Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Veřejné finance očima žen a mužů

Veřejné finance očima žen a mužů

Veřejné finance očima žen a mužů
Ve dnech 22. - 25. května jednal v Praze Výbor pro rovné příležitosti Parlamentního shromáždění Rady Evropy. V rámci tohoto jednání proběhla dvě veřejná slyšení, a to k tématům domácí násilí a gender budgeting. Gender budgeting, překládaný jako genderové rozpočtování, je metoda, která má prosadit genderovou perspektivu do všech sfér veřejných financí. Jejím cílem je zhodnotit dopad veřejné správy na občany různého pohlaví a redukovat sociální a ekonomické nerovnosti mezi muži a ženami. step
Ve dnech 22. - 25. května jednal v Praze Výbor pro rovné příležitosti Parlamentního shromáždění Rady Evropy. V rámci tohoto jednání proběhla dvě veřejná slyšení, a to k tématům domácí násilí a gender budgeting.

Gender budgeting, překládaný jako genderové rozpočtování, je metoda, která má prosadit genderovou perspektivu do všech sfér veřejných financí. Jejím cílem je zhodnotit dopad veřejné správy na občany různého pohlaví a redukovat sociální a ekonomické nerovnosti mezi muži a ženami.

Gender budgeting

Pojem gender mainstreaming vyjadřuje proces, jehož cílem je dosáhnout vyrovnaných příležitostí žen a mužů ve veřejném životě. Jde o systematické prosazování priorit a potřeb žen a mužů ve všech druzích politik a opatření s cílem dosáhnout rovnosti žen a mužů (např. při plánování spojů hromadné dopravy by se mělo posoudit, jakým způsobem ji využívají muži a jakým ženy, neboť tento způsob bývá velmi rozdílný. Teprve po takovém posouzení lze rozhodnout tak, že není poškozeno ani jedno pohlaví.) GM je oficiální přístup Evropské unie, kdy jsou potřeby, zájmy, schopnosti a dovednosti jak mužů tak žen brány v úvahy na všech stupních vytváření veřejné politiky. Toho nelze dosáhnout bez gender budgetingu - gendrového rozpočtování. Aby se ženské aktivity mohly prosadit, potřebují stejnou podporu, jaké se dostává aktivitám mužským.

O co v gender budgetingu jde? Například nezaměstnanost žen v ČR bývá o dvě až tři procenta vyšší než nezaměstnanost mužů. Pokud bude rozpočet na jejich rekvalifikaci rozdělen na dvě poloviny, bude rozdělen nespravedlivě. Jinými slovy gender budgeting je nakládání s veřejnými financemi tak, aby odpovídaly zastoupení obou pohlaví v dané oblasti.

V ČR je typickým příkladem nerovné rozpočtování obcí. Myslivce a fotbalisty obce podporují, ale v jejich rozpočtu se těžko najde položka na aktivity žen nebo s ženami a rodinou spojené. Z toho se může zdát, že ženy žádné vlastní aktivity nemají, ale to je nesmysl. Jenom na ně nedostávají peníze a dělají je proto nenáročně ve svých domovech, zkrátka v ústraní. Chybí například obyčejná dětská hřiště, ubývá školek, ženy musejí za své cvičení platit. Nemluvě o ženských centrech případně mateřských center, která by byla vybavena například počítači, čítárnou, kde by se ženy mohly scházet v době, kdy se jejich muži prohánějí po hřišti v úboru, který zaplatila obec.

V materiálu poslankyně Anny Čurdové k zasedání Výboru pro rovné příležitosti Parlamentního shromáždění Rady Evropy, jehož je členkou, se zdůrazňuje několik klíčových aspektů gender budgetingu:

Veřejné rozpočty nejsou neutrální ve svých důsledcích, jsou používány k dosažení určitých politických rozhodnutí. Právě skrze ně určují politické autority další vývoj, který se odrazí jinak v životě žen a mužů.

Cílem genderového rozpočtování není vytvořit zvláštní rozpočty pro ženy, ale lépe uchopit sociální realitu. Připravovat veřejné rozpočty z genderové perspektivy znamená především:

 • kvantitativně a kvalitativně zhodnotit, jaké výhody budou občané čerpat v závislosti na pohlaví
 • zjistit, jaké budou důsledky v rozdělování zdrojů na muže a ženy ve smyslu sociálních služeb
 • zaručit, aby zdroje zahrnovaly rozdílné potřeby mužů a žen
 • zabezpečit, aby veřejné zdroje byly čerpány tak, aby se zachovala rovnost obou pohlaví
A kdy se dočkáme genderového rozpočtování u nás? Domníváte se, že by přijetí gender budgetingu v ČR společnost změnilo? Na otázku www.feminismus.cz odpovídá ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach:

"Jedna věc je zavádění pravidel a druhá věc je ztotožnění se společnosti s těmito pravidly. V naplnění té druhé věci máme velké rezervy. Rovnost žen a mužů v České republice zdaleka není dořešena. Je potřeba vytvořit legislativní prostředí, předpisy, které v tomto směru pomůžou, a rozpočtování podle pohlaví je jistě důležité. Na druhé straně v názorech lidí je jistá setrvačnost a nejde ho změnit ze dne na den, bude záležet i na nás, jestli dokážeme společnost přesvědčit. Ale myslím si, že pokroky tady jsou a výrazné."

Pozvánka na celostátní konferenci pod záštitou ministra financí

"Rozpočtování veřejných prostředků z hlediska rovnosti žen a mužů"

dne 21. června 2004 od 9.00 do 12.30 ve Velké zasedací místnosti Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1

Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 11. června 2004 na e-mail katerina.niklova@mfcr.cz

Návrh programu
 • 8.30 Registrace
 • 9.00 Uvítání - PaedDr. Vilém Buriánek, personální ředitel Ministerstva financí, předseda pracovní skupiny k přípravě informativní metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů
 • 9.10 Úvodní slovo - ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka
 • 9.20 Vystoupení Mgr. Anny Čurdové, poslankyně Parlamentu ČR a předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
 • 9.30 Vystoupení JUDr. Dagmar Zelenkové, vedoucí oddělení rovnosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí
 • 10.10 Vystoupení Mgr. Michaely Marksové-Tominové, Gender Studies, o.p.s.
 • 10.30 Přestávka a občerstvení
 • 11.00 Prezentace publikace Ministerstva financí " Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů" - Ing. Michaela Foltysová, Ing. Marek Pavlík a PhDr. Lenka Simerská, externí konzultanti Ministerstva financí
 • 12.20 Závěrečné slovo - PaedDr. Vilém Buriánek
 • 12.30 Ukončení konference.
místo: Letenská 15, Praha 1 , ve Velké zasedací místnosti Ministerstva financí
pořádá: Ministerstvo financí ČR, Gender Studies, o.p.s.

kontakt: PhDr. Kateřina Niklová
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.