Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem byly vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života

Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem byly vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života

Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem byly vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života
Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem byly vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života, kterou pořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s o.p.s. Gender Studies 3. září 2009. Konferenci uvedl ministr vnitra Martin Pecina a ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb. Ministr pro lidská práva zdůraznil, že je stále nedostatek žen v řídících pozicích a poděkoval ministrovi Pecinovi za souhlas s vypracováním návrhu zákona, který legislativně ukotví kvóty na kandidátních listinách.

Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem byly vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života, kterou pořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s o.p.s. Gender Studies 3. září 2009. Konferenci uvedl ministr vnitra Martin Pecina a ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb. Ministr pro lidská práva zdůraznil, že je stále nedostatek žen v řídících pozicích a poděkoval ministrovi Pecinovi za souhlas s vypracováním návrhu zákona, který legislativně ukotví kvóty na kandidátních listinách.

Eva Ferrarová, koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra, představila, jakým způsobem se věnuje rovnosti žen a mužů tato instituce. Ve spolupráci s Gender Studies vyhlašuje Ministerstvo vnitra každý rok ocenění Půl na půl – respekt k rovným příležitostem. Uvnitř rezortu se ministerstvo soustředí převážně na slaďování rodinného a pracovního života. V roce 2009 se zaměřuje převážně na rodiče na mateřské resp. rodičovské dovolené. Na základě dotazníku mezi rodiči na MD/RD začalo ministerstvo realizovat některé aktivity: např. rozesílání zpravodaje či možnost vzdělávat se v e-learningových kurzech. Personální odbor se začal věnovat zaměstnávání osob na MD/RD na dohodu. Do budoucna by ministerstvo chtělo rozšířit problematiku slaďování na osoby pečující o osobu blízkou a na seniory/seniorky. Pokud jde o aktivity směrem k veřejnosti, ministerstvo má na starosti problematiku domácího násilí, obchodování s lidmi, monitoring a podporu rovnosti žen a mužů na úřadech samosprávy, návrhu volebního zákona a spolupráci s NNO.

Na konferenci vystoupila také Iva Laňová, členka kabinetu evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimíra Špidly. Svou prezentaci o sladění osobního a pracovního života rozdělila na dvě části. V první časti se věnovala problematice slaďování jako priority Evropské unie a v druhé ukázala, jaké jsou možnosti pro slaďování na úřadě Evropské komise. Jako jeden z hlavních problémů v EU označila nedostatek zařízení péče o děti. Poukázala také na to, že péče o děti je stále doménou žen „Průzkumy ukazují, že zatímco, když mají dítě muži, tak se jim pracovní výkonnost zvyšuje, u žen je to naopak,“ řekla Laňová.

Rodiče dětí do 12 let mají možnost využít práce na částečný úvazek. Mohou takto pracovat po období 1 měsíce až 3 let a mohou si vybrat mezi 50, 60, 75, 80 nebo 90 % pracovní dobou. Zaměstnanci a zaměstnankyně si mohou pracovní místo rozdělit a pracovat formou job-sharingu, který mohou využít po neomezenou dobu. Dalším opatřením je dovolená z rodinných důvodů, kterou je možné pobírat až po dobu 9 měsíců za podobných podmínek jako rodičovskou dovolenou.

Po vyhlášení vítězů představila Vera Budway-Strobach program Diverzitas, který má zajistit rovné příležitosti pro ženy a muže v České spořitelně. Důvodem pro vznik projektu bylo, že Česká spořitelna zatím nemá ani jednu ženu v představenstvu a i počet žen v manažerských pozicích je zde velmi nízký. Toto se rozhodla společnost změnit pomocí programu pro rodiče, školení a vzdělávání žen, soustředěním se na různorodost (statistiky, školení) a zvyšováním povědomí o genderové (ne)rovnosti. V rámci skupiny střední a východní Evropy je tak Česká spořitelna jedinou, která má program zaměřený na zlepšení rovných příležitostí v bance.

Součástí konference byla panelová diskuze se zástupci a zástupkyní vítězných úřadů (více o vítězných úřadech v samostatných článcích), účastnil se jí také zaměstnanec z Ministerstva vnitra – otec pracující na částečný úvazek.

Vedle ocenění pro veřejnou správu existuje i ocenění pro soukromý sektor. Firmu roku představila Jitka Kolářová z Gender Studies. Na závěr představila Michaela Marksová-Tominová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jak rovné příležitosti podporuje resort MŠMT, kde byla nedávno založena expertní skupina pro rovné příležitosti žen a mužů a odbor rovných příležitostí ve školství. Ministerstvo školství v nedávné době uspořádalo seminář k genderovému rozpočtování, k úvodu do rovných příležitostí a konferenci na téma Muži do škol.

Vítězné úřady a příklad jedné aktivity, která porotu zaujala:

V kategorii krajských úřadů:

1) krajský úřad Karlovarského kraje – celoroční tábor pro děti

2) krajský úřad Jihomoravského kraje – rodinné pasy

3) Magistrát hl.m. Prahy – genderově korektní jazyk

V kategorii obcí III. typu:

1) městský úřad Bruntál – zkoušky bezbariérovosti

2) Magistrát města Brna – family pointy

3) úřad městské části Praha 18 – přijetí Priorit a postupů při prosazování rovnosti žen a mužů

V kategorii obcí II. typu:

1) městský úřad Jílové u Prahy – rozšiřování kapacit školky

2) městský úřad Studénka – volnočasové aktivity a podpora sociálních aktivit

3) městský úřad Žlutice – zapojení obyvatel do komunitního plánování

V kategorii obcí I. typu:

1) úřad městyse Lysice – klub pro rodiče a děti

2) městský úřad Rtyně v Podkrkonoší – podpora mateřského centra a mateřské školy

3) obecní úřad Oplany – podpora sociálně slabých

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.