Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Veřejného shromáždění na podporu porodních asistentek

Veřejného shromáždění na podporu porodních asistentek

Aperio - Centrum aktivního porodu - Česká asociace dul - Česká asociace porodních asistentek - Hnutí za aktivní mateřství si Vás dovolují pozvat na veřejné shromáždění na podporu samostatných porodních asistentek Za možnost volby. Shromáždění se koná v úterý 20. ledna 2004 v 15 hodin v Praze 1 na Klárově, na prostranství proti stanici metra Malostranská.
Aperio - Centrum aktivního porodu - Česká asociace dul - Česká asociace porodních asistentek - Hnutí za aktivní mateřství
ZA MOŽNOST VOLBY

Pozvánka na veřejné shromáždění na podporu samostatných porodních asistentek

V úterý 20. ledna 2004 v 15 hodin
v Praze 1 na Klárově,
na prostranství proti stanici metra Malostranská
se koná
veřejné shromáždění
na podporu samostatných porodních asistentek.

Proč?
Protože podle nově připravovaných zákonů hrozí samostatným porodním asistentkám v naší zemi zánik. Napříště mají ve své činnosti podléhat předchozí indikaci lékařů, kteří by tak v rozhodování o způsobu poskytování porodnické péče získali monopol.

Co by to znamenalo v praxi?
Českým porodním asistentkám by byl znemožněn nezávislý výkon jejich profese včetně soukromého podnikání. Nemohly by svou práci vykonávat podle evropských standardů, podle nichž mají mít po získání patřičné kvalifikace oprávnění poskytovat odborný dohled, komplexní péči a poradenství ženám a novorozencům během fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí a být za tuto práci plně zodpovědné. To vše bez ohledu na to, zda pracují v nemocnicích, na klinikách, v gynekologických ambulancích nebo i mimo zdravotnická zařízení.

České ženy a jejich rodiny by ztratily možnost svobodné volby způsobu, místa a poskytovatele porodnických služeb. Nedočkaly by se v zahraničí běžných porodních center a porodních domů a s velkou pravděpodobností by ani neměly možnost přivádět své děti na svět v doprovodu porodní asistentky v domácím prostředí.

Proč jsou samostatné porodní asistentky potřeba?
Protože porodní asistentky jsou specialistky na péči o ženy s fyziologickým těhotenstvím, porodem a šestinedělím a na péči o fyziologické novorozence do 6. týdne věku.
Protože přístup porodních asistentek k těhotenství, porodu a šestinedělí se zásadním způsobem odlišuje od lékařského. Porodní asistentky chápou porod jako přirozený děj v životě ženy a rodiny a zaměřují se na odborný doprovod a podporu ženy, a nikoliv na aktivní usměrňování či řízení porodu medicínskými prostředky. Zdůrazňují právo ženy na informovanou volbu a osobní zodpovědnost.
Protože pro některé ženy je jednostranný lékařský model porodu nepřijatelný. Tyto ženy považují příchod svého dítěte na svět za zásadní událost svého osobního a rodinného života, na jejíž podobě se chtějí v maximální možné míře aktivně podílet a nést za ni i vlastní zodpovědnost.

Dopřejme ženám volbu přirozeného porodu.
Přirozený porod prospívá matkám, dětem, otcům i celé společnosti.
Odbornými garantkami pro přirozený porod jsou porodní asistentky.

Patříte-li k zastáncům výše uvedených názorů, zúčastněte se veřejného shromáždění na podporu porodních asistentek.
Bližší informace na www. aperio.cz nebo na tel. 602 816 081 a 777 344 774www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.