Ivana Šáteková: Každodenní sexismus / Everyday Sexism

27.3.2019  Praha  | 

Výstava zaměřená na genderové stereotypy zobrazuje běžné situace, se kterými se ženy v naší společnosti musejí potýkat. Hodnocení týkající se vzhledu, mateřství, správného chování či vyjadřování provázejí ženy od dětství až do stáří. Tyto komentáře mají často formu zdánlivě nevinných a dobře míněných otázek. Výstava slovenské autorky Ivany Šátekové odkrývá sexismus a manipulaci ukrytou v takových výrocích. Výstava je pořádána ve spolupráci s organizací Nesehnutí.

Více

Istanbul Convention as a Hostage of Populism

27.3.2019  Praha  | 

The Istanbul Convention is a significant international treaty preventing violence against women and domestic violence which was already ratified by 33 European countries. The Czech Republic is one of the last countries in Europe delaying its ratification along with some other countries notably Russia, Hungary, Slovakia and Bulgaria. The aim of our discussion is to analyze problems connected with the ratification of the Istanbul Convention in the context of raising populism in Central Europe which is, among others, demonstrated by rising adverse attitude of local political representatives towards international human rights law. Only thirty years after the Velvet Revolution, the Czech Republic is distancing itself from its Western partners and taking a risky path towards a new isolationism.

Více

Equal Pay Day 2019

29.3.2019  Praha  | 
Equal Pay Day ≈ Den rovnosti platů, je symbolický den věnovaný zvyšování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů.  V ČR na to již 10 let upozorňuje Business & Professional Women CR pomocí 2denní události přinášející trendy a inspiraci mimořádných hostů, včetně zahraničních. Tradiční témata ukazují v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně. Páteční konference s tématem FIREMNÍ KULTURA V ČASE ZMĚN HODNOT a sobotní Mentoring day u kulatých stolů.   
Více
feminismus.czČlánky › Working Mother oceňuje firmy, které podporují ženy etnických menšin

Working Mother oceňuje firmy, které podporují ženy etnických menšin

Working Mother oceňuje firmy, které podporují ženy etnických menšin
Americký časopis Working Mother každý rok vyhlašuje nejlepší firmy, které podporují rovné příležitosti žen a mužů. Samostatnou soutěž věnuje společnostem, které podporují rovné příležitosti pro ženy etnických menšin (Best Companies for Women of Color). Firmy, které získávají ocenění, poskytují svým zaměstnankyním mentoringové programy a školení, zaměřují se na korektní inzerci pracovních pozic nebo na reklamu, věnují se filantropii.

Americký časopis Working Mother každý rok vyhlašuje nejlepší firmy, které podporují rovné příležitosti žen a mužů. Samostatnou soutěž věnuje společnostem, které podporují rovné příležitosti pro ženy etnických menšin (Best Companies for Women of Color). Firmy, které získávají ocenění, poskytují svým zaměstnankyním mentoringové programy a školení, zaměřují se na korektní inzerci pracovních pozic nebo na reklamu, věnují se filantropii.

Poradenství a vzdělávání

Společnost American Express poskytuje kariérové poradenství svým zaměstnankyním a zaměstnancům, všechny zaměstnankyně etnických menšin se zúčastnily tohoto poradenství. American Express také připravil školení pro zaměstnankyně a zaměstnance ve vedení v oblasti diverzity a rovných příležitostí pro ženy a menšiny.

Vyhledávání nových talentek

American Electric power začal spolupracovat s neziskovými organizacemi, které se věnují rovným příležitostem pro ženy z etnických menšin při výběru kandidátek na nové pozice. Organizace, které poskytují kariérní poradenství a různé kurzy pro ženy etnických menšin jim doporučují na pozice své absolventky.

Sdílení zkušeností

Protože jsou zaměstnankyně z etnických menšin často v zaměstnávání znevýhodňovány, potřebují si sdělovat zkušenosti, jak se proti znevýhodnění bránit, jaké jsou ve firmě zkušenosti s rozvojem apod. Proto společnost General Mills podporuje zakládání různých skupin a sítí, kde si mohou zaměstnanci a zaměstnankyně své zkušenosti sdělovat. Jednou z nich je např. “Black Champion Network“ nebo „Hispanic Network“. Sítě také vytvářejí dotazníky pro zaměstnance a zaměstnankyně a kontrolují, zda společnost nediskriminuje na základě pohlaví či etnické příslušnosti.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.