Vyučená švadlena národního podniku Šumavan

27.11.2017  Praha  | 

Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba je založena na aktivní kritice nefunkčních/neproduktivních institucionálních rámců a nabývá rozmanitých podob od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované performativní projekty.
 

Více

Rape culture ve filmech a seriálech

30.1.2018  Praha  | 

Beseda s Kamilem Filou na téma sexuálního násilí a sexismu ve filmech a seriálech, které bude předcházet promítání filmu Špína Terezy Nvotové.

Více

A pak přišla Mirna

13.2.2018  Praha  | 

Když se z dvacetiletých rebelek stanou třicátnice. Všechno, za co bojovaly, občanská angažovanost, nenormativní postavení ženy ve společnosti, alternativní genderové a rodinné vzorce, najednou tak nějak postrádá smysl. Notabene když to něco s růžovým batůžkem na zádech, co jim říká „matko“, se dokáže s tak povědomou razancí vymezit vůči předchozí generaci. Hra německo-švýcarské autorky Sibylle Berg volně navazuje na její předchozí úspěšnou hru A teď: svět!, která byla prestižním německým divadelním časopisem Theater heute zvolena Hrou roku 2014.

 

Více
feminismus.czČlánky › Vysočina: kraluje mezi krajskými úřady

Vysočina: kraluje mezi krajskými úřady

Vysočina: kraluje mezi krajskými úřady
Vysočina je příkladem krajského úřadu a zaměstnavatele, který ukazuje, že když se chce, tak to jde. A že to může jít dokonce výborně. V prvním ročníku ocenění Úřad roku v roce 2007 se Vysočina umístila na osmém místě, o dva roky později už to bylo páté místo a letos první. A dá se říct, že s pořádným předstihem před ostatními. Úřad za sebou nechal i premianta loňských ročníků – Jihomoravský kraj.

Vysočina je příkladem krajského úřadu a zaměstnavatele, který ukazuje, že když se chce, tak to jde. A že to může jít dokonce výborně. V prvním ročníku ocenění Úřad roku v roce 2007 se Vysočina umístila na osmém místě, o dva roky později už to bylo páté místo a letos první. A dá se říct, že s pořádným předstihem před ostatními. Úřad za sebou nechal i premianta loňských ročníků – Jihomoravský kraj.

„Možná nemůžeme určovat směr větru, ale můžeme nastavovat plachty“. Tímhle citátem od R. K. Sprengera zahájil ředitel krajského úřadu Vysočina, Zdeněk Kadlec, svůj projev při přebírání letošního ocenění Úřad roku. A uhodil tím hřebíček na hlavičku: programy rovných příležitostí a slaďování jsou tu pro to, aby poskytovaly možnosti, když je potřeba.

Programy rovných příležitostí a slaďování se zaměřují na ženy a muže, ale i další skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň. Zdeněk Kadlec k tomu uvedl: „Krajský úřad počítá se začleněním všech skupin obyvatelstva i zaměstnaneckých skupin, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny ve svém postavení.“ Co si určitě zaslouží pozitivní hodnocení je to, že programy slaďování jsou úzce propojeny s podporou zdravotní, sociální a duševní stránky postavení zaměstnanců a zaměstnankyň.

Co úřad nabízí pro zaměstnané na mateřské a rodičovské?

Vedení úřadu se pravidelně setkává s rodiči na mateřské a rodičovské, zasílá jim pozvánky na vzdělávací aktivity i společenské akce úřadu a Kraje. Úřad nabízí i možnost pracovat při mateřské a rodičovské na dohodu o provedení práce a rodičům nabízí poměrně širokou škálu benefitů – příspěvek při narození dítěte nebo plavenky.

Programy slaďování doplňuje pracovní volno ze zdravotních a sociálních důvodů v délce tří dnů k řešení zdravotních záležitostí a záležitostí týkajících se slaďování osobního a pracovního života. To, že úřad chápe rovné příležitosti šíroce, dokazuje i finanční příspěvek zaměstnancům a zaměstnankyním s přiznaným statutem osoby se zdravotním znevýhodněním (proplacení léčebných pobytů, rehabilitací, zdravotních a sportovních pomůcek, potravinových doplňků – ke zmírnění jejich handicapu).

Slaďování rodinného a pracovního života však není jen pro zaměstnance a zaměstnankyně Krajského úřadu – ale především pro obyvatele a obyvatelky kraje, aby bylo postupně vytvářeno rodičovství příznivé prostředí.

Kraj je také zapojen do projektů rozvíjejících rovné příležitosti žen a mužů. Projekt Gender Fokus se zaměřuje na genderové rozpočtování v komunálních a regionálních rozpočtech, které má velký potenciál přinést pozitivní změny v oblasti postavení žen a mužů a rodičů ve společnosti. Kraj realizuje i další projekty s Českým svazem žen (např. projekt zaměřený na slaďování rodiny a práce s ohledem na partnerství v rodině, modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – realizován v rámci národní studie Balancing Life in Europe).

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.