Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › Vysočina: kraluje mezi krajskými úřady

Vysočina: kraluje mezi krajskými úřady

Vysočina: kraluje mezi krajskými úřady
Vysočina je příkladem krajského úřadu a zaměstnavatele, který ukazuje, že když se chce, tak to jde. A že to může jít dokonce výborně. V prvním ročníku ocenění Úřad roku v roce 2007 se Vysočina umístila na osmém místě, o dva roky později už to bylo páté místo a letos první. A dá se říct, že s pořádným předstihem před ostatními. Úřad za sebou nechal i premianta loňských ročníků – Jihomoravský kraj.

Vysočina je příkladem krajského úřadu a zaměstnavatele, který ukazuje, že když se chce, tak to jde. A že to může jít dokonce výborně. V prvním ročníku ocenění Úřad roku v roce 2007 se Vysočina umístila na osmém místě, o dva roky později už to bylo páté místo a letos první. A dá se říct, že s pořádným předstihem před ostatními. Úřad za sebou nechal i premianta loňských ročníků – Jihomoravský kraj.

„Možná nemůžeme určovat směr větru, ale můžeme nastavovat plachty“. Tímhle citátem od R. K. Sprengera zahájil ředitel krajského úřadu Vysočina, Zdeněk Kadlec, svůj projev při přebírání letošního ocenění Úřad roku. A uhodil tím hřebíček na hlavičku: programy rovných příležitostí a slaďování jsou tu pro to, aby poskytovaly možnosti, když je potřeba.

Programy rovných příležitostí a slaďování se zaměřují na ženy a muže, ale i další skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň. Zdeněk Kadlec k tomu uvedl: „Krajský úřad počítá se začleněním všech skupin obyvatelstva i zaměstnaneckých skupin, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny ve svém postavení.“ Co si určitě zaslouží pozitivní hodnocení je to, že programy slaďování jsou úzce propojeny s podporou zdravotní, sociální a duševní stránky postavení zaměstnanců a zaměstnankyň.

Co úřad nabízí pro zaměstnané na mateřské a rodičovské?

Vedení úřadu se pravidelně setkává s rodiči na mateřské a rodičovské, zasílá jim pozvánky na vzdělávací aktivity i společenské akce úřadu a Kraje. Úřad nabízí i možnost pracovat při mateřské a rodičovské na dohodu o provedení práce a rodičům nabízí poměrně širokou škálu benefitů – příspěvek při narození dítěte nebo plavenky.

Programy slaďování doplňuje pracovní volno ze zdravotních a sociálních důvodů v délce tří dnů k řešení zdravotních záležitostí a záležitostí týkajících se slaďování osobního a pracovního života. To, že úřad chápe rovné příležitosti šíroce, dokazuje i finanční příspěvek zaměstnancům a zaměstnankyním s přiznaným statutem osoby se zdravotním znevýhodněním (proplacení léčebných pobytů, rehabilitací, zdravotních a sportovních pomůcek, potravinových doplňků – ke zmírnění jejich handicapu).

Slaďování rodinného a pracovního života však není jen pro zaměstnance a zaměstnankyně Krajského úřadu – ale především pro obyvatele a obyvatelky kraje, aby bylo postupně vytvářeno rodičovství příznivé prostředí.

Kraj je také zapojen do projektů rozvíjejících rovné příležitosti žen a mužů. Projekt Gender Fokus se zaměřuje na genderové rozpočtování v komunálních a regionálních rozpočtech, které má velký potenciál přinést pozitivní změny v oblasti postavení žen a mužů a rodičů ve společnosti. Kraj realizuje i další projekty s Českým svazem žen (např. projekt zaměřený na slaďování rodiny a práce s ohledem na partnerství v rodině, modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – realizován v rámci národní studie Balancing Life in Europe).

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.