Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Vysočina: kraluje mezi krajskými úřady

Vysočina: kraluje mezi krajskými úřady

Vysočina: kraluje mezi krajskými úřady
Vysočina je příkladem krajského úřadu a zaměstnavatele, který ukazuje, že když se chce, tak to jde. A že to může jít dokonce výborně. V prvním ročníku ocenění Úřad roku v roce 2007 se Vysočina umístila na osmém místě, o dva roky později už to bylo páté místo a letos první. A dá se říct, že s pořádným předstihem před ostatními. Úřad za sebou nechal i premianta loňských ročníků – Jihomoravský kraj.

Vysočina je příkladem krajského úřadu a zaměstnavatele, který ukazuje, že když se chce, tak to jde. A že to může jít dokonce výborně. V prvním ročníku ocenění Úřad roku v roce 2007 se Vysočina umístila na osmém místě, o dva roky později už to bylo páté místo a letos první. A dá se říct, že s pořádným předstihem před ostatními. Úřad za sebou nechal i premianta loňských ročníků – Jihomoravský kraj.

„Možná nemůžeme určovat směr větru, ale můžeme nastavovat plachty“. Tímhle citátem od R. K. Sprengera zahájil ředitel krajského úřadu Vysočina, Zdeněk Kadlec, svůj projev při přebírání letošního ocenění Úřad roku. A uhodil tím hřebíček na hlavičku: programy rovných příležitostí a slaďování jsou tu pro to, aby poskytovaly možnosti, když je potřeba.

Programy rovných příležitostí a slaďování se zaměřují na ženy a muže, ale i další skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň. Zdeněk Kadlec k tomu uvedl: „Krajský úřad počítá se začleněním všech skupin obyvatelstva i zaměstnaneckých skupin, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny ve svém postavení.“ Co si určitě zaslouží pozitivní hodnocení je to, že programy slaďování jsou úzce propojeny s podporou zdravotní, sociální a duševní stránky postavení zaměstnanců a zaměstnankyň.

Co úřad nabízí pro zaměstnané na mateřské a rodičovské?

Vedení úřadu se pravidelně setkává s rodiči na mateřské a rodičovské, zasílá jim pozvánky na vzdělávací aktivity i společenské akce úřadu a Kraje. Úřad nabízí i možnost pracovat při mateřské a rodičovské na dohodu o provedení práce a rodičům nabízí poměrně širokou škálu benefitů – příspěvek při narození dítěte nebo plavenky.

Programy slaďování doplňuje pracovní volno ze zdravotních a sociálních důvodů v délce tří dnů k řešení zdravotních záležitostí a záležitostí týkajících se slaďování osobního a pracovního života. To, že úřad chápe rovné příležitosti šíroce, dokazuje i finanční příspěvek zaměstnancům a zaměstnankyním s přiznaným statutem osoby se zdravotním znevýhodněním (proplacení léčebných pobytů, rehabilitací, zdravotních a sportovních pomůcek, potravinových doplňků – ke zmírnění jejich handicapu).

Slaďování rodinného a pracovního života však není jen pro zaměstnance a zaměstnankyně Krajského úřadu – ale především pro obyvatele a obyvatelky kraje, aby bylo postupně vytvářeno rodičovství příznivé prostředí.

Kraj je také zapojen do projektů rozvíjejících rovné příležitosti žen a mužů. Projekt Gender Fokus se zaměřuje na genderové rozpočtování v komunálních a regionálních rozpočtech, které má velký potenciál přinést pozitivní změny v oblasti postavení žen a mužů a rodičů ve společnosti. Kraj realizuje i další projekty s Českým svazem žen (např. projekt zaměřený na slaďování rodiny a práce s ohledem na partnerství v rodině, modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – realizován v rámci národní studie Balancing Life in Europe).

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.