Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více

Večer s Berkatem při příležitosti Dne lidských práv 10.12.

10. prosince 2003 (středa) 19:00
Dne 10. prosince 2003 od 19.00 pořádá o.s. Berkat komponovaný večer v experimentálním prostoru ROXY v Dlouhé ul. 33, Praha 1. Akce je pořádána v Den pro lidská práva – má upozornit na světovou politikou ignorovanou a stále více bezútěšnou situaci civilních obětí války v Čečensku. Zlatým hřebem večera je prodejní výstava děl významných českých umělců. Dalším zlatým hřebem je debata s Petrou Procházkovou a hosty Berkatu na téma "Má čečenská setkávání". Večer bude proložen i hřebem hudebním: zahraje vám romská skupina Terne čhave. Hřebíčkové menu Berkatu bude korunovat hřeb kulinářský: ochutnávka exotických lahůdek z kuchyní našich i našich spolupracujících kamarádek.

Dne 10. prosince 2003 od 19.00 pořádá o.s. Berkat komponovaný večer v experimentálním prostoru ROXY v Dlouhé ul. 33, Praha 1. Tato akce je pojednána vícerozměrně:
- Je pořádána v Den pro lidská práva – má upozornit na světovou politikou ignorovanou a stále více bezútěšnou situaci civilních obětí války v Čečensku. Součástí večera bude debata s Petrou Procházkovou, Petrem Kostohryzem a dalšími hosty na téma „Má čečenská setkávání“
- Bude příležitostí pro setkání všech přátel, spolupracovníků, podporovatelů a donátorů Berkatu, bez jejichž přízně, pomoci a podpory by se Berkatu nedařilo uskutečňovat dosud vykonané. Hosté budou mít možnost ochutnat pochoutky z čečenské i české tradiční kuchyně.
- Pro všechny přítomné bude Večer možností dozvědět se víc o činnostech o.s.Berkat.
- Bude příležitostí zakoupit vysoce hodnotné umělecké dílo, darované při této příležitosti Berkatu skupinou umělců (viz Galerie pro Berkat)
- Celý večer bude proložen hudbou romské hudební skupiny Terne Čhave, která vystoupí bez nároku na honorář.

Výtěžek z celé akce (včetně výtěžku z prodeje darovaných obrazů) jde na podporu osamělým ženám, dětem a starým lidem v Grozném a na projekt studijních pobytů čečenských studentů z taneční skupiny Maršo v ČR.

Vstupné včetně živé hudby a občerstvení: Kč 150,- Fotogalerii uměleckých děl nabízených k prodeji najdete v dostatečném předstihu na webových stránkách :
www.berkat.cz , www.roxy.cz , www.feminismus.cz, www.econnect.cz, www.watchdog.cz

BERKAT

Práce Berkatu je založena na prostých zásadách :
„Pomozme sami sobě“, nebo také „Člověk člověku přítelem, nikoli vlkem“.

Sdružení Berkat vzniklo v Praze na podzim r. 2001 jako reakce na dokumenty a reportáže o rusko-čečenském konfliktu. Navázalo na občansko-humanitární aktivity Petry Procházkové v Grozném a na práci neformální skupiny Výbor SOS Čečensko.

Berkat se snaží povzbudit a dovést do důsledků schopnost vzájemné pomoci lidí přes hranice zemí : Na jedné straně jsou země, kde lidé trpí důsledky válečného teroru, na druhé straně země, kde lidé žijí ve stabilitě, míru a blahobytu (leč se strachem z terorismu a předsudky vůči lidem jiných etnik).
Berkat vyhledává a pomáhá vytvářet přátelské kontakty lidí na obou stranách. Své cíle vnímáme nikoli kvantitativně (tj. co největší počet těch, kterým je pomoženo ) ale důležitá je pro nás kvalita vztahu mezi pomáhajícími a momentálně potřebnými.

Berkat v Čečensku : Dětem, ženám a starým lidem, přežívajícím v ruinách města Groznyj umožňuje pomoc přijmout a podle individuálních potřeb využít. Jednotlivým lidem v civilizovaných a vyspělých státech umožňuje Berkat pomoc nabídnout s tím, že pokud chtějí, mají možnost pochopit, sledovat a sdílet příběhy a kulturu těch, kteří jejich pomoc využili.
V současné době pokračujeme v již započatém projektu „Pomoc lidem v ruinách“, který ve spolupráci se společností Člověk v tísni rozšiřuje o podporu svépomocného a chráněného prostoru pro ženy a děti v Grozném.(Ženské centrum IMAN) Finanční prostředky na tento projekt získal Berkat mj. i díky úspěšnému uskutečnění projektu Putovního koncertu dětské taneční skupiny Maršo z Čečenska.
Do závěrečné fáze příprav se dostávají projekty Přátelská pomoc (rodinám v Grozném) a Studijní pobyty pro Maršo

Chcete-li se dozvědět víc o těchto projektech a o různých způsobech pomoci či spolupráce s námi, pište na emailovou adresu berkat@berkat.cz nebo čtěte na www.berkat.cz

Účty Berkatu pro dary : 51-0614340237 / 0100
v.s. 111 - Čečensko - pomoc nejpotřebnějším v Grozném
v.s. 222 - Maršo - studijní programy
v.s. 333 - Afghánistán - pomoc ženám s dětmi
v.s. 331 - Afghánistán - chlapec Adžamal
v.s. 444 - Čečensko - rozvojový program

místo:  Experimentální prostor ROXY v Dlouhé ul. 33, Praha 1
pořádá:  Berkat
kontakt:  Jana Hradílková    
http://www.berkat.cz/Setkani/S_2003/S_031210_Roxy/Roxy_031210.htm

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.