Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Zdražení dámských hygienických potřeb

Zdražení dámských hygienických potřeb

23. duben 2004  | Tony Pad
Blíží se doba, kdy vstoupíme do Evropské unie. Než se tak stane, naše vláda a parlament chystá řadu opatření, mezi jinými i změnu DPH. Při této příležitosti se rozhoduje, které výrobky a zboží zůstanou ve snížené sazbě, a které přeřazením do základní sazby podraží.

Petice:

Vážení,

blíží se doba, kdy vstoupíme do Evropské unie. Než se tak stane, naše vláda a parlament chystá řadu opatření, mezi jinými i změnu DPH. Při této příležitosti se rozhoduje, které výrobky a zboží zůstanou ve snížené sazbě, a které přeřazením do základní sazby podraží. Snaha je taková, aby zboží, které je nedílnou součástí života zůstalo v sazbě snížené. Ne vždy se to však podaří a takovéto zboží je přeřazeno do základní sazby. Tak tomu je i dámských hygienických potřeb. Otázkou zůstává, proč se to stalo? Cožpak žena si může vybírat, jesti bude menstruovat nebo ne? Pro ženu jsou dámské hygienické potřeby stejně tak nepostradatelné jako rohlík a chleba. Proč se má stát menstruující žena něčím vyjímečným a dámské hygienické potřeby pro ni luxusním zbožím? Proč mají menstruující ženy doplácet na neschopnost vlády vyvést tuto zemi z finanční krize jiným způsobem?

Zamysleme se, prosím, nad vzniklou situací a spojme své síly a zkusme pro ženy tuto nepříznivou situaci ještě zkusit zvrátit tak, aby dámské hygienické potřeby zůstaly ve snížené sazbě DPH. Akci podporuje velká části populace, která z různých důvodů dámské hygienické potřeby používá.

Pro představu jsou uvedeny výsledky malé ankety žen i mužů na téma chystaného zdražení dámských hygienických potřeb.

Výsledky ankety se vztahují ke dni 7.4.2004. Ankety se k uvedenému dni zúčastnilo 315 osob, z toho 47 žen a 268 mužů. A výsledek? Téměř 75% žen a více jak polovina mužů je proti zdražení.

Tato petice byla odeslána na vědomí následujícím výrobcům a dovozcům:
- Always
- Libresse
- Hartmann-Rico
- Kotex
- Helen-Harper
- Moracel
- Carefree
- Tampax
- O.B.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.