Gender Mainstreaming in Public Participation

29.11.2017  Praha  | 

Odborný seminář je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi a ve vlastních projektech.

 

Více

Mezinárodní den proti násilí na ženách

30.11.2017  Praha  | 

Zástupci České ženské lobby, sítě 32 organizací podporujících práva žen v České republice a člena Evropské ženské lobby, budou diskutovat o různých formách násilí, jeho prevenci a důsledcích a o významu Istanbulské úmluvy.

 

Více
feminismus.czČlánky › Zástupkyne ženských MVO zaslali premiérovi otvorený list

Zástupkyne ženských MVO zaslali premiérovi otvorený list

26. únor 2003  | Možnosť voľby
Zástupkyne ženských mimovládnych organizácií zaslali premiérovi otvorený list, v ktorom protestujú proti snahe KDH začleniť do prístupovej zmluvy s EÚ text Deklarácie o kultúrno-etickej zvrchovanosti Slovenska.
Zástupkyne ženských mimovládnych organizácií zaslali premiérovi otvorený list, v ktorom protestujú proti snahe KDH začleniť do prístupovej zmluvy s EÚ text Deklarácie o kultúrno-etickej zvrchovanosti Slovenska.


V liste premiéra dôrazne žiadajú, aby pri rokovaní koaličnej rady a neskôr vlády zabránil snahám KDH o prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR v kultúrnych a etických otázkach, ktorú chce KDH pridať k textu prístupovej zmluvy a zabránil tak úzkej straníckej skupine zásadným spôsobom porušiť demokratické práva a slobody občanov SR. Aktivistky argumentujú faktom, že k tomuto bodu nebola vedená žiadna verejná diskusia a názory Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) predstavujú radikálne zideologizovaný pohľad.

Zástupkyne MVO ostro odmietajú snahu KDH na poslednú chvíľu podľa poľského vzoru „prepašovať“ do prístupovej zmluvy Slovenska s EÚ uvedenú deklaráciu či akékoľvek iné dodatky, ktoré by v konečnom efekte viedli k možnosti reštrikčných úprav reprodukčných práv, ako sú legálny prístup k umelému prerušeniu tehotenstva či umelému oplodneniu ako aj k iným v deklarácii spomínaným otázkam. Zdôrazňujú, že slovenskí občania a občianky musia mať garantované všetky práva a slobody v plnom rozsahu, v akom ich majú iné štáty EÚ. V prípade prijatia dodatku predpokladajú možnosť negatívneho rozhodovania sa slovenských žien o podpore vstupu do EÚ.

List obdržal aj podpredseda vlády P. Csáky, podpredseda NR SR a predseda ANO P. Rusko, vedúci Európskej delegácie na Slovensku a poslanci Európskeho parlamentu. Pod list sa podpísali predstaviteľky občianskeho združenia (o.z.) Možnosť voľby, o.z. Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, o.z. Aspekt, o.z. Aliancia žien Slovenska, o.z. AdvoCats for Women, o.z. Eset – za rodinu bez násilia, o.z. Fenestra, feminet.sk, o.z. Iniciatíva piata žena, Partnerstvo pre rozvoj regiónu Tatier a Spiša, o.z. Pro Familia, Profesionálne ženy, o.z. Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, WISE Slovensko, Združenie Slatinka a o.z. Združenie žien Slovenska. Vo vlastnom mene ho podpísali Erika Kvapilová, podpredsedníčka SDA a Darina Sedláková, vedúca kancelárie WHO na Slovensku.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.