst Köhler nebyl nijak znatelně vzdálen Gesine Schwan. Oba mají mezinárodní zkušenosti, podtrhují důležitost školství a vzdělávání, jsou normativně orientováni. I proto řada občanů doufala, že Gesine Schwan by mohla být podpořena také někým z řad konzervativní většiny. Horst Köhler je ale muž kapitálu a financí, mnohem více se soustřeďuje na ekonomiku. Německu slíbil, že urychlí reformy, aby se země znovu stala zemí podnikání a konstruktivního myšlení.

Claudia Neusuess, PhD. je politickou a projektovou konzultantkou a autorkou zaměřující se na gender mainstreaming, rozšíření Evropské unie a paritní demokracii.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.