Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Working Mother oceňuje firmy, které podporují ženy etnických menšin

Working Mother oceňuje firmy, které podporují ženy etnických menšin

Working Mother oceňuje firmy, které podporují ženy etnických menšin
Americký časopis Working Mother každý rok vyhlašuje nejlepší firmy, které podporují rovné příležitosti žen a mužů. Samostatnou soutěž věnuje společnostem, které podporují rovné příležitosti pro ženy etnických menšin (Best Companies for Women of Color). Firmy, které získávají ocenění, poskytují svým zaměstnankyním mentoringové programy a školení, zaměřují se na korektní inzerci pracovních pozic nebo na reklamu, věnují se filantropii.

Americký časopis Working Mother každý rok vyhlašuje nejlepší firmy, které podporují rovné příležitosti žen a mužů. Samostatnou soutěž věnuje společnostem, které podporují rovné příležitosti pro ženy etnických menšin (Best Companies for Women of Color). Firmy, které získávají ocenění, poskytují svým zaměstnankyním mentoringové programy a školení, zaměřují se na korektní inzerci pracovních pozic nebo na reklamu, věnují se filantropii.

Poradenství a vzdělávání

Společnost American Express poskytuje kariérové poradenství svým zaměstnankyním a zaměstnancům, všechny zaměstnankyně etnických menšin se zúčastnily tohoto poradenství. American Express také připravil školení pro zaměstnankyně a zaměstnance ve vedení v oblasti diverzity a rovných příležitostí pro ženy a menšiny.

Vyhledávání nových talentek

American Electric power začal spolupracovat s neziskovými organizacemi, které se věnují rovným příležitostem pro ženy z etnických menšin při výběru kandidátek na nové pozice. Organizace, které poskytují kariérní poradenství a různé kurzy pro ženy etnických menšin jim doporučují na pozice své absolventky.

Sdílení zkušeností

Protože jsou zaměstnankyně z etnických menšin často v zaměstnávání znevýhodňovány, potřebují si sdělovat zkušenosti, jak se proti znevýhodnění bránit, jaké jsou ve firmě zkušenosti s rozvojem apod. Proto společnost General Mills podporuje zakládání různých skupin a sítí, kde si mohou zaměstnanci a zaměstnankyně své zkušenosti sdělovat. Jednou z nich je např. “Black Champion Network“ nebo „Hispanic Network“. Sítě také vytvářejí dotazníky pro zaměstnance a zaměstnankyně a kontrolují, zda společnost nediskriminuje na základě pohlaví či etnické příslušnosti.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.