Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › 'Ženská válka' proti gigantu Wal-Mart

'Ženská válka' proti gigantu Wal-Mart

28. červen 2004  | Robert Břešťan  |  BBC
Ve Spojených státech vypukla proti americkému obchodního gigantu Wal-Mart doslova ženská válka. Téměř všechny ženy, které od roku 1998 pracovaly pro tuto společnost, na ni podaly žalobu. Wal-Mart prý ženy v zaměstnání systematicky diskriminuje, znemožňuje jim profesní vzestup a dává jim prý nižší mzdy než mužům.

Ve Spojených státech vypukla proti americkému obchodního gigantu Wal-Mart doslova ženská válka. Téměř všechny ženy, které od roku 1998 pracovaly pro tuto společnost, na ni podaly žalobu. Wal-Mart prý ženy v zaměstnání systematicky diskriminuje, znemožňuje jim profesní vzestup a dává jim prý nižší mzdy než mužům.

Hromadná diskriminace žen

K původní žalobě pouhých šesti žen z roku 2001 se nakonec připojilo milion šest set tisíc současných i bývalých zaměstnankyň této firmy. Americký federální soudce povolil hromadnou žalobu kvůli diskriminaci zaměstnanců ženského pohlaví.

Případ je tak dosud největší schválenou skupinovou žalobou na poli občanských práv proti soukromému zaměstnavateli. "Ženy prý jsou a byly placeny zhruba o patnáct procent hůř než muži. Navíc, přestože zaměstnanci Wal-Martu jsou ze dvou třetin ženy, jen jedna třetina z nich je v manažerských funkcích. Ze tří tisíc ředitelů poboček jen čtrnáct procent jsou ženy," vypočítává hlavní argumenty žalobkyň investiční bankéř žijící ve Spojených státech Ondřej Jonáš.

Necitlivý Wal-Mart

Důvody, jimiž bude Wal-Mart svůj přístup obhajovat se zatím dají jen odhadovat. "Může argumentovat například nižším vzděláním, tím, že ženy kvůli výchově dětí přerušily své pracovní nasazení."

"Bude ale na soudu i expertech obou stran sporu, aby vysvětlili, proč je to se zaměstnáváním žen ve společnosti tak, jak to je," konstatuje Ondřej Jonáš.

Samotný fakt, že federální soudce uznal právo na statut hromadné žaloby prý znamená, že se obě skupiny budou snažit raději vzájemně dohodnout. "Na dosažení shody bude velký tlak. Ostatně je zde příklad Coca-Coly a dalších společností, kde přesně žaloba tohoto druhu byla vyřešena mimosoudně," připomíná Ondřej Jonáš.

Mimosoudní vyrovnání pro tak velký počet žalobkyň by finančně pocítila i tak obrovská firma jako je Wal-Mart. Její roční obrat dosahuje dvou set padesáti miliard dolarů, loni hospodařila se ziskem devíti milliard dolarů. Ve hře je ale i pověst firmy. Wal-Mart navíc v poslední době čelil i jiným obviněním z řady "necitlivostí".

Málo peněz, hodně práce

"Vyčítá se mu, že málo platí své zaměstnance, neplatí přesčasy, požaduje vysoký výkon, užívá externí firmy zaměstnávající nelegální emigranty a podobně," vypočítává investiční bankéř Ondřej Jonáš.

I když na ceně akcií společnosti se poslední žaloba zatím nijak neprojevil, jejich cena klesla zhruba o procento, dopady žaloby mohou být nakonec prý i velice vážné.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.