We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Josef Petr: Krize mužské identity

25.3.2019  Praha  | 

Dneska je to všude: "chlapi už nejsou, co to bejvalo". Ptáte se, co to s námi ty ženský provedly? Nebo si za to můžeme sami? Vyměkli jsme? Stal se z nás beztvarý genderový rosol? Válcuje nás krize mužské identity? Nebo je to celý jenom fáma? A zachrání nás Donald Trump, reklama na Gillette nebo skautský šátek? Přijďte na besedu s Josefem Petrem, sociologem a ředitelem Ligy otevřených mužů, která se už 12 let věnuje zvyšování kvality života mužů v ČR.

Více
feminismus.czČlánky › Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem byly vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života

Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem byly vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života

Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem byly vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života
Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem byly vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života, kterou pořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s o.p.s. Gender Studies 3. září 2009. Konferenci uvedl ministr vnitra Martin Pecina a ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb. Ministr pro lidská práva zdůraznil, že je stále nedostatek žen v řídících pozicích a poděkoval ministrovi Pecinovi za souhlas s vypracováním návrhu zákona, který legislativně ukotví kvóty na kandidátních listinách.

Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem byly vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života, kterou pořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s o.p.s. Gender Studies 3. září 2009. Konferenci uvedl ministr vnitra Martin Pecina a ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb. Ministr pro lidská práva zdůraznil, že je stále nedostatek žen v řídících pozicích a poděkoval ministrovi Pecinovi za souhlas s vypracováním návrhu zákona, který legislativně ukotví kvóty na kandidátních listinách.

Eva Ferrarová, koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra, představila, jakým způsobem se věnuje rovnosti žen a mužů tato instituce. Ve spolupráci s Gender Studies vyhlašuje Ministerstvo vnitra každý rok ocenění Půl na půl – respekt k rovným příležitostem. Uvnitř rezortu se ministerstvo soustředí převážně na slaďování rodinného a pracovního života. V roce 2009 se zaměřuje převážně na rodiče na mateřské resp. rodičovské dovolené. Na základě dotazníku mezi rodiči na MD/RD začalo ministerstvo realizovat některé aktivity: např. rozesílání zpravodaje či možnost vzdělávat se v e-learningových kurzech. Personální odbor se začal věnovat zaměstnávání osob na MD/RD na dohodu. Do budoucna by ministerstvo chtělo rozšířit problematiku slaďování na osoby pečující o osobu blízkou a na seniory/seniorky. Pokud jde o aktivity směrem k veřejnosti, ministerstvo má na starosti problematiku domácího násilí, obchodování s lidmi, monitoring a podporu rovnosti žen a mužů na úřadech samosprávy, návrhu volebního zákona a spolupráci s NNO.

Na konferenci vystoupila také Iva Laňová, členka kabinetu evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimíra Špidly. Svou prezentaci o sladění osobního a pracovního života rozdělila na dvě části. V první časti se věnovala problematice slaďování jako priority Evropské unie a v druhé ukázala, jaké jsou možnosti pro slaďování na úřadě Evropské komise. Jako jeden z hlavních problémů v EU označila nedostatek zařízení péče o děti. Poukázala také na to, že péče o děti je stále doménou žen „Průzkumy ukazují, že zatímco, když mají dítě muži, tak se jim pracovní výkonnost zvyšuje, u žen je to naopak,“ řekla Laňová.

Rodiče dětí do 12 let mají možnost využít práce na částečný úvazek. Mohou takto pracovat po období 1 měsíce až 3 let a mohou si vybrat mezi 50, 60, 75, 80 nebo 90 % pracovní dobou. Zaměstnanci a zaměstnankyně si mohou pracovní místo rozdělit a pracovat formou job-sharingu, který mohou využít po neomezenou dobu. Dalším opatřením je dovolená z rodinných důvodů, kterou je možné pobírat až po dobu 9 měsíců za podobných podmínek jako rodičovskou dovolenou.

Po vyhlášení vítězů představila Vera Budway-Strobach program Diverzitas, který má zajistit rovné příležitosti pro ženy a muže v České spořitelně. Důvodem pro vznik projektu bylo, že Česká spořitelna zatím nemá ani jednu ženu v představenstvu a i počet žen v manažerských pozicích je zde velmi nízký. Toto se rozhodla společnost změnit pomocí programu pro rodiče, školení a vzdělávání žen, soustředěním se na různorodost (statistiky, školení) a zvyšováním povědomí o genderové (ne)rovnosti. V rámci skupiny střední a východní Evropy je tak Česká spořitelna jedinou, která má program zaměřený na zlepšení rovných příležitostí v bance.

Součástí konference byla panelová diskuze se zástupci a zástupkyní vítězných úřadů (více o vítězných úřadech v samostatných článcích), účastnil se jí také zaměstnanec z Ministerstva vnitra – otec pracující na částečný úvazek.

Vedle ocenění pro veřejnou správu existuje i ocenění pro soukromý sektor. Firmu roku představila Jitka Kolářová z Gender Studies. Na závěr představila Michaela Marksová-Tominová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jak rovné příležitosti podporuje resort MŠMT, kde byla nedávno založena expertní skupina pro rovné příležitosti žen a mužů a odbor rovných příležitostí ve školství. Ministerstvo školství v nedávné době uspořádalo seminář k genderovému rozpočtování, k úvodu do rovných příležitostí a konferenci na téma Muži do škol.

Vítězné úřady a příklad jedné aktivity, která porotu zaujala:

V kategorii krajských úřadů:

1) krajský úřad Karlovarského kraje – celoroční tábor pro děti

2) krajský úřad Jihomoravského kraje – rodinné pasy

3) Magistrát hl.m. Prahy – genderově korektní jazyk

V kategorii obcí III. typu:

1) městský úřad Bruntál – zkoušky bezbariérovosti

2) Magistrát města Brna – family pointy

3) úřad městské části Praha 18 – přijetí Priorit a postupů při prosazování rovnosti žen a mužů

V kategorii obcí II. typu:

1) městský úřad Jílové u Prahy – rozšiřování kapacit školky

2) městský úřad Studénka – volnočasové aktivity a podpora sociálních aktivit

3) městský úřad Žlutice – zapojení obyvatel do komunitního plánování

V kategorii obcí I. typu:

1) úřad městyse Lysice – klub pro rodiče a děti

2) městský úřad Rtyně v Podkrkonoší – podpora mateřského centra a mateřské školy

3) obecní úřad Oplany – podpora sociálně slabých

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.