Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › „Všem nabízíme rovné uplatnění“ – rozhovor s prokuristkou DM drogerií

„Všem nabízíme rovné uplatnění“ – rozhovor s prokuristkou DM drogerií

„Všem nabízíme rovné uplatnění“ – rozhovor s prokuristkou DM drogerií
Sektor maloobchodních řetězců nemá v České republice právě tu nejlepší pověst, co se týká rovného a spravedlivého zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. O tom, jak úspěšně svou HR praxí tuto představu narušuje síť populárních drogerií DM jsme mluvili s Alenou Střížovou, prokuristkou firmy.

Sektor maloobchodních řetězců nemá v České republice právě tu nejlepší pověst, co se týká rovného a spravedlivého zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. O tom, jak úspěšně svou HR praxí tuto představu narušuje síť populárních drogerií DM jsme mluvili s Alenou Střížovou, prokuristkou firmy.

Jako maloobchodní řetězec máte k dispozici trošku zúžené spektrum opatření, která se dají zavést do firemní praxe na podporu harmonizace pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň. Jak jste se s tímto faktem poprali, jak pomáháte svým zaměstnancům a zaměstnankyním slaďovat kariéru s osobním životem?

Na našich prodejnách umožňujeme práci na kratší pracovní úvazek, což vítají především maminky malých dětí, které poměrně v klidu chtějí zvládnout své rodinné radosti a starosti i práci. Je samozřejmé, že v délce otvírací doby vycházíme vstříc našim zákazníkům , proto jsme se rozhodli využít všechny výhody, které nám nabízí konto pracovní doby. Naše kolegyně na prodejnách si mohou svou pracovní dobu dohodnout velmi flexibilně – odpracují například 2 dny po 8 hodinách a další den mají pak den volna v týdnu navíc.

Drtivou většinu Vaší zaměstnanecké populace tvoří ženy. Zajišťujete nějak jejich kariérní růst? Je například možné, aby zaměstnankyně, která původně nastoupila na pozici prodavačky, postupně povýšila do manažerské role?

V naší firmě pracuje skutečně naprostá většina žen, konkrétně 93 %, a to v různých pozicích na různých úrovních, takže muži jsou u nás vlastně ohroženým druhem! Máme mezi sebou kolegyně, jejichž profesní kariéra je spjatá výlučně s dm. Začaly jako prodavačky, postupně se z nich staly zástupkyně a pak pracovaly několik let jako vedoucí filiálky. Nyní úspěšně zvládají úkoly oblastních manažerek. V jejich kariérním růstu je aktivně podporovali jejich vedoucí i kolegové a kolegyně, jinak by například jedna z nich nestihla v jednom roce otěhotnět a porodit, dostudovat management podnikání a přestěhovat se do vlastního domku!

Řekněte nám, jak ve firmě zajišťujete rovnost platů.

Velmi jednoduše. V naprostém protikladu k nedirektivnímu stylu řízení a komunikaci, založené na přesvědčování, argumentaci a vyjednávání s cílem dosáhnout dohody se k otázce mzdové rovnosti stavíme zcela nekompromisně a jednoznačně. Rovná mzda na stejné pozici je součástí naší firemní kultury. Každé pozici ve firmě je přiřazena stejná mzda bez ohledu na oddělení, na délku zaměstnání v dm, na pohlaví, místo bydliště, národnost apod.

Jaké další kroky na podporu genderové rovnosti v DM podnikáte?

Genderová rovnost je zakotvena ve všech zásadních firemních dokumentech, ve filozofii dm i v příručce vedení. A další kroky? Nic víc a nic míň než denně uplatňovat tyto zásady v praxi. Vždy říkám, že stačí „selský rozum“, vcítit se do myšlení a chápání druhých a řídit se jednoduchou zásadou ve stylu klasika „co sám nerad, druhému nečiň“. V blízké budoucnosti plánujeme provést audit genderové rovnosti a po provedené analýze se budeme snažit přijmout opatření k upevnění genderové rovnosti v naší firmě.

Jaké jsou hlavní důvody toho, že se k otázce diverzity a rovnosti stavíte jako zaměstnavatel proaktivně?

Diverzita a zároveň rovnost v jakékoli formě náš život obohacuje ve všech směrech. Myslím si, že jsme ještě nevyužili veškeré možnosti a výhody, které nám nabízí. Rádi uvítáme v našich řadách všechny bez ohledu na pohlaví, věk, národnost a podobně. Všem nabízíme rovné uplatnění.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.