Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › „Všem nabízíme rovné uplatnění“ – rozhovor s prokuristkou DM drogerií

„Všem nabízíme rovné uplatnění“ – rozhovor s prokuristkou DM drogerií

„Všem nabízíme rovné uplatnění“ – rozhovor s prokuristkou DM drogerií
Sektor maloobchodních řetězců nemá v České republice právě tu nejlepší pověst, co se týká rovného a spravedlivého zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. O tom, jak úspěšně svou HR praxí tuto představu narušuje síť populárních drogerií DM jsme mluvili s Alenou Střížovou, prokuristkou firmy.

Sektor maloobchodních řetězců nemá v České republice právě tu nejlepší pověst, co se týká rovného a spravedlivého zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. O tom, jak úspěšně svou HR praxí tuto představu narušuje síť populárních drogerií DM jsme mluvili s Alenou Střížovou, prokuristkou firmy.

Jako maloobchodní řetězec máte k dispozici trošku zúžené spektrum opatření, která se dají zavést do firemní praxe na podporu harmonizace pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň. Jak jste se s tímto faktem poprali, jak pomáháte svým zaměstnancům a zaměstnankyním slaďovat kariéru s osobním životem?

Na našich prodejnách umožňujeme práci na kratší pracovní úvazek, což vítají především maminky malých dětí, které poměrně v klidu chtějí zvládnout své rodinné radosti a starosti i práci. Je samozřejmé, že v délce otvírací doby vycházíme vstříc našim zákazníkům , proto jsme se rozhodli využít všechny výhody, které nám nabízí konto pracovní doby. Naše kolegyně na prodejnách si mohou svou pracovní dobu dohodnout velmi flexibilně – odpracují například 2 dny po 8 hodinách a další den mají pak den volna v týdnu navíc.

Drtivou většinu Vaší zaměstnanecké populace tvoří ženy. Zajišťujete nějak jejich kariérní růst? Je například možné, aby zaměstnankyně, která původně nastoupila na pozici prodavačky, postupně povýšila do manažerské role?

V naší firmě pracuje skutečně naprostá většina žen, konkrétně 93 %, a to v různých pozicích na různých úrovních, takže muži jsou u nás vlastně ohroženým druhem! Máme mezi sebou kolegyně, jejichž profesní kariéra je spjatá výlučně s dm. Začaly jako prodavačky, postupně se z nich staly zástupkyně a pak pracovaly několik let jako vedoucí filiálky. Nyní úspěšně zvládají úkoly oblastních manažerek. V jejich kariérním růstu je aktivně podporovali jejich vedoucí i kolegové a kolegyně, jinak by například jedna z nich nestihla v jednom roce otěhotnět a porodit, dostudovat management podnikání a přestěhovat se do vlastního domku!

Řekněte nám, jak ve firmě zajišťujete rovnost platů.

Velmi jednoduše. V naprostém protikladu k nedirektivnímu stylu řízení a komunikaci, založené na přesvědčování, argumentaci a vyjednávání s cílem dosáhnout dohody se k otázce mzdové rovnosti stavíme zcela nekompromisně a jednoznačně. Rovná mzda na stejné pozici je součástí naší firemní kultury. Každé pozici ve firmě je přiřazena stejná mzda bez ohledu na oddělení, na délku zaměstnání v dm, na pohlaví, místo bydliště, národnost apod.

Jaké další kroky na podporu genderové rovnosti v DM podnikáte?

Genderová rovnost je zakotvena ve všech zásadních firemních dokumentech, ve filozofii dm i v příručce vedení. A další kroky? Nic víc a nic míň než denně uplatňovat tyto zásady v praxi. Vždy říkám, že stačí „selský rozum“, vcítit se do myšlení a chápání druhých a řídit se jednoduchou zásadou ve stylu klasika „co sám nerad, druhému nečiň“. V blízké budoucnosti plánujeme provést audit genderové rovnosti a po provedené analýze se budeme snažit přijmout opatření k upevnění genderové rovnosti v naší firmě.

Jaké jsou hlavní důvody toho, že se k otázce diverzity a rovnosti stavíte jako zaměstnavatel proaktivně?

Diverzita a zároveň rovnost v jakékoli formě náš život obohacuje ve všech směrech. Myslím si, že jsme ještě nevyužili veškeré možnosti a výhody, které nám nabízí. Rádi uvítáme v našich řadách všechny bez ohledu na pohlaví, věk, národnost a podobně. Všem nabízíme rovné uplatnění.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.