Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Working Mother oceňuje firmy, které podporují ženy etnických menšin

Working Mother oceňuje firmy, které podporují ženy etnických menšin

Working Mother oceňuje firmy, které podporují ženy etnických menšin
Americký časopis Working Mother každý rok vyhlašuje nejlepší firmy, které podporují rovné příležitosti žen a mužů. Samostatnou soutěž věnuje společnostem, které podporují rovné příležitosti pro ženy etnických menšin (Best Companies for Women of Color). Firmy, které získávají ocenění, poskytují svým zaměstnankyním mentoringové programy a školení, zaměřují se na korektní inzerci pracovních pozic nebo na reklamu, věnují se filantropii.

Americký časopis Working Mother každý rok vyhlašuje nejlepší firmy, které podporují rovné příležitosti žen a mužů. Samostatnou soutěž věnuje společnostem, které podporují rovné příležitosti pro ženy etnických menšin (Best Companies for Women of Color). Firmy, které získávají ocenění, poskytují svým zaměstnankyním mentoringové programy a školení, zaměřují se na korektní inzerci pracovních pozic nebo na reklamu, věnují se filantropii.

Poradenství a vzdělávání

Společnost American Express poskytuje kariérové poradenství svým zaměstnankyním a zaměstnancům, všechny zaměstnankyně etnických menšin se zúčastnily tohoto poradenství. American Express také připravil školení pro zaměstnankyně a zaměstnance ve vedení v oblasti diverzity a rovných příležitostí pro ženy a menšiny.

Vyhledávání nových talentek

American Electric power začal spolupracovat s neziskovými organizacemi, které se věnují rovným příležitostem pro ženy z etnických menšin při výběru kandidátek na nové pozice. Organizace, které poskytují kariérní poradenství a různé kurzy pro ženy etnických menšin jim doporučují na pozice své absolventky.

Sdílení zkušeností

Protože jsou zaměstnankyně z etnických menšin často v zaměstnávání znevýhodňovány, potřebují si sdělovat zkušenosti, jak se proti znevýhodnění bránit, jaké jsou ve firmě zkušenosti s rozvojem apod. Proto společnost General Mills podporuje zakládání různých skupin a sítí, kde si mohou zaměstnanci a zaměstnankyně své zkušenosti sdělovat. Jednou z nich je např. “Black Champion Network“ nebo „Hispanic Network“. Sítě také vytvářejí dotazníky pro zaměstnance a zaměstnankyně a kontrolují, zda společnost nediskriminuje na základě pohlaví či etnické příslušnosti.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.