We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více

Večer s Berkatem při příležitosti Dne lidských práv 10.12.

10. prosince 2003 (středa) 19:00
Dne 10. prosince 2003 od 19.00 pořádá o.s. Berkat komponovaný večer v experimentálním prostoru ROXY v Dlouhé ul. 33, Praha 1. Akce je pořádána v Den pro lidská práva – má upozornit na světovou politikou ignorovanou a stále více bezútěšnou situaci civilních obětí války v Čečensku. Zlatým hřebem večera je prodejní výstava děl významných českých umělců. Dalším zlatým hřebem je debata s Petrou Procházkovou a hosty Berkatu na téma "Má čečenská setkávání". Večer bude proložen i hřebem hudebním: zahraje vám romská skupina Terne čhave. Hřebíčkové menu Berkatu bude korunovat hřeb kulinářský: ochutnávka exotických lahůdek z kuchyní našich i našich spolupracujících kamarádek.

Dne 10. prosince 2003 od 19.00 pořádá o.s. Berkat komponovaný večer v experimentálním prostoru ROXY v Dlouhé ul. 33, Praha 1. Tato akce je pojednána vícerozměrně:
- Je pořádána v Den pro lidská práva – má upozornit na světovou politikou ignorovanou a stále více bezútěšnou situaci civilních obětí války v Čečensku. Součástí večera bude debata s Petrou Procházkovou, Petrem Kostohryzem a dalšími hosty na téma „Má čečenská setkávání“
- Bude příležitostí pro setkání všech přátel, spolupracovníků, podporovatelů a donátorů Berkatu, bez jejichž přízně, pomoci a podpory by se Berkatu nedařilo uskutečňovat dosud vykonané. Hosté budou mít možnost ochutnat pochoutky z čečenské i české tradiční kuchyně.
- Pro všechny přítomné bude Večer možností dozvědět se víc o činnostech o.s.Berkat.
- Bude příležitostí zakoupit vysoce hodnotné umělecké dílo, darované při této příležitosti Berkatu skupinou umělců (viz Galerie pro Berkat)
- Celý večer bude proložen hudbou romské hudební skupiny Terne Čhave, která vystoupí bez nároku na honorář.

Výtěžek z celé akce (včetně výtěžku z prodeje darovaných obrazů) jde na podporu osamělým ženám, dětem a starým lidem v Grozném a na projekt studijních pobytů čečenských studentů z taneční skupiny Maršo v ČR.

Vstupné včetně živé hudby a občerstvení: Kč 150,- Fotogalerii uměleckých děl nabízených k prodeji najdete v dostatečném předstihu na webových stránkách :
www.berkat.cz , www.roxy.cz , www.feminismus.cz, www.econnect.cz, www.watchdog.cz

BERKAT

Práce Berkatu je založena na prostých zásadách :
„Pomozme sami sobě“, nebo také „Člověk člověku přítelem, nikoli vlkem“.

Sdružení Berkat vzniklo v Praze na podzim r. 2001 jako reakce na dokumenty a reportáže o rusko-čečenském konfliktu. Navázalo na občansko-humanitární aktivity Petry Procházkové v Grozném a na práci neformální skupiny Výbor SOS Čečensko.

Berkat se snaží povzbudit a dovést do důsledků schopnost vzájemné pomoci lidí přes hranice zemí : Na jedné straně jsou země, kde lidé trpí důsledky válečného teroru, na druhé straně země, kde lidé žijí ve stabilitě, míru a blahobytu (leč se strachem z terorismu a předsudky vůči lidem jiných etnik).
Berkat vyhledává a pomáhá vytvářet přátelské kontakty lidí na obou stranách. Své cíle vnímáme nikoli kvantitativně (tj. co největší počet těch, kterým je pomoženo ) ale důležitá je pro nás kvalita vztahu mezi pomáhajícími a momentálně potřebnými.

Berkat v Čečensku : Dětem, ženám a starým lidem, přežívajícím v ruinách města Groznyj umožňuje pomoc přijmout a podle individuálních potřeb využít. Jednotlivým lidem v civilizovaných a vyspělých státech umožňuje Berkat pomoc nabídnout s tím, že pokud chtějí, mají možnost pochopit, sledovat a sdílet příběhy a kulturu těch, kteří jejich pomoc využili.
V současné době pokračujeme v již započatém projektu „Pomoc lidem v ruinách“, který ve spolupráci se společností Člověk v tísni rozšiřuje o podporu svépomocného a chráněného prostoru pro ženy a děti v Grozném.(Ženské centrum IMAN) Finanční prostředky na tento projekt získal Berkat mj. i díky úspěšnému uskutečnění projektu Putovního koncertu dětské taneční skupiny Maršo z Čečenska.
Do závěrečné fáze příprav se dostávají projekty Přátelská pomoc (rodinám v Grozném) a Studijní pobyty pro Maršo

Chcete-li se dozvědět víc o těchto projektech a o různých způsobech pomoci či spolupráce s námi, pište na emailovou adresu berkat@berkat.cz nebo čtěte na www.berkat.cz

Účty Berkatu pro dary : 51-0614340237 / 0100
v.s. 111 - Čečensko - pomoc nejpotřebnějším v Grozném
v.s. 222 - Maršo - studijní programy
v.s. 333 - Afghánistán - pomoc ženám s dětmi
v.s. 331 - Afghánistán - chlapec Adžamal
v.s. 444 - Čečensko - rozvojový program

místo:  Experimentální prostor ROXY v Dlouhé ul. 33, Praha 1
pořádá:  Berkat
kontakt:  Jana Hradílková    
http://www.berkat.cz/Setkani/S_2003/S_031210_Roxy/Roxy_031210.htm

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.