Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Veřejného shromáždění na podporu porodních asistentek

Veřejného shromáždění na podporu porodních asistentek

Aperio - Centrum aktivního porodu - Česká asociace dul - Česká asociace porodních asistentek - Hnutí za aktivní mateřství si Vás dovolují pozvat na veřejné shromáždění na podporu samostatných porodních asistentek Za možnost volby. Shromáždění se koná v úterý 20. ledna 2004 v 15 hodin v Praze 1 na Klárově, na prostranství proti stanici metra Malostranská.
Aperio - Centrum aktivního porodu - Česká asociace dul - Česká asociace porodních asistentek - Hnutí za aktivní mateřství
ZA MOŽNOST VOLBY

Pozvánka na veřejné shromáždění na podporu samostatných porodních asistentek

V úterý 20. ledna 2004 v 15 hodin
v Praze 1 na Klárově,
na prostranství proti stanici metra Malostranská
se koná
veřejné shromáždění
na podporu samostatných porodních asistentek.

Proč?
Protože podle nově připravovaných zákonů hrozí samostatným porodním asistentkám v naší zemi zánik. Napříště mají ve své činnosti podléhat předchozí indikaci lékařů, kteří by tak v rozhodování o způsobu poskytování porodnické péče získali monopol.

Co by to znamenalo v praxi?
Českým porodním asistentkám by byl znemožněn nezávislý výkon jejich profese včetně soukromého podnikání. Nemohly by svou práci vykonávat podle evropských standardů, podle nichž mají mít po získání patřičné kvalifikace oprávnění poskytovat odborný dohled, komplexní péči a poradenství ženám a novorozencům během fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí a být za tuto práci plně zodpovědné. To vše bez ohledu na to, zda pracují v nemocnicích, na klinikách, v gynekologických ambulancích nebo i mimo zdravotnická zařízení.

České ženy a jejich rodiny by ztratily možnost svobodné volby způsobu, místa a poskytovatele porodnických služeb. Nedočkaly by se v zahraničí běžných porodních center a porodních domů a s velkou pravděpodobností by ani neměly možnost přivádět své děti na svět v doprovodu porodní asistentky v domácím prostředí.

Proč jsou samostatné porodní asistentky potřeba?
Protože porodní asistentky jsou specialistky na péči o ženy s fyziologickým těhotenstvím, porodem a šestinedělím a na péči o fyziologické novorozence do 6. týdne věku.
Protože přístup porodních asistentek k těhotenství, porodu a šestinedělí se zásadním způsobem odlišuje od lékařského. Porodní asistentky chápou porod jako přirozený děj v životě ženy a rodiny a zaměřují se na odborný doprovod a podporu ženy, a nikoliv na aktivní usměrňování či řízení porodu medicínskými prostředky. Zdůrazňují právo ženy na informovanou volbu a osobní zodpovědnost.
Protože pro některé ženy je jednostranný lékařský model porodu nepřijatelný. Tyto ženy považují příchod svého dítěte na svět za zásadní událost svého osobního a rodinného života, na jejíž podobě se chtějí v maximální možné míře aktivně podílet a nést za ni i vlastní zodpovědnost.

Dopřejme ženám volbu přirozeného porodu.
Přirozený porod prospívá matkám, dětem, otcům i celé společnosti.
Odbornými garantkami pro přirozený porod jsou porodní asistentky.

Patříte-li k zastáncům výše uvedených názorů, zúčastněte se veřejného shromáždění na podporu porodních asistentek.
Bližší informace na www. aperio.cz nebo na tel. 602 816 081 a 777 344 774www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.