We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › Žena v porodnickém systému ČR

Žena v porodnickém systému ČR

Žena v porodnickém systému ČR
Naše porodnictví se pyšní mnoha superlativy a disponuje technologiemi světové úrovně. Podobně jako v jiných zemích, i u nás vede technologie nejen k záchraně zdraví a života, ale i k etickým paradoxům – šanci přežít mají i velmi nedonošení novorozenci, často s řadou následných zdravotních komplikací, zatímco prenatální screening a diagnostika vedou v případě nálezu vývojové vady (třeba i operovatelného rozštěpu rtu) či chromozomální poruchy k indikaci ukončení těhotenství. Císařský řez je stále častějším způsobem narození – v posledních letech se tak rodí více než 20% dětí, ačkoli ne ke všem sekcím existuje opodstatnění. Na druhou stranu kdysi nevyhnutelné zákroky typu klystýr, holení a nástřih se dostávají do pozadí. Jaké jsou v tomto stále více kontrolovaném procesu možnosti a postavení žen?

Naše porodnictví se pyšní mnoha superlativy a disponuje technologiemi světové úrovně. Podobně jako v jiných zemích, i u nás vede technologie nejen k záchraně zdraví a života, ale i k etickým paradoxům – šanci přežít mají i velmi nedonošení novorozenci, často s řadou následných zdravotních komplikací, zatímco prenatální screening a diagnostika vedou v případě nálezu vývojové vady (třeba i operovatelného rozštěpu rtu) či chromozomální poruchy k indikaci ukončení těhotenství. Císařský řez je stále častějším způsobem narození – v posledních letech se tak rodí více než 20% dětí, ačkoli ne ke všem sekcím existuje opodstatnění. Na druhou stranu kdysi nevyhnutelné zákroky typu klystýr, holení a nástřih se dostávají do pozadí. Jaké jsou v tomto stále více kontrolovaném procesu možnosti a postavení žen?

Obecně platí, že česká porodnická péče dosud neakceptuje doporučení vyplývající ze studií efektivní péče a shrnutá např. v Iniciativě pro porodní péči pro matku a dítě. I fakt, že v průběhu těhotenství a porodu je žena automaticky pod dohledem lékaře, tj. odborníka na patologické stavy, potvrzuje, že naše společnost vnímá tyto v základu fyziologické procesy ženského těla jako rizikové a potenciálně patologické. Těhotné ženy v ČR mohou využít péče porodní asistentky v těhotenství pouze omezeně. Porodních asistentek v soukromé praxi je u nás jen zanedbatelné množství a jejich péči si ženy hradí samy. V jiných zemích Evropy navštěvuje zdravá těhotná žena porodní asistentku, případně si může zvolit mezi péčí porodní asistentky a gynekologa. Péče porodní asistentky je zaměřena především na podporu a sledování zdravých procesů v těhotenství a při porodu. Může ženě doporučit, co v těhotenství jíst, aby ona i dítě prosperovaly, a zaměřuje se nejen na tělesné změny, ale i na ženinu psychickou pohodu, která průběh těhotenství i porodu v nemalé míře ovlivňuje. Monitoruje průběh těhotenství či porodu a v případě komplikací anebo při nutnosti speciálního vyšetření (např. ultrazvukem) odešle ženu ke gynekologovi. U nás je však porodní asistentka delegována do role ženské sestry, asistující nikoli ženě, ale lékaři vedoucímu péči v těhotenství či při porodu.

Gynekologická péče v těhotenství s sebou rutinně nese množství vyšetření, které je velmi problematické odmítnout, aniž by žena dostala nálepku té, která ohrožuje své dítě. Screening genetických vad s sebou nese vysoké riziko falešně pozitivního výsledku, který roztáčí spirálu dalších vyšetření a nekonečného období čekání na výsledek. Je tak pro ženu významným zdrojem stresu, kterému se lze vyhnout jen obtížně. Komplikuje také vytváření vztahu k nenarozenému dítěti.

Samotný porod se odehrává v naprosté většině případů v nemocnici. Další, jinde dostupné možnosti pro zdravé těhotné – porodní dům či porod doma – jsou z důvodu devalvace role porodních asistentek většině žen nedostupné. Podobně jako v těhotenství, porodní péče je ve znamení rutinních intervencí, o kterých rozhoduje lékař. Řada porodnic si uvědomuje potřebu vyjít rodičům vstříc a pracuje s porodními plány, jejich naplnění má však své meze. Je téměř nemožné, aby o ženu bez úplaty pečoval lékař či porodní asistentka, které si zvolí předem. Jen v málo porodnicích umožňují úplnou volbu polohy při tlačení a po narození dítěte jeho nerušený kontakt s matkou, který by měl trvat alespoň dvě hodiny. Kontakt matky a dítěte podporuje přitom rozvoj emoční vazby mezi nimi a tak pomáhá budovat mateřskou sebedůvěru.

Vyhroceně lze tedy těhotenskou a porodní péči převládající u nás popsat jako proces, jehož cílem je regulovat inherentně nedokonalou ženu a tak zachránit dítě. Žena je delegována do role inkubátoru a posléze pečovatelky, jejímž úkolem je uspokojit potřeby svého dítěte. Její potřeby se přitom ztrácí a jsou zdravotníky přehlíženy: po propuštění z porodnice žena absolvuje až gynekologickou prohlídku v šestinedělí, zatímco v zemích se zavedenou porodně-asistentskou péčí jsou běžné časté domácí návštěvy u šestinedělky. Psychologická podpora pro ženy po porodu není v porodnicích nijak zavedena, ačkoli rané šestinedělí je jedním z psychicky nejnáročnějších období v životě ženy. Nelze se divit tomu, že pro nezávislé ženy, zvyklé kontrolovat svůj život, není mateřství nijak lákavou alternativou.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.