Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Začalo hlasování o nejsexističtější reklamu

Začalo hlasování o nejsexističtější reklamu

22. zaří 2009  | Nesehnutí Brno  |  Nesehnutí Brno
V sobotu 19. září 2009 bylo zahájeno hlasování o nejsexističtější reklamu v rámci soutěže o Sexistické prasátečko. Soutěž probíhá jako součást kampaně NESEHNUTÍ Proti sexismu v ulicích. V rámci této soutěže mohli lidé nominovat reklamy, které jim přišly sexistické, tj. zobrazující muže a ženy v reklamách stereotypně a upevňující tak předsudky o schopnostech žen i mužů. Hlasovat v soutěži může každý, a to prostřednictvím webových stránek NESEHNUTÍ. Hlasování bude probíhat do soboty 31. října. V listopadu bude následovat slavnostní vyhlášení „vítězné“ reklamy a ocenění toho/té, kdo/která ji nominoval/a.

V sobotu 19. září 2009 bylo zahájeno hlasování o nejsexističtější reklamu v rámci soutěže o Sexistické prasátečko. Soutěž probíhá jako součást kampaně NESEHNUTÍ  Proti sexismu v ulicích. V rámci této soutěže mohli lidé nominovat reklamy, které jim přišly sexistické, tj. zobrazující muže a ženy v reklamách stereotypně a upevňující tak předsudky o schopnostech žen i mužů. Hlasovat v soutěži může každý, a to prostřednictvím webových stránek NESEHNUTÍ. Hlasování bude probíhat do soboty 31. října. V listopadu bude následovat slavnostní vyhlášení „vítězné“ reklamy a ocenění toho/té, kdo/která ji nominoval/a.

Z 23 reklam mohou lidé na webových stránkách NESEHNUTÍ až do 31. října volit tu nejvíce sexistickou. Lidé mohli do poloviny září NESEHNUTÍ zasílat své tipy na reklamy, které viděli ve svém okolí a které jim přišly sexistické. Z došlých tipů bylo vybráno 23 reklam, které se vyznačují častým využitím nahého ženského těla v reklamě, aniž by souviselo s propagovaným výrobkem, znevažováním starších žen, ale v soutěži se objevuje také reklama, která využívá polonahé mužské tělo a motiv dominance ženy nad mužem. Hlasovat o jednotlivých reklamách je možné na webu programu NESEHNUTÍ Ženská práva jsou lidská práva www.zenskaprava.ecn.cz (http://muni.webz.cz/sexisticke_prasatecko ).

Již od zahájení soutěže nám chodily tipy na reklamy, které lidem v jejich okolí vadily. Reklamy nám posílali často i muži nebo Češi žijící v zahraničí, kteří nám říkali, že takové reklamy by v zemi, kde nyní žijí, nemohly uspět“, vysvětluje Alžběta Možíšová z NESEHNUTÍ.

Soutěž NESEHNUTÍ má za cíl upozornit na sexistickou reklamu, tj. reklamu diskriminující a zobrazující ženy a muže stereotypně. Chce zahájit diskusi nad sexistickými reklamami a upozornit na možné důsledky všudypřítomného stereotypního zobrazování žen a mužů. Zaměřená je především na jednotlivce, tedy potencionální zákazníky a zákaznice firem, které si reklamy nechávají dělat. „Právě od potencionálních zákazníků a zákaznic by mělo vycházet odmítnutí sexistických reklam, neboť něco vypovídají o firmě, která si je nechá zhotovit. Pokud se oni začnou k takovým reklamám, které ženy i muže urážejí, stavět negativně, firmy si je nebudou nechat dělat“, informuje Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ. „Sexistické reklamy přitom nejsou pouze reklamy, kde se objevují nahá těla. Navíc každou reklamu, kde je zobrazeno nahé tělo, rozhodně nelze považovat za sexistickou. Velmi záleží na kontextu“, doplňuje. Kampaň NESEHNUTÍ se zaměřila především na informování veřejnosti. V knihovně NESEHNUTÍ se pořádají pravidelné přednášky a besedy na téma sexismu a zobrazování žen a mužů v médiích. Další přednáška na téma Gender a média proběhne 1. října a bude s mediální analytičkou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Monikou Metykovou.

Řada odborných studií (např. studie Gender a média vypracovaná Centrem proEquality při otevřené společnosti o.p.s. v roce 2009 - http://www.proequality.cz/res/data/005/000666.pdf ) upozorňuje na to, že média hrají důležitou roli ve vnímání našeho postavení jako muže či ženy ve společnosti. Média mají vliv na to, jak jsou vnímány role žen a mužů, jaké hodnotové významy přisuzujeme tématům společensky spojeným s rolemi žen a mužů či jaké jsou obsahové významy slov žena a muž. Vliv médií na jedince ve společnosti je dán možností médií ovlivnit proces stereotypizace. Média ale právě často stereotypní představy o schopnostech žen a mužů upevňují.

Soutěž byla oficiálně zahájena 12. května a skončí listopadovým vyhlášením vítězné reklamy.

O programu Ženská práva jsou lidská práva:
Program NESEHNUTÍ Ženská práva jsou lidská práva, jehož součástí je i kampaň Stop sexismu v ulicích, je zaměřen na snahu o změnu postojů k otázkám spojeným se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a řeší problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách). Realizované projekty tvoří především informační a vzdělávací aktivity. Jejich hlavním cílem je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin mezi širší veřejnost a do všedního života.

Kontakty:

Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082
Alžběta Možíšová, NESEHNUTÍ, tel.: 731 119 425

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.